Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента Література:
МОДУЛЬ 1  
    Вступ. Тема 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.  
  Самостійна робота. Методологія, наукові концепції, періодизація історії держави та права зарубіжних країн, історіографія. Базова 1-2. Допоміжна 1-17.
Змістовий модуль № 1. Держава і право Стародавнього світу.  
  Тема 2. Виникнення та розвиток державності на Стародавньому Сході.  
  Самостійна робота. Переддержавні форми стародавніх цивілізацій Сходу. Виникнення різних форм державності на території Єгипту, Індії, Месопотамії, Китаю (причини, форми). Державний лад країн Стародавнього Сходу (загальна характеристика). Форми державного устрою, правління, режиму; судочинство. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 27; 30; 47; 49; 51; 52; 61; 62; 83; 85; 90; 98; 105.
Тема 3. Виникнення та розвиток права на Стародавньому Сході.  
  Самостійна робота. Звичаєве право; юридичні акти; збірки (Закони царя Хамурапі, Закони Ману, «Артхашастра»).Основні риси права країн Стародавнього Сходу: цивільне право (регулювання майнових відносин, види власності, боргові і орендні відносини, шлюб, сім`я, спадщина); кримінальне право (злочини та покарання, таліон і композиція), судовий процес. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 27; 30; 47; 49; 51; 52; 61; 62; 67; 83; 85; 90; 98; 105.
Тема 4. Виникнення і розвиток державності та права в грецькому античному світі.  
  Самостійна робота. Переддержавні форми цивілізацій грецького античного світу (Стародавньої Європи). Виникнення держави в Спарті. Військово-аристократичний характер політичної організації Спарти. Органи влади і управління: архагети, герусія, народні збори. Ефорат. Пережитки родового устрою в державному механізмі Спарти. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 35; 43; 51; 56; 83; 98; 101;105
Тема 5. Виникнення і розвиток державності та права в римському античному світі.  
  Самостійна робота. Основні риси приватного римського права: цивільне право (регулювання майнових відносин, види власності, квіритська і бонітарна (преторська) власність, боргові і орендні відносини, шлюб, сім`я, спадщина). Основні риси публічного римського права: кримінальне право (злочини та покарання, таліон). Процесуальне римське право: судовий процес, зміна форм цивільного процесу: формулярний, екстраординарний. Розповсюдження приватного римського права. Причина та витоки рецепції. Рання рецепція (глосатори, консиліатори). Основні етапи становлення та розвитку римської системи права: етапи розвитку римської держави та права, формування римської системи права, місце та роль правової думки (інституція Гая, Папініан, Ульпіан, Павл, модестівна), кодифікація римського права: Юліанов едикт, Збірка імператорських конституцій (ІІІ ст.), Кодекс Імператора Феодосія ІІ (438 р.), Зібрання законів імператора Юстиніана (Corpus juris civilis). Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 26; 36; 39; 44; 51; 54; 59; 60; 77; 78; 83; 89; 95; 99; 100; 105.
  Змістовний модуль № 2. Держава і право в епоху середньовіччя.  
  Тема 6. Держава і право країн Південно-Східної Європи, Азії та Африки у період зародження та розвитку феодалізму.  
  Самостійна робота. Джерела та основні риси візантійського права (Еклога, Закон землеробів, Прохирон, Епанагога, Базиліки). Вплив візантійського права на країни Південної та Східної Європи. Основні закономірності виникнення і розвитку феодальної держави і права Азії та Африки. Традиційний характер суспільно-політичного життя і форм держави. Вплив релігії на соціальну і політичну структуру. Перехід до феодалізму в Індії та Китаї. Виникнення феодального суспільства і феодальної держави в Японії. Особливості виникнення та розвитку феодального права в Індії, Китаї та Японії. Джерела права. Цивільне право: право власності, зобов’язальне право; сімейне та спадкове право. Кримінальне право: злочини та покарання. Судочинство.   Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 63; 64; 69; 84; 93; 103; 106.
Тема 7. Західноєвропейські держави в період зародження та розвитку феодалізму.  
  Самостійна робота. Розвиток держави в період станово-представницької монархії в середньовічній Європі: перехід від феодальної роздробленості до централізованої держави (причини, передумови, форми). Державний лад станово-представницьких монархій в середньовічній Європі: правовий стан населення, форми державного устрою (федерація, унітарні держави), правління (монархія, представницькі органи, республіка, органи місцевого самоврядування). Розвиток держави в період абсолютистської монархії в середньовічній Європі: перехід від станово-представницької до централізованої держави (причини, передумови, форми). Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 24; 32; 37; 51; 58; 59; 76; 83; 88; 91; 92; 96; 97.
  Тема 8. Право західноєвропейських країн у період зародження та розвитку феодалізму.  
  Самостійна робота. Особливості англійського та німецького феодального права. Становлення англосаксонської та романо-германської системи права («папська революція», університети Італії та Німеччини, юридична наука). Становлення та розвиток міжнародного права - Вестфальска мирна угода 1648 р. Основні інститути міжнародного права в середні віки. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 24; 32; 37; 51; 55; 58; 59; 76; 83; 87; 88; 91; 92; 96; 97; 102.
Тема 9. Держава і право країн доколумбової Америки.  
  Самостійна робота. Державний устрій майя-толтекської держави (політії, гегемонії та територіальні царства). Право майя. Джерела права (звичаєве право, релігійно-правові норми); цивільне право; кримінальне право (злочин та покарання, системи таліону та композиції); судочинство (невідокремленість суду від адміністрації). Становлення державності в інків. Державний та суспільний устрій держави інків. Право інків. Джерела права (звичаєве право, релігійно-правові норми); цивільне право; кримінальне право; судочинство. Виникнення державності в ацтеків. Державний та суспільний устрій держави ацтеків. Право ацтеків. Джерела права; цивільне право; кримінальне право; судочинство. Базова 1-5. Допоміжна 1-18;83.
Змістовний модуль № 3. Держава і право Нового часу.  
  Тема 10. Становлення буржуазної державності в Європі та Північній Америці.  
  Самостійна робота. Англійська буржуазна революція (1640-1660 рр.). Скасування Зоряної палати та Високої комісії. Прийняття Великої ремонстрації. “Habeas corpus act”. «Славна революція» (1688 р.). Боротьба Північно-Американських колоній за незалежність та утворення США. Прийняття Декларації незалежності Континентальним конгресом. Статті конфедерації та вічного союзу. Конституція США 1787 р. та перші поправки до неї – «Біль про права». Права людини та громадянина. Принципи розподілу влади (законодавча, виконавча, судова). Вплив американської конституції на розвиток світового конституційного права. Велика французька революція. Проголошення Національними зборами Декларації прав людини і громадянина. Конституція 1791 р. та проголошення конституційної монархії. Прихід до влади жирондистів, декларація і Конституція 1793 р. Встановлення якобінської диктатури, революційна форма управління. Термідоріанський переворот, конституції 1795 р. та 1799 р. Зміни в державному ладі Франції за часи Першої імперії. Реставрація Бурбонів, Хартія 1814 р. Липнева монархія, Хартія 1830 р. Лютнева революція і проголошення республіки. Конституція другої республіки 1848 р. Друга імперія, Конституція 1852 р. Паризька комуна та її законодавство. Третя республіка у Франції, конституційні закони 1875 р. Віденський конгрес 1814-1815 рр. та проголошення Германського союзу. Революція в Німеччині 1848-1849 рр., Конституція Пруссії 1850 р. Австрійська та Австро-Угорська імперії. Революція 1848-1849 рр. Північно-германський союз 1867-1871 рр. Друга германська імперія (1871-1918), Конституція 1871 р. Виникнення та основні етапи становлення Російської імперії (ХVIII- початок ХХ ст.) Османська імперія. Османська концепція держави. Релігійний закон (шаріат). Султанське право (канун). Загальні принципи мусульманського права (“Кодекс правових норм”). Річ Посполита. Конституція 1791 р. Розвиток правоохоронних та правозахисних органів у Новий час. Базова 1-5. Допоміжна 1-23; 25; 26; 31; 33; 34; 38; 40-42; 45; 48; 50; 57; 66; 68; 70; 73-75; 81; 83; 91; 92; 94.
  Тема 11. Оформлення державності країн Європи та США в праві.  
  Самостійна робота. Економічні, соціальні і культурні чинники розвитку європейського права 1650-1900 рр. Раціоналістичне природне право і ідеї освіти для розвитку права. Основні та відмінні тенденції в розвитку буржуазного права. Період буржуазно-демократичних революцій та проголошення прав і свобод людини і громадянина. Становлення національних правових систем. Романо-германська (пандектна) правова система. Англосаксонська правова система. Джерела та основні риси європейського буржуазного права. Становлення та розвиток конституційного права. Еволюція виборчого законодавства. Виборчі реформи. Цивільне право: Австрійське уложення 1811 р. Суб’єкти права, право власності, зобов’язання, договори. Шлюб та майнові відносини подружжя. Спадкове право. Судовий процес в буржуазних державах. Росія 1864. Базова 1-5. Допоміжна 1-23; 25; 26; 31; 33; 34; 38; 40-42; 45; 48; 50; 57; 66; 68; 70; 73-75; 81; 83; 91; 92; 94.
Тема 12. Держава і право Азії, Африки та Латинської Америки Нового часу.  
  Самостійна робота. Революція Мейдзі (реставрація) в Японії 1867-1868 рр. Аграрна та інші буржуазні реформи 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Особливості японського права. Цинська імперія в Китаї. «Опіумні війни» та Тайпінське повстання. «Сто днів реформ» (1898 р.). 71. Сіньхайська революція – проголошення Китайської республіки. Основні тенденції в праві країн Азії, Африки та Латинської Америки. Збереження традиційних підходів в правовому регулюванні суспільних відносин з поступовим застосуванням західних правових підходів, рецепція римського права. Розбудова японського цивільного права за зразком цивільного кодексу Наполеона. Цивільний кодекс Японії 1898 р. Вплив французького права на Кримінальний кодекс Японії 1880 р., кримінальне уложення 1907 р. за німецьким зразком. Досвід запозичення західних правових форм країнами Латинської Америки. Вплив англосаксонських правових інститутів на право Індії. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 63; 64.
МОДУЛЬ 2  
  Змістовний модуль № 4. Держава і право Найновішого часу.  
  Тема 13. Державотворчі тенденції в країнах Західної Європи та Північної Америки в першій половині ХХ ст.  
  Самостійна робота. Англійська конституційна монархія. Особливості соціально-економічного розвитку Великобританії в ХХ ст. та її вплив на правову систему. Еволюція органів державної влади (реформування парламенту, посилення ролі уряду). Двопартійна політична система. Реформи виборчої системи. Місцеве самоврядування у Великобританії. Національна поліцейська система Англії. Скотланд-Ярд. Франція. Еволюція державного ладу Третьої республіки у Франції. Народний фронт. Уряд Віші. Конституції Франції 1946 р. та 1958 рр. Еволюція партійної та виборчої систем. Реформа самоврядування. Державний лад П’ятої республіки. Національна поліцейська система Франції. Німеччина. Революція листопада 1918 року в Німеччині. Конституція 1919 року. Система органів державної влади Веймарської республіки. Нацистський режим у Німеччині. Окупаційний механізм союзників у повоєнній Німеччині. Проголошення ФРН. Основний закон ФРН 1949 року. Утворення НДР. Поновлення єдності німецької держави в жовтні 1990 року. Державний устрій ФРН. Німецькі поліцейські відомства в ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-19; 25; 46; 70; 73; 74; 80; 92; 83; 84; 86;
Тема 14. Основні зміни в праві в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХХ ст.  
  Самостійна робота. Право Франції. Особливості французької національної правової системи в ХХ ст. Еволюція цивільного та торгового законодавства. Трудове та соціальне законодавство. Розвиток кримінального права. Процесуальне право. Право Німеччини. Розмежування компетенції центру і земель. Німецький цивільний кодекс (1900 р.): загальна характеристика, система, основні інститути. Германське цивільне уложення (1900 р.). Еволюція трудового і соціального законодавства. Кримінальне право. Процесуальне право. Базова 1-5. Допоміжна 1-19; 25; 46; 70; 73; 74; 80; 92; 83; 84; 86;
  Тема 15. Тоталітарні політичні режими в Західній Європі та їх крах.  
  Самостійна робота. Особливості формування тоталітарних державних режимів в Європі. Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сутність фашистської правової ідеології. Умови приходу до влади фашистів в Італії. Механізм фашистської диктатури в Італії. Репресивні органи Італії, Німеччини, СССР. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 53; 80, 83.
Тема 16. Крах колоніальних імперій та утворення нових держав.  
  Самостійна робота. Національно-визвольний та демократичних рух в Африці та Латинській Америці. Засади формування правових систем новоутворених держав. Вплив права колишніх метрополій на формування національних правових систем нових держав. Джерела права. Особливості регулювання цивільно-правових відносин. Кримінальне право. Розвиток судочинства. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 83.
  Тема 17. Основні державно-правові тенденції в країнах Західної Європи в другій половині ХХ ст.  
  Самостійна робота. Правовий статус Співдружності Незалежних Держав. Регіональні міжнародні організації. Основні тенденції розвитку права другої половини ХХ ст. Видозміна класичних правових принципів і постулатів. Зміни в джерелах сучасного права. Еволюція системи сучасного права. Поява комплексних галузей права. Особливості розвитку англосаксонської та континентальної систем права за сучасних умов. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 71, 83.
             

Читайте також:

 1. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 2. V. Завдання.
 3. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 4. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 7. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 8. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 9. Аудит, його мета та завдання
 10. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 11. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 12. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
Переглядів: 449

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять | Методи навчання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.02 сек.