Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аудит, його мета та завдання

ТЕМА 1 АУДИТ, ЙОГО ОБ'ЄКТИ І МЕТОД

ЗМІСТ

Основи аудиту

Конспект лекцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

 

з дисципліни

для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси”

всіх форм навчання

 

 


Конспект лекцій з дисципліни “Основи аудиту” для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси” всіх форм навчання/ Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 58 с.

 

 

Укладачі: О.П. Зоря, ст.. викладач

 

Рецензент: В.Г.Прушківський, д.е.н.

 

Відповідальний

за випуск: Ж.К. Нестеренко, професор, к.е.н.

 

Затверджено

на засіданні кафедри

“Фінанси і банківська справа”

Протокол №

від 2009 р.

 

Затверджено

на засіданні Вченої Ради

факультету економіки та управління

Протокол №

від 2009р.


 

 

Тема 1 Аудит, його об'єкти і метод
1.1 Аудит, його мета та завдання
1.2 Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту
1.3 Види аудиту
1.4 Предмет, об'єкти і метод аудиту
Тема 2 Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення
2.1 Управління аудитом в Україні
2.2 Сертифікація аудиторської діяльності
2.3 Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
2.4 Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм
Тема 3. Планування, стадії і процедури аудиту
3.1 Порядок розробки планів та програм аудиту
3.2 Стадії, етапи і процедури аудиту
3.3 Процедури аудиту
Тема 4 Аудиторський ризик
4.1 Сутність аудиторського ризику та його види
4.2 Методика визначення аудиторського ризику
Тема 5 Помилки і процеси обману
5.1. Визначення помилок і шахрайства
5.2 Оцінювання помилок та шахрайства
5.3 Дії аудиторів у разі виявлення шахрайства та помилок
5.4 Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення
5.5 Помилки та шахрайство (норматив № 7)
Тема 6 Аудиторські докази
6.1 Поняття аудиторських доказів та їх види
6.2 Джерела і процедури отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються
Тема 7 Аудиторські робочі документи
7.1 Поняття та класифікація робочої документації
7.2 Зміст і форма робочих документів
7.3 Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання
7.4 Додаткова підсумкова документація
Тема 8 Узагальнення результатів аудиту
8.1 Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку
8.2 Основні елементи аудиторського висновку
8.3 Види аудиторських висновків та їх зміст
Список використаної літератури

 

 

Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Іншими словами, аудит — це надання практичної допомоги керівництву та економічним службам підприємства, щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності.

Аудит, крім того, охоплює такі основні питання: перевірка комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства.

До проблемних питань аудиту слід віднести:

- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;

- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;

- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси — і неосвоєний ринок аудиторських послуг;

- відсутність типових форм документів з аудиту;

- відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо.

Разом із тим впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має в цілому для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-господарського контролю, зокрема:

- значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного апарату;

- надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;

- незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок;

- можливість вибору аудитора замовником тощо.

Мета аудиту — сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку.

Основними завданнями аудиту є:

- перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених господарських і фінансових операцій чинному законодавству;

- виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств;

- реальність визначення фінансових результатів;

- оцінка ефективності внутрішнього контролю;

- надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.

 


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 9. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 10. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 11. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
Переглядів: 1003

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Види аудиту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.097 сек.