Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Проаналізувавши статевовікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України.

Завдання за вибором однієї правильної відповіді

Кількість, розміщення, статева й вікова структура населення. Національний та етнічний склад

1. Визначте величину природного приросту населення, якщо рівень смертності ста­новить 14 ‰ , а народжуваності - 7 ‰:

А 7 ‰,

Б -7 ‰,

В 23‰,

Г 11,5 ‰.

2. Зазначте, який показник характеризує природний рух населення:

А сальдо міграцій,

Б густота населення,

В рівень народжуваності,

Г чисельність населення,

3. Виберіть термін, який означає процес зростання частки людей похилого віку в загальній чисельності населення:

А депопуляція,

Б старіння нації,

В вікова структура,

Г середня тривалість життя.

4. Зазначте регіон з найбільш одноманітним національним складом населення:

А АР Крим,

Б Чернівецька обл.,

В Полтавська обл.,

Г Одеська обл.

 

5. Оберіть правильну відповідь, яка характеризує сучасне населення України (за даними перепису населення, 2001 р.):

А середній вік населення держави становить 25 років,

Б для населення України характерний другий тип відтворення населення,

В Україна є мононаціональною державою,

Г для нашої країни характерне негативне сальдо міграцій.

6. Визначте частку українців серед загальної кількості населення України (за даним Всеукраїнського перепису населення, 2001 р.):

А 92 %,

Б 78%,

В 84%,

Г 64%.

 

7. Оберіть поняття, яке відповідає визначенню «це величина, яка відображає відношення кількості населення до площі території, на якій воно проживає»:

А демографія,

Б природний приріст населення,

В густота населення,

Г імміграція.

 

8. Вкажіть регіон України, де в національному складі населення переважають росіяни:

А Донецька обл.,

Б Одеська обл.,

В АР Крим,

Г м. Київ.

9. Вкажіть, як називається виїзд громадян України на постійне місце проживання
до інших країн:

А еміграція,

Б імміграція,

В маятникова міграція,

Г репатріація.

 

10. Визначте варіант, де вказано області з дуже строкатим національним складом населення:

А Одеська, Закарпатська,

Б Житомирська, Чернігівська,

В Полтавська, Київська,

Г Черкаська, Кіровоградська.

 

11. Оберіть поняття, яке відповідає визначенню «зміна кількості та складу населення в результаті народжуваності і смертності, без урахування його переміщення»:

А депопуляція,

Б природний рух населення,

В густота населення,

Г урбанізація.

 

12. Оберіть термін, який не береться до уваги під час визначення коефіцієнта природного приросту:

А кількість населення,

Б рівень народжуваності,

В рівень еміграції,

Г рівень смертності.

 

13. Зазначте, до якої мовної сім'ї належить українська мова:

А Уральської,

Б Семіто-хамітської,

В Індоєвропейської,

Г Алтайської.

 

14. Вкажіть регіон України, у якому компактно проживають угорці:

А АР Крим,

Б Одеська обл.,

В Закарпатська обл.,

Г Чернівецька обл.

 

15. Зазначте державу світу, у якій проживає найчисленніша українська діаспора:

А США,

Б Росія,

В Канада,

Г Австралія.

 

16. Вкажіть, яка з національних меншин України проживає компактно в одному з регіонів України:

А поляки,

Б євреї,

В кримські татари,

Г білоруси.

17. Вкажіть область України, яка є найодноріднішою за національним складом на­селення:

А Черкаська,

Б Одеська,

В Львівська,

Г Закарпатська.

18. Зазначте, яка з національних меншин України переважно проживає на півночі держави:

А білоруси,

Б угорці,

В вірмени,

Г росіяни.

 

А жіноче населення за кількістю поступається чоловічому в усіх вікових групах,

Б найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років,

В половина населення області - дитячого та підліткового віку,

Г серед дітей віком до чотирьох років значно більше дівчаток, ніж хлопчиків.


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. А. Це наявність в однієї людини кількох ліній клітин з різним набором хромосом.
 3. А/. Верховна Рада України.
 4. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 5. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 6. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
 7. Аналіз диференціації населення за доходами
 8. Аналіз однієї ознаки
 9. Антропологічні особливості давнього населення території України
 10. Архаїчні культури на території України. Трипільська культура та її здобутки.
 11. Б/. Президент України.
 12. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Соціальний захист населення | Установіть відповідність між національними меншинами України та районами їхнього компактного проживання, що позначені на картосхемі буквами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.