Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структури населення

 

Для аналізу складу населення за статтю і віком у демографічній статистиці широко використовується графічний метод. Найбільшого розповсюдження набули гістограми(рис 3.1.), які перетворюють у піраміди статево-віко­­вої струк­тури населення. Для цього значення віку переміщують з горизонтальної осі на вертикальну, а шкалу чисельності або частки відкладають на горизонтальній осі (чоловіків ліворуч, а жінок праворуч).

Контури побудованого таким чином графіка нагадують проекцію піраміди (відсіль й назва "піраміда"). На рисунку 3.2 зображена статево-вікова піраміда населення України за 1959 і 2005 рр. Для правильної побудови піраміди необхідно взяти до уваги таке:

Ø при побудові графіка необхідно, щоб дані про вік мали Рис. 3.1 Гістограма розподілу населення одинакові інтервали (одно- чи п'ятирічні). Якщо вони подані з різним кроком інтервалу, необхідно скористуватися показником густоти розподілу

 

Wx = Sx / h,

 

де Sx - чисельність вікової групи; h – ширина вікового інтервалу.

Ø при визначенні розміру вікових груп можна використовувати як абсолютні, та і відносні данні, при цьому за 100 % необхідно приймати все населення, а не окремо чоловіків і жінок;

Ø для того, щоб контур піраміди мав зручний для аналізу вигляд і був естетичним необхідно дотримуватись певного співвідношення між висотою і основою піраміди за принципом "золотого перетину" (8: 13 для пірамід з широкою основою і 13 : 8 для пірамід з вузькою основою).

Піраміди відбивають усі зміни, які відбуваються в статево-віковій структурі в процесі її еволюції. Еволюція статево-вікової структури під час переходу від традиційного до сучасного типу відтворення населення є закономірністю, що підтверджується статистично.

Перехід від режиму швидкої зміни поколінь до режиму повільної зміни супроводжується зміною статево-вікової структури населення, а отже, зміною контуру піраміди, наочно видно на рисунку 3.3, де зображені піраміди населення України за 1959 і 2005 рр.

жінки
чоловіки

           
   
   
Жінки
 

 

 


 

Рис. 3.3. Піраміди статево-вікового складу населення

 

 

Рис. 3.2. Статево-вікові піраміди населення за 1959 і 2005 рр.

 

Як видно, піраміди, які відображають структуру населення на різний момент часу, мають різну конфігурацію. На пірамідах чітко видно виступи, які називають моментами демографічного піку, та провали (ями) – моменти демографічної депресії. Вони показують збільшення або зменшення чисельності населення, що відбулося певну кількість років тому. Наприклад, на піраміді 1959 р. провал у групі 10-15 років є слідством втрат населення у другій світовій війні. У 2005 році ця чисельність перемістилася у вікову групу 60-64 роки, що відбилося на графіку.

Таким чином, аналіз піраміди дозволяє прослідкувати історію населення за період до 100 років.

Кожному типу вікової структури (за шкалою Зунберга) відповідає певний вид піраміди, що дає змогу за зовнішнім виглядом піраміди визначити тип населення без додаткових розрахунків (рис. 3.3).

 

а) прогресивний тип б) стаціонарний тип в) регресивний тип

 

Рис. 3.3. Піраміди статево-вікового складу за типами

вікової структури населення

Прогресивному типу відповідає піраміда, що за формою схожа з правильним трикутником. Діаграма, яка зображує стаціонарне населення, схожа на дзвін . Регресивній віковій структурі відповідає фігура, яку назвали (можливо, не без іронії) урною. Піраміда населення України 2005 р. відповідає третьому типу населення – регресивному.

Порівняння пірамід за окремі роки дає змогу наочно побачити зміни, що відбулися у віковій структурі за певний період. Найкраще це видно, якщо представити дві піраміди на одній діаграмі. На рисунку 3.4 представлена піраміда населення Одеської області за 1979 р., на яку "накладена" піраміда 2001 року.

Рис. 3.4. Піраміди статево-вікового складу населення

Одеської області 1979 і 2001 рр.

 


Читайте також:

 1. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 2. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 3. Адаптивні організаційні структури управління.
 4. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 5. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 6. Аналіз динаміки і структури валового нагромадження.
 7. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
 8. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 9. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 10. Аналіз диференціації населення за доходами
 11. Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.
 12. Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вікова структура населення | Поняття демографічних коефіцієнтів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.