Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.

2.

Необхідною умовою правильного обліку і планування відтворення ОФ підприємства є їхня класифікація. За функціональним призначенням основні фонди поділяються на виробничі й невиробничі. Довиробничих належать основні фонди, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі або обслуго­вують його. Доневиробничих належать основні фонди, які не беруть участі у виробничому процесі, але перебувають на балансі промислового підприємства. Наприклад, це відомчі житлові будинки, дитячі садки, лікарні тощо. Оскільки невиробничі фонди не беруть участі у вироб­ничому процесі, то їх вартість не переноситься на вартість готової продукції. Їх зношення відшкодовується за рахунок бюджетних або інших асигнувань.

Залежно від участі у процесі виробництва, тобто від ступеня їх впливу на предмет праці, виробничі основні фонди поділяються на активну і па­сивну частини. Доактивних основних виробничих фондів належать ті, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі і забезпечують належний обсяг та якість продукції : це - робочі машини й ме­ханізми, транспортні засоби, силові машини і устаткування, техно­логічні лінії, виробничий інструмент, інвентар тощо; допасивних основних виробничих фондів відносятьті, що створюють умови для здійснення процесу виробництва будівлі, споруди, передавальні пристрої тощо.

Матеріальний склад основних фондів підприємства розглянемо черезтипове групування основних фондів.

1. Будівлі — об'єкти, призначені для створення необ­хідних умов праці. Тут розміщуються основні, допоміжні та обслуго­вуючі виробництва, лабораторії, управлінській апарат підприємства тощо.

2. Споруди інженерно-будівельні об'єкти, призначені для здій­снення технічних або технологічних функцій, пов'язаних з виробниц­твом. Це насосні станції, тунелі, мости, очисні споруди, естакади тощо.

3. Передавальні пристрої. За їх допомогою передається енергія різних видів: електрична, теплова, механічна, а також рідкі й газо­подібні речовини. Це водопроводи, нафтопроводи, газопроводи тощо.

4. Машини та обладнання:

а) силові машини і устаткування, призначені для виробітку та пере­творення енергії — генератори, двигуни тощо;

б) робочі машини та устаткування, які використовуються безпосе­редньо для роботи з предметом праці — верстати, преси, молоти тощо;

в) вимірювальні та регулюючі пристрої, лабораторне обладнання;

г) обчислювальна техніка;

д) інші машини й обладнання.

5. Транспортні засоби для транспортування вантажів і людей у межах підприємства та поза ним.

6. Інструменти всіх видів та оснащення, що кріпиться до машин і призначене для обробки виробів.

7. Виробничий та господарський інвентар для полегшення ви­робничих операцій: робочі столи, верстати, інвентар конторського призначення: шафи, столи, інші офісні меблі, комп'ютери, копіювальна техніка тощо.

8. Інші основні фонди бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові споруди, інвентарна тара, предмети прокату, природні ресурси.

До основних фондів підприємства не належать і вважаються їх оборотними засобами:

• засоби праці з терміном корисного використання менш як 12 міся­ців незалежно від вартості;

• малоцінні предмети виробничого оснащення;

• спецодяг, спецвзуття, формений одяг;

• багаторічні насадження, які вирощуються у розсадниках як посад­ковий матеріал.

В загальному обсязі ОФ промислових підприємств питома вага окремих їх видів протягом останніх років коливалася у межах :

- будівель і споруд – 45 – 47 %;

- машин і устаткування - 40 – 42 % ( у тому числі робочих – 30 32 % );

- транспортних засобів – 2.5 – 3.0 %.

Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного, морального, соціального та екологічного зношення, яке підприємство включає в собівартість продукції для відшкодування. Амортизація – грошове відшкодування зношення основних фондів.

3.Для аналізу доцільності грошових вкладень в основні фонди підприємства існує декілька підходів. Розглянемо деякі з показників ефективності використання основних фондів :

1. Фондовіддача показує, який обсяг виробленої ( або реалізованої ) продукції припадає на 1 грн вартості використаних основних фондів.

Ф в = ТП ( або РП ) / В о.ф. сер. ( 1 )

2. Фондомісткість– це показник, обернений до фондовіддачі. Він показує, скільки основних фондів у грошовому вираженні використовується на 1 грн виробленої ( або реалізованої ) продукції.

Ф м = В о.ф. сер. / ТП ( або РП ) ( 2 )

3. Фондоозброєністьпоказує скільки основних фондів у грошовому вираженні припадає на 1 середньосписокового робітника.

Ф о = В о.ф. сер. / Ч роб, грн / чол ( 3 )

4. Випуск продукції з 1 м² виробничої площі

В пр = ТП ( або РП ) / Пл, грн / м² ( 4 )


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 3. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 4. Адаптивні організаційні структури управління.
 5. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 6. Аналіз динаміки і структури валового нагромадження.
 7. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
 8. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 9. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 10. Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.
 11. Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції
 12. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
Переглядів: 452

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 3 КАПІТАЛ, ВИРОБНИЧІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. | Розглянемо деякі об’єкти промислової власності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.