Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ДЕМОГРАФІЧНА СІТКА

РОЗДІЛ 9

Запитання для самоконтролю

 

1. Поняття демографічного стану людини та його властивості.

2. Поняття демографічних таблиць, їх призначення та система елементарних показників.

3. Методи умовного та реального покоління, їх характеристика.

4. Характеристика показників таблиць дожиття та середньої очікуваної тривалості життя, їх взаємозв’язок.

5. Демографічний зміст показника середньої очікуваної тривалості життя новонародженого.

6. "Граничні" показника таблиць, їх зміст і порядок розрахунку.

Види та принципи побудови демографічної сітки. Демографічні сукупності. Правила користування демографічною сіткою

 

У

демографічному аналізі значне місто займає графічний метод. При побудові та аналізі таблиць смертності велику допомогу для розуміння технології розрахунку дає демографічна сітка. У каменярів є кельма, у лікарів стетоскоп, у демографів демографічна сітка.

Демографічна сітка – це графічне зображення демографічного процесу (смертності, народжуваності, шлюбності), що відбувався з певним поколінням людей за певний історичний час і період спостереження. Саме за її допомогою можливий одночасний аналіз трьох форм, в яких протікають демографічні процеси – вік, календарний період (рік) і покоління. Кожній із трьох форм відповідає своя координата на демографічній сітці.

Існує кілька видів демографічної сітки, найвідомішими з яких є сітки Лексіса і Пресса. Принципи побудови сіток ідентичні. Розглянемо принципи побудови демографічної сітки та її використання для аналізу демографічних процесів на прикладі сітки, запропонованої німецьким статистиком і демографом Лексісом (1837-1914).

Принцип її побудови полягає у наступному. В прямокутній системі координат на горизонтальній вісі абсцис – t відкладають періоди календарного часу, тривалістю в один рік, а на вертикальній вісі ординат – х – вік людини, також рівний одному року (див. рисунок 8.1

5          
           
3   M        
           
           
  N        
 

Щоб відобразити подію на графіку необхідно мати дві координати: перша відповідає моменту (даті) настання події, друга відповідає вікові, в якому відбулась подія в житті конкретної людини.

Життя людини графічно можна представити у вигляді перпендикуляра, який починається з точки на осі часу, яка відповідає моменту народження людини, і закінчується на висоті, що відповідає точному віку її смерті.

Рис. 8.1. Макет сітки На нашому рисунку це перпендикуляр NM, який показує, що людина народилася 1.06.1992 р. і померла

у віці 2,5 роки. Цей перпендикуляр називається лінією життя, а точка Мсмертною точкою.

Оскільки об'єктом аналізу виступають численні сукупності людей, то демографічна сітка буде покрита лініями життя та смертними точками (з різною густотою). При користуванні демографічною сіткою лінії життя та смертні точки не наносяться, а тільки маються на увазі (вказується їх число).

Якщо відомий момент народження та точний вік, коли наступила смерть, можна визначити точну дату (момент) події (спостереження). Між моментом народження, віком і моментом спостереження існує така залежність:

z = t + x

 

Це рівняння на графіку представляє кут в 135о. Щоб перетворити вік у момент спостереження, необхідно на сітці нанести лінії під кутом в 45о до осі абсцис. Якщо на нашому рисунку простежити від точки М до осі t, то виявиться, що смерть настала 1.01.1996 р.

Таким чином, побудова демографічної сітки зводиться до використання системи трьох паралелей:

а) горизонтальні лінії (х) – лінії віку;

б) вертикальні лінії (t) – лінії часу;

в) діагональні (z) – лінії спостереження, або ізохрони.

Таким чином демографи мають три часові координати для кожної події (наприклад смерті індивіда):

Ø дата, коли відбулася подія;

Ø вік індивіда, в якому відбулася подія;

Ø момент (рік) народження індивіда, з яким відбулася подія.

Відрізки сітки визначаються, як і прийнято в математиці, координатами його кінців, а фігури сітки – координатами кутів. Ними служать номер ізохрони (на першому місці) і номер лінії віку (на другому місці), для чого ізохрони спеціально нумеруються, а номера ліній віку співпадають з їх значенням (див. рис. 8.2).

Так, координати (-2,6;-1,6) будуть означать відрізок лінії віку 6 років, що лежить між ізохронами 1.01.1993 і 1.01.1994. А координати (-3,2;-2,3; -1,3;-2,2) означають фігуру, що міститься в інтервалі 2-3 роки між ізохронами 1.01.1992 і 1.01.1994.

Для правильного користування демографічною сіткою необхідно знати декілька положень:

1. Відрізок на демографічній сітці означає число ліній життя, що перетинають цей відрізок.

2. Будь-яка фігура на демографічній сітці (трикутник, квадрат, прямокутник, паралелограм) означає число смертних точок, що розташовані у цій фігурі.

3. Якщо взяти будь-яку фігуру на демографічній сітці, то число ліній життя, що перетинають її нижню границю буде більше числа ліній, що перетинають верхню границю. Різниця між цими значеннями показує число смертних точок, розташованих у даній фігурі.

 
 

 

 


                 
8                  
               
                 
                 
             
                 
               
               
                 
     
    -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1    
                         

Рис. 8.2. Демографічна сітка

 

Тепер розглянемо, як на демографічній сітці відображаються різні сукупності (рис. 8.2).

Число ліній життя, що перетинають відрізок лінії віку називають сукупністю тих, хто живе I роду. Ця сукупність складається з осіб, що народилися в певний період і разом пережили певний вік. Це сукупність ровесників. На рисунку вона представлена вертикальною смугою для всіх, хто народився у 1988 році. Від ровесників відрізняються однолітки, ті хто живе в одному інтервалі з числа народжених у різні роки. На нашому рисунку вони представлені як горизонтальна смуга для х=8.

Число ліній життя, що перетинають ліню спостереження (ізохрону), називається сукупністю тих, хто живе II роду. Вона складається з осіб, які разом пережили відповідний момент часу. Це сукупність сучасників. Саме вона визначається (реєструється) під час проведення перепису населення. На нашому рисунку – це лінія 0.

При аналізі відтворення населення особливе значення мають сукупності померлих. Визначаються три основні сукупності (І, ІІ і ІІІ роду) та елементарні сукупності померлих.

Сукупності померлих І роду складаються з осіб, що народилися в певний період і померли в певному інтервалі віку. На малюнку це квадрат (-3,2;-2,3;-1,3;-2,2). Для сукупності І роду відомі два параметри – період народження та вік, в якому відбулася подія (смерть) і невідомий третій – період смерті. Його визначають за допомогою демографічної сітки. В нашому прикладі сукупність складається з осіб, народжених у 1990 р. і померлих у віці 2 роки. Щоб визначити період їх смерті необхідно прослідкувати за ізохронами, що його обрамляють цей квадрат, а саме –3 і –1. На лінії часу ми побачимо, що період смерті становить два роки - з 1.01.1992 по 31.12.1993 р.

Сукупність померлих ІІ роду складається з осіб, що народилися в певний період і померли в певний період. На нашому малюнку це вертикальний паралелограм (3,5;3,6;4,7;4,6). Невідомим параметром є інтервал віку, який визначається лініями, що обрамляють паралелограм, а саме 5 і 7 років. Іншими словами, особи народжені в 1992 р. і померлі в 1998 р. мали вік 5 і 6 років.

Сукупність померлих ІІІ роду складається з осіб, смертні точки яких розташовані в горизонтальному паралелограмі (1,4;1,5;2,5;2,4). Це особи, що померли в 1996 р. у віці 4 роки. Невідомий параметр – період народження можна визначити за допомогою ліній часу – це 1991-1992 рр.

Математично доведено, що термін невідомого параметру будь-якої сукупності дорівнює сумі двох відомих.

Кожна основна сукупність померлих на сітці компонується з декількох прямокутних трикутників. Смертні точки, що розташовані в таких трикутниках утворять елементарні сукупності померлих. Для елементарних сукупностей, на відзнаку від основних відомі всі три параметри – час народження, час смерті та вік померлих.

Елементарні сукупності підрозділяються на верхні (трикутники розташовані над своєю гіпотенузою) та нижні (розташовані під гіпотенузою). Неважко з'ясувати, що особи, які належать до нижньої елементарної сукупності, пережили свій день народження в календарному році смерті, а ті , що належать до верхньої сукупності – не дожили ло дня свого народження.

Сукупності померлих І роду використовуються для розрахунку числа тих, хто живе першого роду.

Сукупності померлих ІІ роду використовуються для розрахунку числа тих, хто живе другого роду за роки, прилеглі до перепису.

Сукупність померлих ІІІ роду використовується для розрахунку табличного коефіцієнту смертності.

Як відмічалося, демографічна сітка служить інструментом при побудові таблиць смертності та середньої тривалості життя. Для подальшого розуміння визначимо що лінія AD (число ліній життя, що її перетинають) це число тих, хто доживає до віку "х", тобто числа lx за таблицею смертності, лінія ВС – відповідно числа lx+1, а лінія BD – це число тих, хто живе у віці "х", тобто числа Lx .

 

x+1 lx+1  
В     А     Lx С     D
x lx  

tx tx+1

Рис. 8.3. Фрагмент демографічної сітки

 

Фігура ABCD представляє собою число смертних точок, що містяться в ній. У таблиці смертності цьому значенню відповідає число тих, хто помер у віці "х", тобто число dx


Читайте також:

 1. Виробнича сітка
 2. Демографічна й територіальна статистика
 3. Демографічна криза і зростання захворюваності населення
 4. Демографічна політика держави.
 5. Демографічна ситуація в Україні
 6. Демографічна ситуація: відтворення населення та прогноз
 7. Демографічна сітка, її елементи.
 8. Демографічні процеси і демографічна політика.
 9. Ендоплазматична сітка
 10. Молодь як специфічна соціально-демографічна складова суспільства.
 11. Питання 4.3. Демографічна сітка, її елементи. Методи побудови демографічної сітки
Переглядів: 1758

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Та середньої тривалості життя | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.035 сек.