Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розглянемо умовні приклади.

1. Банк уклав угоду з фінансового лізингу. За цією угодою придбано автомобіль за ринковою вартістю 50 000 грн.

Термін лізингу – 5 років.

Процентна ставка, що прирощується – 12 % річних, сплачується в кінці кожного періоду платежу.

Лізингоодержувач – банківська установа.

Договором передбачено придбання автомобіля після закінчення строку лізингу (ціна придбання – 0 грн.).

Визначений термін корисного використання лізингоодержувача автомобіля – 7 років.

Договір є договором фінансового лізингу, оскільки термін лізингу більше 60 % від терміну корисного використання автомобіля (5:7 = 71,4%).

Умовно в цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць.

Для розрахунку теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів скористаємося таблицею А-2. При 12% платежу за 5 періодів К = 3,605.

· Розрахуємо суму кожного лізингового платежу, що повинен

сплачувати лізингоодержувач наприкінці кожного року.

50 000 грн. : 3,605 = 13 870 грн. (суму округлено).

Кожен рік лізингоодержувач сплачуватиме лізингодавця по 13 870 грн.

· Розрахуємо загальну суму витрат (із процентами) : 13 870 × 5 (строк

лізингу) = 69 350 грн.

· Розрахуємо суму процентів, що будуть сплачені:

69 350 грн. – 50 000 грн. = 19 350 грн.

Складаємо таблицю сплати лізингових платежів.

Дата платежу в роках Сума платежу (грн.) Сума нарахованих процентів (грн.) Сума зменшення зобов’язань (грн.) Сума сальдо зобов’язань (грн.)
        50 000
13 870 50000 × 12% = 6000 7870* 42 130*
13 870 42130 × 12% = 5055 33 315
13 870 33315 × 12% = 3998 23 443
13 870 23443 × 12% = 2812*** 11 058 12 385
13 870 12385 × 12% = 1485*** 12 385
  69 350 50 000  

Розрахунки:

* 13 870 – 6000 = 7870

** 50 000 – 7870 = 42 130

*** Округлено.

У цьому прикладі теперішня вартість лізингу дорівнює ринковій (ставка, що прирощується, дорівнює фактичній процентній ставці). Отже, лізинг сплачуватиметься в сумі 50 000 грн.

Щомісячна сума платежів визначається:

- за перший рік:

проценти 6000 грн. : 12 = 500 грн.

основна заборгованість (13870 : 12) – 500 = 655,83 грн.

Аналогічно за наступні роки.

За перший місяць у лізингодавця будуть проведені такі бухгалтерські

записи:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Надання в лізинг основних засобів кор. рах. 50 000, 00
Нараховано проценти 500,00
На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача кор. рах. кор. рах.     655,83 500,00  

 

***З метою спрощення процедури визначення щомісячних сум платежів (лізингових процентів та суми заборгованості) прикладом передбачений рівномірний метод їх розрахунку.

У лізингоодержувача за перший місяць записи будуть такими:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Отримані основні засоби 4400/2* 50000,00
Погашення суми основного боргу кор. рах. 655,83
Нараховано проценти 500,00
Сплата процентів кор. рах. 500,00

*Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг».

Протягом строку лізингу лізингоодержувач нараховує амортизацію.

Визначена ліквідаційна вартість – 0.

Для нарахування амортизації застосовується рівномірний метод.

50 000 : 7 = 7143 грн. за рік

7143 : 12 = 595,25 грн. за місяць.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
На суму нарахованої амортизації 4409/2* 595,25
Після закінчення строку лізингу 4400/1** 4400/2 50 000,00
Одночасно на суму нарахованого зносу 4409/2 4409/1*** 35 715,00

*Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

*** Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

2. Балансова вартість комп’ютера, який

передається у фінансовий лізинг 3000 грн.

Вартість лізингу становить 3200 грн.

Строк лізингу становить 4 роки

Процентна ставка 8 %

Ціна придбання після закінчення строку

лізингу 0 грн.

Платежі сплачуються наприкінці періоду.

Визначений строк корисного використання комп’ютера лізингоодержувачем – 6 років.

Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізингу більше 60 % від строку корисного використання комп’ютера (4 : 6 = 66,7 %).

Розрахуємо теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 гривню, скориставшись таблицею А – 2 (К = 3,312).

· Розрахуємо суму кожного лізингового платежу, що має сплачувати

лізингоодержувач наприкінці кожного року:

3200 : 3,312 = 966 грн.

· Розрахуємо загальну суму платежів (із процентами):

966 × 4 = 3864 грн.

· Розрахуємо суму процентів, що будуть сплачені:

3864 – 3200 = 664 грн.

· Складаємо таблицю лізингових платежів:

Дата платежу в роках Сума платежу (грн.) Сума нарахованих процентів (грн.) Сума зменшення зобов’язань (грн.) Сума сальдо зобов’язань (грн.)
966,0 3200 × 8% = 256,0 710,0 2490,0
966,0 2490 × 8% = 199,2 766,0 1723,2
966,0 1723,2 × 8% = 137,8* 828,2 895,0
966,0 895 × 8% = 71,0* 895,0  
  3864,0 664,0 3200,0  

*Суми округлено.

Сума зобов’язання за один місяць першого року лізингу:

710,0 : 12 = 59,16 грн.

Сума процентів за один місяць першого року лізингу:

256,0 : 12 = 21,33 грн.

У цьому прикладі вартість лізингу (3200 грн.) більша за балансову

вартість комп’ютера (3000 грн.) на 200 грн. (3200 – 300 = 200). Різниця лізингодавцем відображається за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів».

Розрахуємо суму амортизації різниці методом складного дисконту за

такою ж формулою, як і теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 грн. Цю суму розраховано вище і становить – 3,312.

· Розрахуємо суму амортизації, яку необхідно щорічно відносити на

доходи разом із лізинговими платежами, що будуть надходити від лізингоодержувача:

200 грн. : 3,312 = 60,00 грн.

3. Розрахуємо загальну суму, яку необхідно зарахувати на доходи:

60 × 4 = 240 грн.

Складаємо таблицю платежів:

Дата платежу в роках Сума платежу (грн.) Сума нарахованих процентів (грн.) Сума зменшення зобов’язань (грн.) Сума сальдо зобов’язань (грн.)
200 × 8% = 16
156 × 8% = 12*
108 × 8% = 8
56 × 8% = 4
   

 

* Суми округлено.

Сума амортизації різниці вартостей за один місяць першого року становить 3,66 грн. (44 : 12 = 3,66).

Проведення за перший місяць, які будуть зроблені в лізингодавця.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Надання в лізинг основних засобів: - на вартість основних засобів - на різницю у вартості лізингу і основних засобів                  
Нараховано процентів одночасно: 21,33 3,66
На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача: - погашення основного боргу - погашення зарахованих процентів     кор. рах.   кор. рах.           59,16   21,33

 


Читайте також:

 1. Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: безумовні цикли, цикли з після умовою та з передумовою.
 2. В чому полягає явище тунелювання через потенціальний бар’єр, наведіть приклади.
 3. Загальні вимоги до оформлення геологічних карт. Умовні позначення на геологічній графіці.
 4. Знаки дистанцій та технічні умовні знаки
 5. Існує кілька методів розрахунку складних електричних кіл. Розглянемо основні з них.
 6. Класифікація, умовні позначення та маркування
 7. Конст-правовий звичай як джерело конст права в ЗК,поняття та ознаки,приклади.
 8. Основні умовні знаки, які застосовуються при складанні блок-схем
 9. Перша множина містить також звичайні команди керування такіяк умовні та без умовні переходи.
 10. Перша множина містить також звичайні команди керування такіяк умовні та без умовні переходи.
 11. Приклад.Розглянемо відповідність, зображена на мал. 1.7
 12. Приклади.
Переглядів: 569

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача | Облік операцій з оперативного лізингу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.