Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 8 Вибір обладнання і різальних інструментів

8.1 Вибір обладнання (верстатів)

Вибираючи верстати для діючого виробництва, орієнтуються на обладнання, яке є на підприємстві з урахуванням фактичного завантаження окремих його груп.

Під час проектування технологічних процесів для нових підприємств технолог має керуватись лише економічними міркуваннями.

Обладнання вибирають паралельно з розробкою маршруту механічної обробки.

Згідно з класифікацією верстатів, запропонованою А. І. Каширіним, за ознакою широти використання верстатне обладнання поділяється на такі види:

- верстати широкого призначення (універсальні);

- верстати високої продуктивності;

- спеціалізовані верстати;

- спеціальні верстати.

Універсальні верстати можуть бути з ручним керуванням і з числовим програмним керуванням (ЧПК).

Верстати з ручним керуванням використовуються переважно в одиничному виробництві.

Верстати з ЧПК — це напівавтомати і автомати, всі робочі органи яких здійснюють робочі рухи за зазделегідь розробленою програмою. Можливість швидкого переналагодження робить рентабельним застосування цих верстатів для обробки невеликих партій заготовок і навіть для виготовлення одиничних деталей складної конфігурації. Гнучкість верстатів з ЧПК і простота їх включення в загальні системи керування від однієї ЕОМ у теперішній час роблять доцільним застосування таких верстатів і в умовах масового виробництва. Це пояснюється тим, що в сучасному масовому виробництві оновлення і зміна продукції, що випускається, відбувається досить часто.

Верстати високої продуктивності мають вужчі технологічні можливості у порівнянні з універсальними верстатами. Однак, завдяки підвищеній потужності і жорсткості, на них можна вести паралельну обробку декількома інструментами з підвищеними подачами і глибинами різання. До верстатів цього виду належать: фрезерно-центрувальні, багатошпиндельні токарні автомати і напівавтомати, безцентрово-шліфувальні, карусельно- і барабанно-фрезерні та ін. Такі верстати призначені для використання в крупносерійному і масовому виробництві. Слід зазначити, що сучасні верстати високої продуктивності зазвичай оснащуються системами ЧПК.

Спеціалізовані верстати створюють на базі верстатів високої продуктивностідоповнюючи їх додатковими вузлами та спеціальними верстатними пристроями, за допомогою яких вони можуть продуктивно виконувати конкретні технологічні операції в умовах масового виробництва.

Спеціальні верстати проектують і виготовляють на замовлення і використовують для виконання певних операцій тільки у масовому виробництві.

Під час вибору верстатів враховують такі фактори:

- вид чи види обробки, які мають виконуватись на операції, для якої вибирається верстат;

- габарити, маса і конфігурація деталі;

- точність забезпечуваних на операції розмірів;

- бажана продуктивність обробки;

- можливість роботи на оптимальних режимах різання з необхідною подачею, швидкістю різання і потужністю.

 

Література − (С. 332-336) [14], (С. 128-132) [26].

 

 

8.2 Вибір різальних інструментів

Вибір різального інструменту для певної технологічної операції означає визначення для кожного з переходів типу і типорозміру інструмента, а також матеріалу і геометричних параметрів його різальної частини.

За ознакою широти використання різальні інструменти поділяють на універсальні (стандартизовані) і спеціальні.

Під час вибору різальних інструментів враховують такі фактори:

- тип виробництва;

- спосіб обробки;

- тип верстата;

- конфігурацію і розміри оброблюваної заготовки;

- форму і розміри оброблюваної поверхні;

- матеріал заготовки;

- вимоги до точності і шорсткості обробленої поверхні.

Тип виробництва впливає на вибір різального інструмента з економіко-організаційної точки зору. Наприклад, застосування спеціального багатолезового інструменту у масовому виробництві є доцільним, оскільки затрати на його виготовлення швидко компенсуються завдяки скороченню часу на обробку заготовок. В одиничному виробництві спеціальний інструмент використовують лише у випадках коли на наявному обладнанні, обробити заготовку універсальним інструментом неможливо. Слід зазначити, що використання верстатів з контурними системами ЧПК суттєво розширює можливості використання універсальних різальних інструментів для обробки складних фасонних поверхонь в одиничному і серійному виробництві.

Спосіб обробки, прийнятий для виконання на певному переході, визначає тип.

Тип верстата впливає на вибір інструменту у тому відношенні, що він, з одного боку, визначає спосіб обробки, а з другого — спосіб базування і закріплення інструмента на верстаті і відповідно визначає конструкцію його посадкового місця.

Конфігурація і розміри оброблюваної заготовки впливають на розміри і конструкцію інструмента. Великогабаритні заготовки зазвичай вимагають для обробки інструментів великих типорозмірів.

Матеріал оброблюваних заготовок впливає на вибір матеріалу і геометричних параметрів.

Вимоги до точності і шорсткості обробленої поверхні впливають на вибір типу і конструкції інструмента геометрію його різальної частини.

В сучасному машинобудування широкого розповсюдження набули інструменти, різальна частина яких виконана з надтвердих матеріалів — композитів на основі полікристалів кубічного нітриду бора, мінералокераміки і штучних алмазів. Такі інструменти характеризуються високою стійкістю і забезпечують високу якість оброблених поверхонь. Їх застосовують переважно для чистової лезової обробки замість малопродуктивного і вартісного шліфування.

 

Література − (С. 133-135) [26].

 Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. Абонентське обладнання для відеоконференц-зв'язку
 3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 6. Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
 7. Аналіз використання обладнання.
 8. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 9. Апаратура, обладнання та матеріали
 10. Апаратура, обладнання та матеріали
 11. Багатоконтурні частотно-вибірні системи
 12. Безпечність технологічного обладнання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ 7 Розробка маршруту механічної обробки | ЛЕКЦІЯ 9 Порівняння маршрутів механічної обробки та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.