Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 9 Порівняння маршрутів механічної обробки та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат

Критерієм оптимальності маршруту механічної обробкиє забезпечення найменших витрат. Тому із розроблених двох альтернативних варіантів потрібно вибрати той, що забезпечить меншу цехову собівартість.

Для зменшення обсягу роботи з порівняння маршрутів порівнюють тільки сумарні цехові собівартості тих операцій обох маршрутів, які відрізняються між собою.

Цехова собівартість (грн) операції механічної обробки складає

 

(1)

 

де − цехові годинні приведені витрати, грн/год; − штучно-калькуляційний час виконання операції, хв, − коефіцієнт виконання норм (в машинобудуванні складає 1,3).

Значення для поширених моделей металорізальних верстатів наведені у [5] (додаток Ж, таблиця Ж.1). Дані цієї таблиці є наближеними і тому можуть використовуватися тільки у навчальному процесі.

Величину наближено можна визначити так. Спочатку потрібно для кожної з операцій, що відрізняються, обох маршрутів скласти перелік технологічних переходів, на яких здійснюється механічна обробка основних поверхонь. Обробку неглибоких отворів і канавок, точіння фасок тощо не розглядають. Далі, з використанням наближених формул [5] (додаток Є, стовпець 5) знаходять основний машинний час кожного з врахованих технологічних переходів.

Після визначення основного машинного часу переходів, знаходять загальний основний машинний час кожної з операцій, що відрізняються, за формулою

 

 

,

 

 

де k − кількість технологічних переходів операції.

Після визначається штучно-калькуляційний час виконання кожної з операцій, що відрізняються, за формулою

 

,

 

де − коефіцієнт, значення якого залежить віт типу верстата і типу виробництва, і визначається за додатком Є [5].

Далі за формулою (1) знаходять цехову собівартість кожної з операцій, що відрізняються, і визначають річний економічний ефект (в грн.) від використання того варіанту маршруту, який забезпечує меншу собівартість, за формулою

,

 

де п і т − відповідно кількості операцій, що відрізняються, у першому і другому варіантах маршрутів; і − загальні цехові собівартості операцій, що відрізняються, відповідно першого і другого варіантів маршрутів; N − річна програма випуску деталей.

Порівняння маршрутів обробки має завершитись висновком, у якому вказується, який з двох варіантів маршруту забезпечує меншу собівартість виготовлення деталі. Саме цей варіант кладеться в основу подальшого проектування технологічного процесу механічної обробки.

Література − (С.22-24) [5], (С. 356-357) [25].Читайте також:

 1. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 4. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 5. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 6. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 7. Аналіз витрат звичайної діяльності
 8. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 9. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
 10. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.
 11. Аналіз витрат.
 12. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ 8 Вибір обладнання і різальних інструментів | ЛЕКЦІЯ 10 Припуски на механічну обробку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.