Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розробка схеми маршруту

Вибір пунктів маршруту, ієрархізація зазначених пунктів, вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту

Тема 5. Технологічний процес виробництва турпродукту

Розробка туру включає такі етапи:

1) вибір пунктів маршруту - критерієм відбору є атрактивність об'єктів показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебу­вання в даному населеному пункті, його транспортна до­ступність та забезпеченість послугами гостинності;

2) ієрархізація зазначених пунктів - за зазначеними кри­теріями з акцентацією на рівні гостинності та транспортної доступності виділяють пункти дислокації з тривалим про­грамним забезпеченням та екскурсійні пункти;

3) вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту - за показником транспортної доступності, тобто зв'язністі з місцем постійного проживання потенційних туристів (зо­ною дії туроператора), взаємозамінності видів транспорту, типу транспортних засобів;

Розробка схеми маршруту - схема маршруту залежить від обраної форми. Маршрут - це напрямок переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні та комбіновані, (Рис. 4). Вибір пунктів по мар­шруту узгоджується з програмою відповідно до виду туриз­му, терміну та класу обслуговування. Вибір схеми маршруту залежить від транспортної системи: конфігурації транспортної мережі, її густоти та технічного ста­ну, рівня розвитку окремих видів транспорту, рівня розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує надійність та безпеку роботи транспорту.

Найпоширенішим випадком при розробці схеми є варіант, коли за обмежений термін при мінімізації витрат часу на пе­реміщення між основними пунктами маршруту бажано забез­печити максимально можливу інформативність подорожі, тоб­то охопити якнайбільше об'єктів показу за-для задоволення пізнавальної мети. Такий варіант отримав назву „задача комівояжера”.

 
 

Умовні позначення:

Пп - початковий пункт маршруту;

Пр - проміжний пункт з порядковим номером 1,2,...n;

Кп - кінцевий пункт маршруту;

→ - напрямок руху

 

Рис. 4. Схеми маршрутів

 


Читайте також:

 1. VІ. Структурно-логічні схеми
 2. Алгоритми та блок-схеми
 3. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
 4. Блоки схеми алгоритму
 5. Вибір схеми підключення абонентів залежно від режимів тиску.
 6. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 7. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 8. Види і схеми відбору одиниць
 9. Види недержавного пенсійного забезпечення та схеми фінансування пенсійних виплат.
 10. Визначення необхідного технологічного обладнання та пристроїв для виконання технологічних операцій і розробка вимог, яким повинний відповідати кожен тип оснастки
 11. Визначення обсягу робіт та розробка графіку проведення внутрішнього аудиту.
 12. Визначення потреби у підготовці персоналу, цілей навчання, розробка навчальних планів і програм
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розробка туру | Програмне забезпечення туру

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.