Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність та склад витрат банку

Дохідність банківської діяльності

Сутність та склад доходів банку

Під доходом банку розуміють загальну суму грошових коштів, отриманих від здійснення активних операцій.

Доходи — це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів або зменшення зобов’язань, що спричиняють збільшення капіталу та не є внес­ками акціонерів.

Усі доходи діляться на:

· банківські;

· небанківські операційні;

· непередбачені.

До банківських доходів належать ті, що безпосередньо пов’я­зані з банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Небанківські доходи можуть включати інші доходи, що не відносяться до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської діяльності.

Банківські доходи поділяються на:

· процентні;

· комісійні;

· торговельні;

· інші банківські операційні доходи.

До процентних відносяться доходи, що обчислюються пропор­ційно до часу і суми та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.

Проценти та прирівняні до них комісійні складають основну частину банківських доходів. Проценти за користування кредитами мають найбільшу питому вагу в доходах банку. Після доходів за кредитами наступними за значенням виступають надход­ження за інвестиційними цінними паперами, процентний кре­дит за міжбанківськими позиками (без забезпечення та під забезпечення державних цінних паперів).

Дохідність комерційного банку — це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток активних та пасивних операцій.

Дохідність банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу (активів та пасивів) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важливими умовами забезпечення дохідності банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допустимої маржі, виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій, планування оптимальної дохідної маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів за актив­ними і пасивними операціями. Дохідність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком і його мінімізації.

Для загальної оцінки рівня дохідності порівнюють:

1. доходи;

2. активи, що забезпечують доходи;

3. прибутки;

4. дохідність однієї гривні активів.

Під витратами банку розуміють всю сукупність витрат банку, пов’язаних з його функціонуванням як інституціональної одиниці в ринковій економіці. В широкому розумінні вони охоплюють всі витрати банку незалежно від їх характеру та виду.

До них відносять:

1. Процентні витрати:

а) процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ;

б) процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків;

в) процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності;

г) процентні витрати за коштами бюджету та державних позабюджетних фондів України;

д) процентні витрати за коштами фізичних осіб;

е) процентні витрати за цінними паперами власного боргу,
що емітовані банком;

є) інші процентні витрати.

2. Комісійні витрати:

а) комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування;

б) комісійні витрати за кредитне обслуговування;

в) комісійні витрати за операціями з цінними паперами для банків;

г) комісійні витрати за операціями на валютному ринку та рин­ку банківських металів;

д) комісійні витрати за позабалансовими операціями.

3. Інші банківські операційні витрати, у тому числі:

а) штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями;

б) інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

4. Інші небанківські операційні витрати, у тому числі:

а) витрати на утримання персоналу;

б) сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім подат­ку на прибуток.

в) витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів.

г) інші небанківські операційні витрати.

5. Відрахування в резерви.

6. Непередбачені витрати.

7. Податок на прибуток.

Залежно від характеру розрізняють:

Умовно постійні витрати — витрати, обсяг яких безпосередньо не залежить від того, наскільки активно та ефективно працює банк, які обсяги кредитів ресурсів він залучає. Проте в довгостроковому плані ці витрати також змінюються. До них відносять: витрати банку на заробітну платню та нарахування на неї, канцелярські витрати, утримання приміщень, витрати на охорону та протипожежну сигналізацію, амортизаційні відрахування та ін.

Змінні витрати — витрати, що залежать від обсягу залучених банком кредитних ресурсів та їх вартості: виплати процентів по вкладах, депозитах.


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 8. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 9. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 10. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 11. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 12. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
Переглядів: 586

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні види ризиків втрат та банкрутства банку | Показники ефективності банківської діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.078 сек.