Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема завдання: виконати дослідження фізико-механічних властивостей однонаправлених і шаруватих композиційних матеріалів (КМ).

Практична частина

Мета завдання: для композиційного матеріалу заданої структури (два шари – 1-й і 2-й з одного матеріалу, 3-й і 4-й – з іншого) визначити:

1. Физико-механічні властивості і залишкові напруження однонаправлених КМ, порівняти питомі характеристики різних КМ.

2. Величину і напрям головних напружень при заданих умовах зовнішнього навантаження, вибрати товщину шарів і вісь відліку кута армування.

3. Физико-механічні властивості пакету КМ.

4. Деформації і напруження в шарах в зв'язаній системі координат.

5. На основі заданого критерію оцінити міцність КМ без урахування і з урахуванням температурних напружень.

 

Рис. 2.1. Структура композиційного матеріалу

 

Початкові дані для розрахунку: початкові дані індивідуальні для кожного завдання і приведені в таблицях 2.1, 2.2.

 

 

Таблиця 2.1. Початкові дані для виконання завдання

Номер цифри і параметр Значення цифри
1-а цифра –материал волокон і товщина стрічки, мм Скло, вуглець d0=0,08 Скло, органіт d0=0,10 Скло, бор d0=0,12 Вуглець, органіт d0=0,16 Вуглець, бор d0=0,20 Органіт, бор d0=0,25
2-а цифра – об'ємний вміст волокна Q 0,50 0,8 0,55 0,58 0,60 0,62
3-а цифра – товщина шарів dі d1=6d0 d2=4d0 d3=d4=3d0 d1=4d0 d2=3d0 d3=d4=6d0 d1=3d0 d2=6d0 d3=d4=4d0 d1=2d0 d2=4d0 d3=d4=6d0 d1=4d0 d2=6d0 d3=d4=2d0 d1=2d0 d2=3d0 d3=d4=4d0
4-а цифра – критерій міцності Мах. напружень Мах. деформацій Мізеса-Хілла Мах. напружень Мах. деформацій Мізеса-Хілла
5-а цифра –діючі напруження, МПа sх=200 sу=-500 tху=10 sх=-400 sу=-300 tху=-20 sх=-200 sу=-300 tху=-30 sх=100 sу=200 tху=50 sх=300 sу=-300 tху=20 sх=400 sу=200 tху=30
6-а цифра – кут укладання волокон в 3 і 4 шарі, jі 15° 20° 25° 30° 35° 40°

Таблиця 2.2. Физико-механічні властивості компонентів композиційного матеріалу

Властивість матеріалу Од. вимірю-вання Матеріал волокон Матеріал матриці
Позначен-ня Скло Вуглець Органіт Бор Позначен-ня Епок- сидна
Густина кг/м3 rВ rМ
Модуль пружності МПа ЕВ 3×105 12×104 39×104 Ем
Коефіцієнт Пуассона mВ 0,28 0,22 0,32 0,30 mМ 0,3
КЛТР 10-6 1/К aВ -3 -2 aМ
Міцність При розтягу МПа sВР sМР
При стиску МПа sВС sМС
При зсуві МПа tВ tМ

 

 

Варіант включає послідовність шести цифр, розшифровка яких приведена в таблиці 2.1. Наприклад, 162534:

– товщина стрічки – d0 = 0,08 мм;

– об’ємний вміст волокон – Q = 0,62;

– товщина шарів – d1=4d0, d2=3d0, d3=d4=6d0

– критерій міцності – мах. деформацій;

– діючі напруження – sх = – 200 МПа; sв = – 300 МПа; tху = – 30 МПа;

– кут укладання волокон в 3 і 4 шарах ± j = ±30°

 

Таблиця 2.3. Физико-механічні властивості компонентів композиційного матеріалу

Властивості матеріалу Од. вимірю-вання Матеріал волокон Матеріал матриці
позначення Скло вуглець позначення Епоксидна (смола)
Густина кг/м3 rВ rМ
Модуль пружності МПа ЕВ ЕМ
Коефіцієнт Пуассона mВ 0,28 0,22 mМ 0,3
КЛТР 10-6 aВ -3 aМ
Міцність При розтягу МПа sВР sМР
При стиску МПа sВС sМС
При зсуві МПа tВ tМ

 


Читайте також:

 1. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 2. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 3. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 4. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 5. Актуальність дослідження
 6. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 7. Алгоритм дослідження кон’юктури
 8. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 9. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 10. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
 11. Аналітичний метод дослідження
 12. Анізотропія властивостей металів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міцність при розтягуванні КМ, армованих дискретними волокнами | Приклад виконання розрахунків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.