Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Періодизація світового туризму

ТЕМА 5. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Рис. 4.3. Процес досягнення сталості розвитку туризму

 

Філософією, що лежить в основі діяльності з забезпечення стійкого розвитку й управління туризмом є те, щоб прийдешні покоління могли користуватися його перевагами. ЮНВТО розробляє практичні інструменти, що дозволяють туристським менеджерам, як у державному, так й у приватному секторі застосовувати принципи стійкості в конкретних ситуаціях.

До числа найбільш важливих проектів відносяться наступні:

Визнаючи глобальне значення екотуризму, Організація Об'єднаних Націй проголосила 2002 р. Міжнародним роком екотуризму. Всесвітній саміт по екотуризму у Квебеку (Канада, травень 2002 р.), організований разом із Програмою по навколишньому середовищу ООН, зібрав близько 1200 учасників, і його результатом стала Квебекська декларація по екотуризму, що містить 49 спеціальних рекомендацій зі стійкого розвитку й управління екотуризмом.

Всесвітня туристська організація брала активну участь у підготовці Всесвітнього саміту по стійкому розвитку, що пройшов у м. Йоганнесбурзі (Південна Африка) 26 серпня - 4 вересня 2002 р.

ВТО випустила кілька публікацій по плануванню розвитку туризму на національному, регіональному й місцевому рівнях й організувала національні семінари по туристському плануванню для представників місцевих адміністрацій у країнах, що розвиваються.

 

 


 

5.1. Періодизація світового туризму

5.2. Туристична справа в Росії та Україні

5.3. Розвиток туризму на сучасному етапі

5.4. Міжнародні організації та їх роль в розвитку туризму

 

Неможливо визначити, з якого часу люди почали подорожувати. Швидше за все, початок історії подорожей слід вести з часів, коли почав відбуватися процес виділення людини з тваринного світу. В усякому разі, немає сумніву в тому, що початок подорожей покладений тоді, коли закладалися основи людської цивілізації.

Що примушувало наших далеких пращурів переміщатися по безкрайніх просторах Землі? Спонукальні мотиви подорожей були такі:

1. Первісна людина вимушена була переходити з однієї місцевості в іншу у пошуках їжі (охота, рибальство і тому подібне). Не дивлячись на те, що такі переходи роблять і тварини (наприклад, стада антилоп долають до тисячі кілометрів за сезон), все-таки подібні переміщення в просторі характерні для людини, оскільки носять осмислений і цілеспрямований характер.

2. З виникненням скотарства первісна людина почала здійснювати тривалі переходи у пошуках пасовищ, прокладаючи стежки і запам'ятовуючи їх. Нерідко пастухи відзначали свій шлях спеціальними знаками на місцевості.

3. З розвитком примітивного землеробства значно розширився інтерес людини до територіального розміщення рослинного світу. Людина переміщалася у пошуках більш кращих і родючіших земель і навіть прагнула змінити ландшафт земель, непридатних для посівів.

4. Розвиток ремесла і торгівлі поставили перед необхідністю створювати схеми маршрутів. Орієнтирами служили найбільш помітні риси рельєфу (гора, скеля, високе дерево і тому подібне). Революційним етапом переміщення людей стало виготовлення і використання плавзасобів для подолання відстані по воді. Спочатку використовувався перебіг води, а потім і сила вітру. Орієнтирами на морі служили сонце і зірки.

5. З розвитком міжгрупового спілкування створюються звичні шляхи між селищами. Розвивається міжплем’яне спілкування.

Умовно всю історію світового розвитку туризму зараз ділять на 4 етапи:

I етап Початковий (передісторія), 6000 р. до н.е. – 1841 р.

II етапФормування галузі туризму, 1841 – 1913 рр. (елітарний туризм)

III етапФормування індустрії туризму, 1919 – 1939 рр. (соціальний туризм)

IV етап Монополізація туристичної індустрії, 1944 р. – по теперішній час (масовий туризм).

Найбільш тривалий за часом етап передісторії туризму. Позначення його початку є достатньо умовним. Одні вважають, що ця дата відповідає 6000 рокам до н.е., інші – тому часу, коли в історичних джерелах згадуються перші подорожі та готелі. Основними мотивами подорожей і в стародавні часи були торгівля, освіта, паломництво, лікування.

Другий етап розвитку туризму почавсяз 1841 рік, який примітний організацією першої в світі туристичної компанії «Томас Кук і син».

На початку ХХ століття виникли перші готельні компанії. З'явилася нова концепція в будівництві готелів, що передбачає надання клієнтам максимальних зручностей. Створюється Міжнародний союз власників готелів, об'єднуючий 1700 готелів світу, розташованих в Європі, Америці і Азії. Готелі починають використовуватися не тільки для мандрівників, в них влаштовуються збори, прийоми, конференції, зустрічі, казино, розваги.

Все це формує туризм як галузь, тобто бізнес, головна мета якого – обслужити туриста і зрозуміло отримати за це гроші.

Становлення туризму як галузі і розвиток туристичного бізнесу на європейському континенті було припинено початком Першої світової війни. Завершення ж цього етапу було відмічене найбільш масштабною трагедією в історії організованого туризму – загибеллю океанського суперлайнера «Титаник».

Третій етап: Формування індустрії туризму.В умовах наростання психологічного навантаження, інтенсифікації життя людей в індустріальних країнах туризм діє як ефективний засіб рекреації. З предмету розкоші він стає потребою населення високорозвинених індустріальних країн. Формується індустрія відпочинку зі своїми інститутами, продуктом (послугами), виробничим циклом, методами організації і управління виробництвом.

Період формування індустрії туризму припадає на час між двома світовими війнами.

У практику туризму упроваджуються групові подорожі, походи. Ведеться могутнє готельне будівництво. Так, в 20-і роки в США будується найбільший в світі готель «Конрад Хілтон».

Освоюються місцеві природні і рукотворні ресурси туризму, нарощується його матеріальна база. Компанія Hilton стала першим підприємством свого індустріального сектора. Готелі Hilton першими в світі сталі відкривати у себе спеціалізовані відділи з продажу сувенірів і подарунків.

Розвиток виробничих, транспортних, торгових, сервісних підприємств і засобів розміщення, призначених для задоволення попиту на туристичні товари і послуги, привів до того, що на початок другої світової війни туристична галузь переросла в індустрію туризму.

У 1938 році в Парижі був створений Міжнародний союз організацій туристичної пропаганди. Але війна перервала процес розвитку туризму, в усякому разі на Європейському континенті.

Четвертий етап: Монополізація туристичної індустрії. Монополізм– це виняткове право на володіння будь-чим або на виробництво, придбання і реалізацію чого-небудь.

Післявоєнне відновлення туристичної індустрії тривало майже 5 років. У 1948 році була прийнята Декларація прав людини, одним з основних положень якої є забезпечення права людини на відпочинок.

В цей час росте кількість нових туристичних організацій, проводиться безліч міжнародних конференцій, присвячених питанням розвитку туризму.

З початку 50- х років почалася активізація сфери туризму, чому сприяли наступні чинники.

1) стабільна політична обстановка і тривалий мирний період, хоча він і спирався на політику ядерної заборони;

2) економічне зростання і, як наслідок, зростання купівельної здатності значних верств населення;

3) зростання рівня освіти і загальної культури на великих територіях всіх континентів;

4) урбанізація і викликане нею прагнення людей до перебування «на природі»;

5) науково-технічний прогрес, що викликав розвиток засобів комунікації, транспорту, обміну інформацією і т.п.;

6) на пострадянському просторі особливу роль зіграв перехід на ринкову модель економіки, активний маркетинг, що викликав до життя, і менеджмент на ринку туристичних послуг, доти невідомі в нашому суспільстві.

За цей час туризму набуває масового характеру.

У післявоєнний період найбільші туристичні фірми роблять ставку на отримання доходів від розвитку масових форм туризму, заснованого на впровадженні досягнень технічного прогресу на транспорті, в засобах зв'язку, розміщенні, організації харчування та інших видах обслуговування. Туризм остаточно набуває рис своєрідного і прибуткового бізнесу, що охоплює весь світ.

У 1973 році на базі колишніх міжнародних туристичних організацій створюється Всесвітня туристична організація (ВТО), а в 2003 році ВТО стає спеціалізованою установою ООН.

В цей час з'явилася безліч великих туристичних компаній, які почали прагнути до монополізації свого бізнесу на основі високого рівня концентрації виробництва і капіталу. Прикладом такого прагнення до монополізації може служити діяльність власників усесвітньої мережі готелів Hilton, компаній «Томас Кук і син», «Амерікен Експрес» та ін.

В кінці ХХ століття туристична галузь стала однією з найбільших у сфері світової економіки. Насправді, туризму зараз припадає на частку близько 12% світового валового продукту, більше 30% обсягів послуг світової торгівлі і 11% світових споживчих витрат, 7% загального обсягу інвестицій і 5% всіх податкових надходжень. Зараз у сфері надання туристичних послуг зайнятий кожен десятий працівник (більше 260 млн. чоловік). До цих послуг причетні також і такі ключові галузі, як транспорт, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, торгівля і тому подібне. Обслуговуванню одного іноземного туриста супроводить створення в країні 9 робочих місць!

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. Антропологічна періодизація первісної історії
 3. Багатомірність системи світового господарства
 4. Брендинг у сфері туризму
 5. Важливою методико-методологічною проблемою є періодизація історії економічної думки, визначення пріоритетів, що підлягають аналізу.
 6. Взаємини суб’єктів туризму.Туроперейтинг
 7. Взаємозв'язок географії туризму з іншими науками
 8. Види і форми туризму
 9. Види та форми туризму
 10. Визначення соціології туризму
 11. Визначення та районування релігійного туризму
 12. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сталий розвиток туризму | Туристична справа в Росії та Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.