Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Чинники зовнішнього середовища

ТЕМА 3. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 2.1 Декомпозиція цілі організації для маркетингової діяльності

Проте цей підхід передбачає високий рівень інформаційного забезпечення. В протилежному випадку виникає потреба у формулюванні різних гіпотез і альтернативних планів з подальшою перевіркою чутливості результатів розрахунків до висловлених гіпотез.

Визначення індивідуальних цілей – для того, щоб ієрархія цілей на підприємстві набула логічної завершеності та стала реально діючим інструментом для їх досягнення, її треба довести до конкретного виконавця.

Схема, зображена на рисунку 2.1, характеризує процес поділу загальної цілі підприємства на складові елементи для маркетингової сфери [18].


Виникнення зовнішнього середовища. Чинники, що характеризують складність зовнішнього середовища. Дві групи чинників – макро- і мікросередовища. Оцінка впливу економічного, політико-правового, інноваційного, демографічного, культурного та екологічного чинників. Схема аналізу зовнішнього середовища і кількісна оцінка його впливу на підприємство. Постійне спостереження за економічним механізмом виникнення кризового стану підприємства.

Кожне підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано, а у певному контакті із зовнішнім середовищем, яке складається із сукупності сил, що діють за його межами. Такі сили мають різний ступінь активності, безпосередньо або опосередковано, швидко чи повільно, передбачувано або непередбачувано впливають на життя підприємства.

Високий рівень та подальше поглиблення розподілу суспільної праці, розширення міжнародної економічної інтеграції ускладнюють взаємозв’язки суб’єктів господарювання як між собою, так і з зовнішнім оточенням, яке стає дедалі більш визначальним у досягненні стратегічної мети підприємства, реалізації місії.

Зовнішнє середовище – у широкому розумінні являє собою сукупність господарських формувань, економічних, суспільних та природніх умов, національних і міжнародних інституціональних структур та інших зовнішніх відносно підприємства факторів, що діють у глобальному середовищі.

Складність зовнішнього середовища визначається такими основними чинниками:

1. Ступенем невизначеності зовнішнього середовища для підприємства.

2. Кількістю зовнішніх сил, що однозначно впливають на підприємство.

3. Ступенем впливу відповідних зовнішніх сил на діяльність підприємства.

4. Варіативністю зовнішніх сил та швидкістю їх дії на підприємство.

Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у певному середовищі. Аналіз середовища є передумовою формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує базу для визначення місії та цілей функціонування (іноді визначення місії та цілей діяльності підприємства передує аналізу середовища, оскільки саме існування підприємства передбачає, що у нього є певні цілі, причини появи).

Залежно від характеру впливу сукупність чинників зовнішнього середовища поділяють на дві групи:

1. Макросередовище – його структурні сегменти мають опосередкований вплив на діяльність підприємства (довкілля, демографічне середовище, економічне та політичне оточення, демографічне становище тощо).

2. Мікросередовище – це середовище прямого впливу на діяльність підприємства (наприклад, споживачі, посередники, постачальники, конкуренти, банки тощо).

Аналіз зовнішнього середовища підприємства передбачає також вивчення і дослідження його внутрішнього середовища.

Вплив чинників макро- та мікросередовища на підприємство зображено на рис. 3.1.

Детально проаналізуємо наступні чинники мікросередовища:

1. Споживачі – їхній аналіз передбачає складання профілю тих, хто купує продукт чи послугу, які реалізуються підприємством. Профіль покупця формується за такими ознаками:

· географічне розміщення підприємства;

· демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльності тощо);


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. Адаптація до абіотичних факторів середовища.
 3. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 4. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
 6. Аналіз зовнішнього середовища
 7. Аналіз конкурентного середовища
 8. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 9. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 10. Бистрість – це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору.
 11. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 12. Взаємодія зовнішнього і внутрішнього
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процес визначення цілей | Методи оцінки і прогнозування зовнішнього середовища

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.