Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями

для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології»

(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності

6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Бухгалтерський облік»)

 

Харків – ХНАМГ – 2007


Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). Укл. Токмань Г.Т. – Харків: ХНАМГ, 2007, – 63 стор.

 

 

Укладач: Г.Т. Токмань

 

Рецензент: д. соц. наук, проф. Хижняк Л.М. (каф. прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

 

 

Рекомендовано кафедрою філософії та політології, протокол № 11 от 26.06.07 р.

 
 

ВСТУП

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, в тому числі вищу школу, здійснюється модернізація освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Орієнтація на Болонський процес повинна спрямовувати сучасну систему освіти на розвиток і набуття нових якісних ознак, гармонійний взаємозв’язок із суспільством в цілому. Важливим і, навіть, стратегічним завданням на сьогоднішньому етапі вищої освіти є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

Введення кредитно-модульної системи в рамках Болонського процесу передбачає передусім стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань.

Запропонований стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійної роботи в певній мірі мають на меті підвищення рівня активності студентів під час вивчення даного модуля. Особливого значення це набуває при підготовці спеціалістів економічного напрямку, які спеціалізуються на проблемах сучасного міста. Поглиблене вивчення «Історії соціології» надає студентам змогу формування соціологічного світогляду та набуття навичок розуміння, опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Адже саме ці професійні якості дозволяють вивести майбутніх спеціалістів на якісно новий кваліфікаційний рівень.

Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» містить в собі перелік обов’язкових укрупнених навчальних елементів, основні поняття до кожного з них, план, методичні поради, короткий конспект лекції, список основної і додаткової літератури, теми дискусій і теми рефератів, питання для самоконтролю.

Систематична самостійна робота студенів за допомогою цих методичних рекомендацій дозволить в майбутньому на достатньому науковому рівні аналізувати можливості вирішення актуальних проблем суспільства в контексті сучасних соціологічних теорій, а також професійно спостерігати й аналізувати повсякденне життя.

Цілі та завдання змістового модуля.

Основна мета вивчення змістового модуля «Історія соціології»– ознайомити студентів з основними теоретичними парадигмами, школами сучасної соціології, ідеями видатних соціологів ХХ століття, проблемами соціологічних теорій та головними напрямками розвитку сучасної соціологічної думки. Вивчення змістового модуля має на меті формування соціологічного світогляду та навичок розуміння, опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Курс лекцій заснований на викладанні низки сучасних західних соціологічних теорій, їх порівняльному та системному аналізі. Обов’язковою складовою вивчення змістового модуля є вивчення студентами творів сучасних теоретиків соціологічної науки.

Внаслідок вивчення змістового модуля, кожен студент повинен знати:

Ø загальні положення та сутність основних концепцій сучасних теоретиків соціологічної науки;

Ø головні теоретичні парадигми сучасної соціології, їх інтелектуальні корені, концептуальний апарат, найбільш значущі висновки теорій;

Ø роботи видатних соціологів ХХ століття, специфіку різних теоретичних шкіл і напрямків сучасної теорії;

Ø проблеми сучасної теоретичної соціології, що ще не вирішені.

Уміти:

Ø аналізувати різні теоретичні соціологічні концепції, знаходити спільні риси та розбіжності, надавати власні приклади практичного втілення теоретичних положень;

Ø проаналізувати можливості вирішення актуальних проблем суспільства в контексті сучасних соціологічних теорій;

Ø критично оцінювати наукову цінність окремих соціологічних теорій;

Ø професійно спостерігати й аналізувати повсякденне життя;

Ø використовувати теоретичні моделі для пояснення соціальних явищ і процесів.Читайте також:

 1. Види лекцій
 2. Викладення лекційного матеріалу
 3. ГИСТОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.
 4. Електронний конспект лекцій
 5. Завдання лекційних занять
 6. Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття «продуктивність» і «продуктивність праці».
 7. І. ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА КОНСПЕКТУВАННЯ ЛЕКЦІЙ
 8. ІІ. МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ
 9. ІІI. Тематика лекцій
 10. ІІІ. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
 11. Індивідуальний метод обліку кількості знесених яєць проводять у селекційних стадах, застосовують для цього контрольні гнізда, або утримання в індивідуальних клітках.
 12. Коновалова М.Д.Экспериментальная психология: конспект лекций. - Высшее образование. – 2006.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток № 2 | Методичні поради

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.