Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методичні поради

Структурно-функціональний аналіз

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 2.

Теми дискусій

1. Що означає «дивитись на світ очима соціолога»?

2. Соціологічні поняття та реальність.

3. Опис, пояснення та передбачення соціальних явищ і процесів.

Питання для самоконтролю

1. Теорія. Соціальна теорія. Соціологічна теорія. Призначення соціологічних теорій.

2. Поняття як складові елементи соціологічних теорій. Типи понять.

3. Судження як складові елементи соціологічних теорій. Види суджень.

4. Суспільство як предмет соціологічної теорії.

5. Парадигма, мультипарадигмальність та поліцентричність соціології: причини та наслідки.

6. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору цілей теорії.

7. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору допущень щодо природи людських дій.

8. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору розгляду відносин між індивідом і суспільством.

9. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору рівня аналізу.

10. Основні етапи історичного розвитку західної соціологічної думки.

11. Соціологічна думка початку ХХ ст. – теоретичні та емпіричні дослідження.

 

Основні терміни: соціальна дія, модель одиничної дії, системні імперативи, універсальні засоби обміну, типові змінні, адаптація, інтеграція, латентність, ціле досягнення, кібернетична ієрархія контролю, функція, дисфункція, явна функція, латентна функція, аномія.

План:

1. Структурний функціоналізм: основні риси.

2. Стратегія побудови соціологічної теорії Парсонса: модель одиничної дії, системні імперативи, універсальні засоби обміну.

3. Методологія функціонального аналізу Мертона.

4. Порівняльний аналіз структурно-функціональної парадигми та неофункціоналізму.

Для розуміння сутності структурного функціоналізму необхідно, насамперед, звернути увагу на теорії Т. Парсонса та Р. Мертона.

Поняття соціальної системи слід розглядати з точки зору Т. Парсонса, який вважав, що її можна представити в двох нерозривних аспектах: 1) як структуру, що виступає в сукупності одиниць чи компонентів зі стабільними властивостями (статика системи); 2) як ряд подій, процесів, у ході яких змінюються властивості і відносини між структурними одиницями (динаміка системи). Загальна модель дії називається "одиничним актом" і містить у собі, згідно Т. Парсонсу, два основних компоненти: 1) діючу особу (актора), 2) ситуаційне оточення - змінювані і незмінні фактори оточення, від яких воно залежить.

Головну суть свого підходу Р.Мертон виразив комплексним поняттям "функціональність". Необхідно проаналізувати три ключових умови чи вимоги функціонального аналізу, що, на його думку, здобувають характер аксіом: це - "функціональна єдність" (погодженість функціонування всіх частин суспільства), "функціональна універсальність" (усі суспільні явища функціональні) і "функціональна примусовість".


Читайте також:

 1. Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику. Методичні підходи до визначення ризику.
 2. Додаткові методичні прийоми вивчення вищої нервової діяльності.
 3. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
 4. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
 5. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 6. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
 7. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
 8. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії
 9. Завдання, послідовність, джерела інформації і методичні прийоми контролю доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур
 10. Загальні методичні рекомендації до проведення занять фізичними вправами з учнями СМГ
 11. Загальні поради
 12. Загальні правила та методичні положення конструювання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями | Методичні поради

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.