Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Творення видових пар дієслів

Використовуються два продуктивні способи творення видових пар дієслів - суфіксальний і префіксальний.

Суфіксальним способом від дієслів доконаного виду утворюються форми недоконаного виду. Такий процес називається імперфективацією (від лат. imperfectivus - незакінчений, недоконаний). Прийоми імперфективації становлять основну сферу власне граматичного видоутворення, тому що між вихідною і похідною видовими формами існує повна лексико-семантична єдність. Форми недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів: 1) -ува-(-юва-), -овува- (повторити - повторювати, розв'язати - розв'язувати, скоротити - скорочувати), суфікс -овува- використовується як засіб творення форми недоконаного виду від окремих двовидових дієслів на -ува-, наприклад: дезорганізувати - дезорганізовувати, ізолювати - ізольовувати, конфіскувати - конфісковувати, мобілізувати - мобілізовувати, організувати - організовувати; 2) -ва- (дати- давати, стати - ставати, умити - умивати)', 3) -а- (лишити - лишати, лягти - лягати, сісти - сідати, зберегти - зберігати, замести - замітати, витерти - витирати, вибрати - вибирати). У науковій літературі висловлюється твердження, що власне суфіксальний спосіб творення форм недоконаного виду можливий лише тоді, коли показниками виступають морфеми -ува-(-юва-), -ва-. В інших же випадках відбувається чергування тематичних показників інфінітивних основ, а саме: -и-/-а- (кінчити - кінчати, скочити - скакати); -о-/-а- (витерти - витирати). Творення форми недоконаного виду супроводжується також такими морфонологічними явищами, як чергування приголосних (повторити - повторювати, скоротити - скорочувати, народити - народжувати, запросити - запрошувати, заялозити - заяложувати, вимостити - вимощувати, прославити - прославляти) і голосних (вибрати - вибирати, витерти - витирати, стерти - стирати, розтяти - розтинати, почати - починати, замести - замітати, зберегти - зберігати, витекти - витікати, загребти - загрібати, випекти - випікати, застерегти - застерігати).

Префіксальним способом від дієслів недоконаного виду утворюються форми доконаного виду. Відповідний процес називається перфективацією (від лат. perfectus - завершений). У переважній більшості випадків префіксальні дієслова, утворені від безпрефіксальних основ, - це слова з новими лексичними значеннями, які, отже, перебувають поза сферою творення видових пар. Тільки невелика частина префіксів, зокрема в-, з- (с-), за-, на-, по-, при-, про- не вносить до семантики похідних лексем додаткових відтінків, унаслідок чого формуються видові пари на зразок: білити - побілити, біліти - побіліти, в'язнути - зав'язнути, в'янути - зів'янути, ненавидіти - зненавидіти, жаліти - пожаліти, молити - вмолити, програмувати - запрограмувати, писати - написати, ректи- проректи, ревнувати - приревнувати тощо. Характерною особливістю подібних дієслів доконаного виду є те, що вони не мають префіксальних відповідників недоконаного виду.

У сфері перфективації використовується також творення форм доконаного виду за допомогою суфікса -ну- (-ону-), наприклад: надихати - надихнути, присягати - присягнути, впливати - вплинути. Цей же суфікс виконує і власне семантичну функцію, утворюючи похідні дієслова зі значенням однократної, раптової дії, наприклад: стукати - стукнути, трусити - труснути (трусонути). Додатковий значеннєвий відтінок цих та подібних до них дієслів фактично виводить їх за межі корелятивного видового співвідношення з мотивуючими основами.

До непродуктивних способів творення видових дієслів належать: 1) зміна наголосу (склúкати - скликάти, розкúдати - розкидάти, винόсити - вúносити, розрізάти - розрίзати, викликάти - вúкликати, покúнути - покидάти); 2) використання суплетивних основ (брати - взяти, говорити - сказати, ловити - піймати). Взаємодія формотворення і словотворення має своїм безпосереднім результатом так звані видові ланцюжки дієслів, у складі яких поєднуються слова, з яких кожне наступне відрізняється видом від попереднього, наприклад: мести (недок. вид) - замести (док. вид) - замітати (недок. вид) - позамітати (док. вид).


Читайте також:

 1. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ
 2. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ
 3. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 4. А. Створення власної папки.
 5. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 6. Автономні утворення у зарубіжних державах
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Адаптивні хвилькові перетворення : Хвилькові пакети.
 10. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 11. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
 12. Алгоритм створення тренінгової програми
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система дієслівних форм | Категорія стану. Зворотні дієслова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.