Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зворотні дієслова

Перехідність - неперехідність.

До перехідних належать дієслова, що називають дію, безпосередньо спрямовану на об’єкт, і поєднуються з прямим додатком у формі знахідного відмінка без прийменника, наприклад: викопати картоплю; купити хліба; Якщо не можна вітер змалювати,прозорий вітер на ясному тлі, - змалюй дуби, могутні і крислаті, котрі од вітру гнуться до землі (Л. Костенко); Щоб збагнути феномен Сковороди,маємо ґрунтовно вивчити його життя, філософські погляди,тобто головні ідеї,які він розвивав і розробляв у своїх діалогах і трактатах, також його мистецьку діяльність(Вал. Шевчук).

Назва об’єкта при перехідних дієсловах виражається формою:

а) знахідного відмінка іменника без прийменника (їсти кашу);

б) родового відмінка без прийменника, якщо дія поширюється на частину предмета (з’їсти каші) чи при дієслові наявна частка не (не вивчити вірша).

Дієслова, що називають дію, яка не зовсім переходить на об’єкт або переходить на побічний об’єкт, і поєднуються з непрямими додатками, вираженими безприйменниковими і прийменниковими формами у формі будь-якого непрямого відмінка, називаються неперехідними: цвіте сад; пишу батькам.

Поняття перехідності ґрунтується на такій інтерпретації дії, згідно з якою вона переходить на об'єкт (предмет у широкому розумінні поняття), охоплює його або ж виступає безпосереднім джерелом .створення чи руйнування об'єкта, що характерно передусім для численних дієслів зі значенням конкретної фізичної дії, інтелектуальної діяльності, мовлення тощо.

Категорія перехідності - неперехідності ґрунтується на валентнісних і значеннєвих ознаках відповідних дієслів, у зв'язку з чим вона є не морфологічною, а лексико-синтаксичною.

З урахуванням поділу дієслів на перехідні і неперехідні необхідно констатувати: 1) перехідні дієслова мають корелятивні форми активного і пасивного стану; отже, у них ця морфологічна категорія має повний вияв; 2) неперехідні дієслова не мають корелятивних форм пасивного стану і функціонують як одностанові активні дієслова. Таким чином, усі дієслова поділяються на двостанові і одностанові.

Від форми пасивного стану, яка утворюється за допомогою постфікса -ся (-сь), потрібно відрізняти диференційований розряд зворотних дієслів. Зворотні дієслова, у складі яких постфікс -ся (-сь) виконує словотвірну функцію, належать до зворотно-середнього стану. Вони поділяються на такі семантичні групи: 1) власне-зворотні (позначають збіг суб'єкта і об'єкта дії): одягатися (одягати себе), умиватися, голитися; як різновид у цій групі виділяються так звані побічно-зворотні дієслова: братися, триматися, чіплятися (за руки, дерево), тертися, ударитися (об дерево); 2) непрямо-зворотні (позначають дію, виконувану суб'єктом у своїх інтересах: будуватися - «споруджувати будинок для себе», пакуватися - «складати речі»), наприклад: Пішли [троянці], щоб землю озирать, Де їм показано селитись, Жить, будуватися, женитись (І. Котляревський); 3) загально-зворотні (позначають безоб'єктний стан суб'єкта): веселитися, тривожитися, хвилюватися, сердитися, злитися; 4) взаємно-зворотні (називають взаємні дії кількох суб'єктів, які одночасно є і об'єктами цих дій): зустрічатися, миритися, обніматися, перемовлятися, сваритися, цілуватися, листуватися; 5) потенційно-активні (називають потенційну дію як характеристику суб'єкта): колотися, кусатися, дряпатися; 6) якісно-характеризуючі (позначають типові дії-ознаки, яким підлягають предмети, матеріали): рватися (нитки рвуться), битися (скло б’ється), плавитися (олово легко плавиться).

Дієслова зазначених семантичних груп утворюються від незворотних перехідних дієслів.

Існують також групи зворотних дієслів, утворених від неперехідних дієслів. Вони мають значення зменшеної інтенсивності вияву дії або стану (білітися, чорнітися), безособовості (сидітися, житися, спатися, думатися). Деякі дієслова без постфікса -ся (-сь) не вживаються (сміятися, старатися, сподіватися, сумніватися, вагатися).


Читайте також:

 1. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 2. Всі функції поділяють на прямі і зворотні
 3. Дієприкметник як форма дієслова. Граматичне значення дієприкметника
 4. Дієприслівник як форма дієслова. Граматичні ознаки дієприслівників
 5. Дієслова з префіксом дис-виражають значення ліквідації дії, названої безпрефіксним дієсловом, наприклад: гармонізувати – дисгармонізувати, асоціювати – дисасоціювати.
 6. Зворотні зони
 7. ІІІ стадії незворотній геморагічний шок втрата більше 1.5л
 8. Категорія стану. Зворотні дієслова
 9. Крок 3: Негативний зворотній зв'язок
 10. ПЕРЕХІДНІ І НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА
 11. Питання про обсяг дієслівної лексеми. Граматична спеціалізація дієслова.Первинні і вторинні дієслова.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Категорія стану. Зворотні дієслова | Категорія способу. Вторинні значення форм способу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.