Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок виконання роботи

Мета роботи

Дизельного двигуна

 

Вивчення і практичне освоєння операцій поелементної діагностики і регулювання паливної апаратури 4-и тактного дизельного двигуна.

 

3.2 Загальні відомості

Технічний стан дизельної паливної апаратури характеризується наступними основними показниками: розрідженням і тиском, що створюються підкачуючим насосом; продуктивністю насосних елементів; ступенем нерівномірності подачі палива насосними елементами; кутом випередження вприскування палива в циліндри двигуна; показниками роботи регулятора частоти обертання колінчатого валу; тиском вприскування і якістю розпилення палива форсунками.

Інтенсивність вимірювання номінальних параметрів роботи паливної апаратури, що мав прецизійні групи насосних секцій і форсунок, залежить від умов експлуатації, величини зазорів в сполученнях, якості виготовлення і ремонту деталей, періодичності проведення контрольно-регулювальних операцій.

 

3.3 Обладнання і прилади

- випробувальний стенд дизельної паливної апаратури моделі "Мінор-Агро";

- прилад для випробування форсунок типу НС-50;

- стробоскопічний пістолет Е-І02;

- комплект паливної апаратури дизельного двигуна ЯМЗ-236;

- плакати по конструкції і технічному обслуговуванню дизельних двигунів.

 

Встановити на стенді і закріпити насос високого тиску в купі з підкачуючим насосом і всережимним регулятором. Підключити трубопроводи і забезпечити їх герметичність.

 

3.4.1 Перевірка підкачуючого насосу.

3.4.1.1 Відвернути маховичок ручної підкачки і декілька разів прокачати насос низького тиску до появлення показів на манометрі 10 стенда (рис. 3.1).

3.4.1.2 Включити загальний рубильник електроживлення стенда, повернути в ліве положення важіль живлення. При цьому загориться контрольна лампа.

3.4.1.3 Повернути маховик безступінчастого варіатора, який розташований на бічні стороні стенду, в крайнє ліве положення, натиснути вниз на важіль нульової подачі регулятора обертів насосу і витягнути на себе кнопку пуску стенда 4.

3.4.1.4 Плавно прокручуючи маховик вправо довести частоту обертання привідного вала по тахометру 9 стенда до 650 об/хв.(1300 об/хв. кулачкового валика) і відпустити важіль нульової подачі.

3.4.1.5 Зафіксувати на вакуумметрі 8 і манометрі 10 розрідження і тиск, які створюються підкачуючим насосом. По технічних вимогах розрідження повинно бути 100-120 мм рт.ст., а максимальний тиск при 650 об/хв. – 1.7 кгс/см2.

 

3.4.2 Перевірка паливного насоса високого тиску (ПНВТ).

3.4.2.1 Плавно задвинути до упора важіль приводу рейки ПНВТ, що відповідає положенню максимальної подачі палива через форсунки.


3.4.2.2 Ввімкнути тумблер 5 освітлювача мірних мензурок. Повернути вправо важіль автомата циклової подачі палива. Втримувати важіль рейки ПНВТ до відключення автомата і припинення по­дачі палива в мірні мензурки 12.

 

 

Рисунок 3.1 – Загальний вид стенда для діагностики паливної апаратури 4-и тактного дизельного двигуна

 

3.4.2.3 Зафіксувати рівень палива в кожній з 8 мензурок. Випробування провести 3 рази, зливаючи паливо з мензурок поворотом рукоятки 11.

3.4.2.4 Розрахувати циклову подачу кожної насосної секції і нерівномірність циклової подачі.

Циклова подача палива

; см3 /цикл,

де: Q - кількість палива, яке подано секцією через форсунку, см3;

n - число циклів (ходів плунжера); n = 100.

 

 

Нерівномірність подачі палива

,

,

де: Qmax - максимальна кількість палива, яку подано насосною секцією за цикл, см3;

Qmin – мінімальна кількість палива, яку подано насосною секцією за цикл, см3.

 

При частоті обертання валу насосу 1300 об/хв. циклова подача повинна складати 0.11…0.12см3, а нерівномірність подачі палива не повинна перевищувати 2...3%. В іншому разі необхідно виконувати регулювальні операції. Для цього необхідно зняти бокову кришку ПНВТ, ослабити гвинт зубчатого сектора секції, що регулюється і переміщенням втулки плунжера за допомогою спиці домогтися вирівнювання подачі палива в секціях насосу.

3.4.2.5 Перевірити кут випередження вприскування палива. Для цього підключити затискачі від переривача 19 та стробоскопічного пістолета 18 до відповідних клем акумуляторної батареї 20. Через перехідник 15 з'єднати індукційну котушку зі свічкою проводом високого струму. Під'єднати до перехідника 15 кабель високого струму 17 від стробоскопу. Включити стенд і встановити мінімальні стійкі оберти. Направити лінзу стробоскопу на шкалу маховика 7, що обертається, і натиснути на кнопку пістолета.

При появі стробоскопічного ефекту, позначка шкали маховика, що обертається, зупиниться. Перевести стрілку штатива на одну з поділок шкали маховика, що зупинилась. Маховиком безступінчастого варіатора 3 плавно збільшувати частоту обертання ведучого валу і зафіксувати переміщення відміченої поділки вправо до його зупинки. Отримане відхилення шкали буде відповідати максимальному куту випередження вприскування палива.

Для двигунів ЯМЗ величина цього кута складає 6...8°, для двигунів КАМАЗ - 10°.

3.4.2.6 Перевірити роботу регулятора частоти обертання колінчатого валу. Включити стенд і встановити 650 об/хв. по тахометру. Плавно зменшувати частоту обертання валу до початку подачі палива через форсунки без приводу рейки подачі ПНВТ. Оберти початку палива відповідають мінімальним обертам холостого ходу колінчатого валу двигуна. Якщо оберти початку подачі нестійкі, відрегулювати їх спеціальним гвинтом, який розмічений на торцевій стінці регулятора.

Встановити 650 об/хв. маховиком 3, задвинути важелем рейку подачі палива і повільно збільшувати частоту обертання вала до припинення подачі палива на форсунки. Отримана частота обертання відповідає моменту обмеження максимальних обертів.

 

3.4.3 Перевірка форсунок на тиск вприскування.

3.4.3.1 Встановити і закріпити одну з форсунок 1, що перевіряються, на приладі НС-50 (рис. 3.2). Плавно збільшуючи тиск натисканням на важіль 5, зафіксувати на манометрі 3 тиск початку вприскування палива в скляний посуд. При цьому всі отвори розпилювача повинні однаково розпилювати паливо.

 

Рисунок 3.2 – Прилад НС-50 для перевірки форсунок

 

У форсунок двигунів ЯМЗ вприскування палива починається при тиску 175±5 кгс/см2.

3.4.3.2 При невідповідності величини тиску вприскування оптимальному значенню провести регулювання форсунки. Для цього потрібно відкрутити верхній ковпачок форсунки, послабити затиск контргайки і викруткою повертати шток до отримання необхідного тиску. Отримані результати внести у звіт до лабораторної роботи.

Контрольні питання

1. Розкажіть про основні неполадки паливної системи дизельних двигунів.

2. Якими діагностичними параметрами можна оцінити стан приладів системи живлення дизельного двигуна?

3. Якими нормативними показниками характеризується робота паливопідкачуючого насосу?

4. У чому полягає діагностування ПНВТ і форсунок?

 

Література: [1], с.224-233; [2], с.151-154; [3], с.145-147; [5], с.18З-190; [6], с.200-209.

 

 

Звіт

до лабораторної роботи № 3

«Діагностика системи живлення дизельного двигуна»

 

Мета роботи:

Обладнання і прилади:

Модель двигуна:

 

Таблиця 3.1 - Результати діагностики системи живлення дизельного двигуна

 

Об’єкт діагностування Норматив Фактично
1 Паливний насос: 1.1 Розрідження всмоктування, мм рт. ст.   120…200  
1.2 Тиск подачі, МПа 0.17  
2 Паливний насос високого тиску: 2.1 Циклова подача секцій, см3   0.11…0.12  
2.2 Нерівномірність циклової подачі, % 2…3  
2.3 Кут випередження вприскування палива, град   6…8  
2.4 Мінімальна стійка частота обертання колінчастого вала, об/хв.   450…550  
2.5 Максимальна частота обертання колінчастого вала по обмежувачу, об/хв.    
3 Форсунка: 3.1 Тиск початку вприскування палива, МПа   17.5 ± 0.5  
3.2 Якість розпилювання палива рівномірне  

 

Висновки.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Виконання бюджету
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. The peace – порядок
 9. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 10. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 11. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 12. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
Переглядів: 697

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.039 сек.