Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


АЧТ-це тіло, поглинальна здатність якого (для всіх довжин хвиль) тотожне 1.

Відношення випромінювальної здатності тіла до його поглинальної здатності для всіх тіл не залежить від роду тіл і тому є універсальною функцією довжини хвилі та температури.

(6)

 

Цей закон описує тільки теплове випромінювання, причому так чітко, що може служити не тільки правильним, але і єдиним критерієм у визначенні природи світла. Оскільки f(l,T) є універсальною функцією, то ії знаходження є основною задачею теорії теплового випромінювання. Тому наш подальший розгляд буде присвячений знаходженню явного вигляду цієї функції.

Для більшої конкретизації розв’язання цього питання введемо поняття АЧТ.

al = 1;

rl = f (l,T)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


2. Стефан, аналізуючи експериментальні дані, та Больцман, застосовуючи термодинамічний підхід, частково розв’язали поставлену Кірхгофом задачу, встановивши наступний закон:енергетична світність АЧТ прямо пропорційна четвертому ступеню абсолютної температури.

Re = sT 4 (7) - закон теплового випромінювання Стефана-Больцмана.

s - стала Стефана-Больцмана s = 5,67 · 10 –8 Вт/м 2 К4

Однак цей закон не дає відповіді відносно спектрального складу випромінювання АЧТ, а експеримент дає розподіл енергії у спектрі випромінювання.

rλ     T3   T2     T1 λ max λ  

 

       
   
T3 >T2 >T1
 
 

 

 


Положення максимуму на кривій визначається першим законом Віна:

Із підвищенням температури максимум у спектрі випромінювання АЧТ зміщується в напрямі більш коротких довжин хвиль:

(8)

 

b1 - стала Віна. b1 = 2,86 . 10-3 м.К

lmax - довжина хвилі, на яку припадає максимум.

А максимальне значення rl пропорційне Т5. Це є другий закон Віна:

( rl )max = b2T5 (9)

b2 = 1,3 . 10-5 Вт/(м3К5)

 

Ці закони відіграють дуже важливу роль як для теорії, так і для практики явища теплового випромінювання, але не можуть дати загальної картини спектра випромінювання АЧТ у зв’язку з тим, що до них не входить функція f(l, Т) у загальному вигляді. Ми продовжуємо пошук явного вигляду функції f (l, T).

 

3. Багаторазові спроби застосування термодинамічного підходу в знаходженні явного вигляду функції f(l,T) не дали бажаних результатів. Тому послідувала спроба Релея і Джинса, які застосували метод статистичної фізики, використавши класичний закон рівномірного розподілу енергії за ступенями вільності, та на його основі (точного розрахунку) знайшли:

(10)

n - частота випромінювання, ;

с = 3 . 108 м/с;

Т - абсолютна температура;

k - стала Больцмана.

Незважаючи на те, що одержання цієї формули було визначним кроком у вивченні властивостей теплового випромінювання, формула працювала тільки для малих частот (n®0), а при великих частотах (n ® ∞) формула не спрацьовувала.

Цей стан у фізиці був названий ультрафіолетовою катастрофою.

 

 
 
  x     l

 


 
 

 


 

Ця невідповідність експерименту і формули Релея-Джинса була усунена Максом Планком у 1900 році, який висунув сміливу гіпотезу про те, що випромінювання енергії будь-якою системою відбувається не безперервно, а дискретно: у вигляді порцій - квантів світла - фотонів з енергією:

Е ф = hν (11)

n - частота випромінювання,

h - стала Планка, h = 6,626 . 10-34 Дж.с.

Ця гіпотеза дозволила остаточно знайти явний вид функції f (l, T):

(12)

Ця формула повністю відтворює існуючі експериментальні результати.

hn << KT

- Формула Релея-Джинса

 

4.

***

Re = σT4

σ = 5,67 · 10 –8 Вт /м2К2

Останній приклад показує, що формула Планка є повним розв’язанням головної задачі теплового випромінювання, яку поставив Кірхгоф по знаходженні явного вигляду функції f (l, T). А вирішив її Планк, завдяки своїй революційній квантовій гіпотезі.

Аналогічно можна знайти коефіцієнти b1 і b2 законів Віна.


Читайте також:

 1. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 2. Бистрість – це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору.
 3. Будівельні довжини кабелів
 4. В електронагрівачах використано одну з головних власти­востей електричного струму - здатність нагрівати провідники.
 5. В основу визначення витрат певного періоду покладено можливість одночасного визнання доходу, для отримання якого вони здійснені, і навпаки.
 6. Важливо також правильно обрати: цінні папери яких підприємств, якого виду і в якій кількості слід купувати для поповнення своїх активів. Зупинимося на цьому більш детально.
 7. Валентність — це здатність атомів одного елемента сполу­чатися з певним числом атомів інших елементів під час утворення хімічних сполук.
 8. Вибір довжини і параметра перехідної кривої
 9. Вибухова сила – це здатність людини проявити свої максимальні силові можливості за найкоротший час.
 10. Визначення довжини лінії
 11. Визначення довжини навантажувально-розвантажувальних фронтів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА: ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ | Зовнішній фотоефект-явище вибивання електронів із речовини під дією електромагнітного випромінювання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.