Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу

Види фінансового аналізу

 

Класифікація видів фінансового аналізу визначається різними ознаками.

За суб’єктами(користувачами) розрізняють внутрішній та зовнішній фінансовий аналіз.

За метою дослідження— діагностичний, експрес-аналіз, деталізований аналіз.

За часом— попередній та ретроспективний.

Зовнішній фінансовий аналіз на основі фінансової і статистичної звітності здійснюють банки, аудиторські фірми, інвестори та ін.

Основною його метою є оцінювання та діагностика фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності, тобто надання інформації чисельним користувачам про прибутковість діяльності підприємства, платоспроможність, фінансову незалежність, ділову активність тощо. На відміну від внутрішнього, відповідні складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та менш деталізовані.

Внутрішній фінансовий аналіз (на рівні підприємства) проводять фінансові служби. Він ґрунтується не тільки на даних публічної звітності, а й на використані всіх доступних джерел облікової та позаоблікової інформації. Його результати є комерційною таємницею. Для того щоб зробити правильний висновок на підставі проведеного аналізу фінансового стану підприємства, рекомендується для порівняння використовувати показники за цим підприємством не менше ніж за три останніх роки. За можливості, показники підприємства також необхідно порівняти із загальногалузевими показниками та з даними інших підприємств такої самої сфери діяльності.

Діагностичний аналіз — це аналіз на основі типових ознак встановлення характеру функціонування підприємства.

Експрес-аналіз використовується для швидкого оцінювання фінансового стану підприємства за основними розрахунковими показниками та на основі їх порівняння з базовими.

Деталізований аналіз проводиться в декілька етапів, розширює та доповнює експрес-аналіз.

Попередній аналіз проводять до здійснення фінансових операцій, а ретроспективний, після здійснення фінансових операцій.

 

 

 

Використання видів, прийомів та методів фінансового аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності становить методологію та методикуаналізу.

Найчастіше використовують класифікації прийомів і методів фінансового аналізу, де виділяються неформалізовані та формалізовані методи аналізу.

Неформалізовані методи аналізуґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках та залежностях.

Формалізовані методи аналізупобудовані на жорстко формалізованих аналітичних залежностях між показниками.

Проводити кількісний і якісний аналізи економічних процесів, знаходити найкраще управлінське рішення допомагають економіко-математичні моделі: дескриптивні (описові), предикативні (прогностичні) та нормативні.

Для кількісного оцінювання впливу окремих факторів на зміну результативного показника використовується детерміноване моделювання.Вплив детермінованих факторів становить приблизно 85—90 %, тому основну увагу приділяють вивченню саме цих факторів.

Види моделейдетермінованого аналізу.

1. Адитивна модель факторної системи. Результативний показник представлений у вигляді алгебричної суми показників-факторів:


 

де Д ВЦ, Д ФЦ — тривалість виробничого і фінансового циклів


відповідно;

 

ДФЦ = ДВЦ + ДД − ДКЗ ,

 


Д Д ,ДКЗперіоди обороту дебіторської і кредиторської


заборгованостей відповідно.

2. Мультиплікативна модель.Результативний показник

визначають як добуток факторних показників:

К СтЗр =К РП ×Р А ×К ФЗ ,

 

де К СтЗр — коефіцієнт стійкого зростання;


К РП — коефіцієнт реінвестування;

Р А — рентабельність активів;

К ФЗ— коефіцієнт фінансової залежності, розрахований


відносно власного капіталу на початок звітного періоду.

 

3. Кратна модель. Результативний показник розраховують

як співвідношення факторних показників:


 

К ОА=ЧД ,

А ср

 

де К ОАкоефіцієнт оборотності активів;


ЧД чистий дохід;


Асередсередня величина активів.


 


4. Змішана (комбінована) модельпоєднує кілька типів моделей факторних систем:

ВБ серед1-ВБ серед0


КВБ = ВБс0 *100%


 

де К ВБ коефіцієнт приросту валюти балансу;


ВБс1,ВБс0середня величина валюти балансу за звітний і попередній періоди відповідно.


Основні прийоми аналізу фінансового станупідприємства.

Горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

Вертикальний (структурний) аналіз — визначення структури показників для оцінювання впливу різних факторів на кінцевий результат.

Трендовий аналіз — визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів

індивідуальних особливостей окремих періодів. Трендовий аналіз є варіантом горизонтального аналізу.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок відношень між окремими даними форм фінансової звітності.

Відомо понад 200 відносних аналітичних показників, які можна розрахувати на основі фінансової звітності. Систему фінансових коефіцієнтів називають кришталевою кулею, в якій можна побачити все, що було і що буде.

Порівняльний аналіз — зіставлення фінансових показників як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.

Маржинальний аналіз — метод оцінювання і обґрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі вивчення співвідношення між трьома групами економічних показників: витрати — обсяг виробництва (реалізації) продукції — прибуток.

Цей метод називають ще аналізом беззбитковості.

Факторний аналіз — аналіз впливу окремих чинників на результативний показник за допомогою детермінованих або стохастичних прийомів дослідження.

 

 

1. Що таке фінансовий аналіз?

2. Що є об’єктом та предметом фінансового аналізу?

3. Що таке фінансові ресурси?

4. У чому полягає відмінність між зовнішнім і внутрішнім фінансовим аналізом?

5. На чому ґрунтується методологія та методика фінансового аналізу?

6. Яка існує класифікація методів аналізу?

7. Розкрийте зміст основних прийомів фінансового аналізу.

8. У чому полягає практична цінність фінансового аналізу?


 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

 

1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу.

2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу.

3. Структура звіту про фінансові результати.

4. Структура звіту про рух грошових коштів.

5. Звіт про власний капітал.

 

 


Читайте також:

 1. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 2. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 3. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 4. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 5. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 6. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
 7. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 8. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 9. Аналіз фінансового стану
 10. Аналіз фінансового стану торгових підприємств
 11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 12. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
Переглядів: 2885

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об’єкт, предмет і завдання фінансового аналізу | Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.