Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Яке значення має пропаганда охорони праці?

Основна мета навчальної дисципліни «Основи о хорони праці» - формування системи теоретичних і практичних знань з правових, економічних і органіційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

Виходячи із зазначеної мети, завданням дисципліни є вивчення:

- впливу виробничого середовища на людину;

- методів аналізу і оцінювання стану охорони праці на підприємстві;

- організаційних та економічних аспектів охорони праці;

- правової та нормативної бази охорони праці в Україні;

Предметом дисципліни є захист життя і здоров’я людини на виробництві.

Основний зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Виробниче середовище та його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни.

2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

3. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу.

4. Аналіз і профілактика профзахворювання та виробничого травматизму.

5. Основи техніки безпеки.

6. Правове і нормативне регулювання охорони праці.

7. Державне управління охорони праці в Україні.

8. Організація охорони праці на виробництві.

9. Екологічні аспекти охорони праці.

Питанням безпеки праці певне місце відводиться у загально технічних і спеціальних дисциплінах.

Однак з такими загальними питаннями охорони праці, як система законодавчих та нормативних актів, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні заходи студент знайомиться лише під час вивчення самостійної дисципліни.

«Основи охорони праці». В умовах адміністративно-командної економіки робота з охорони праці на підприємствах базувалася на підставі діючих положень, наказів галузевих міністерств, рішень профспілкових органів, приписів органів держнагляду.

Робота активізувалась після аварій та нещасних випадків, а потім затихала до наступного випадку. На підприємствах була впроваджена система управління охорони праці. Однак функціонування системи забезпечувалося доти, доки цього вимагали вищі органи та технічні інспектори праці профспілок. Як тільки був послаблений контроль з боку міністерств, фактично припинилося функціонування і вдосконалення системи. Колишня система значною мірою була побудована на лозунгових ефектах, бюрократичній звітності, не мала правових та економічних механізмів управління охорони праці.

За переходу до ринку докорінно змінюється мотивація діяльності з охорони праці. Основним обов’язком роботодавця стає створення такої організації виробництва, за якої досягатиметься найбільший прибуток. Кожний нещасний випадок на виробництві означатиме для підприємства серйозну моральну й економічну втрату. Достатньо нагадати, що в Україні щорічно тільки на виробництві травмується 50тис. чол.(з них 1,5 тис.чол.-смертельно), отримують професійні захворювання.

Не менш важливим завданням є забезпечення високої якості продукції або послуг, їх конкурентно спроможність. Закон захищає споживача від недоброякісної продукції, а якість праці і якість продукції прямо залежить від якості умов праці, від санітарно-гігієнічного та ергономічного комфорту на виробничому місці.

Отже , забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці є важливим фактором існування підприємства в умовах ринкової конкуренції. Роботодавець повинен створювати безпечні умови праці, забезпечувати сприятливий морально - психологічний клімат у трудовому колективі, що сприяє підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості продукції та послуг, здоров’ю працівників.

 

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. PR і пропаганда
 9. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 10. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 11. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 12. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Решение. | Звук , шум и вибрация.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.