Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зуботехнічними матеріалами

Під час роботи із

Техніка безпеки

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА, ДОЦЕНТ А.В. Сугак

Сучасна зуботехнічна лабораторія — це виробничий цех, в якому виконують такі процеси: відливку моде­лей, моделювання, штампування, змішування, форму­вання і полімеризацію пластмас, обробку, шліфування, полірування, лиття сплавів металів, паяння, вибілюван­ня, нашарування керамічних та композитних матеріа­лів, їх випалювання і фотополімеризацію, шліфування і фінірування алмазними інструментами та ін.

Шкідливий вплив на організм справляють пари та аерозолі пластмас, кислот, лугів, окремих металів (кад­мій), а також уламки металів, краплі розплавленого ме­талу та воску, фарфоровий, алмазний, скляний та гіп­совий пил.

Так, під час роботи зубного техніка зі скловолокнис­тими заготовками (при виготовленні адгезивних безметалевих незнімних протезів — коронок, мостоподібних протезів) утворюється скляний пил, який потрапляє на шкіру рук і шиї, що може спричинити свербіж, алергійні реакції.

Оптимальні умови праці в зуботехнічних лаборато­ріях регламентуються спеціальними нормами, інструк­ціями та іншими нормативними документами.

У кожному технологічному приміщенні повинні бути інструкції з техніки безпеки. З ними слід ознайомити всіх осіб, які беруть участь у виробництві. Проведен­ня інструктажу фіксують у журналі з техніки безпеки. Знання правил техніки безпеки перевіряють 2 рази на рік.

Засоби захисту, які застосовуються в зуботехнічних лабораторіях, поділяють на загальні (природна та штуч­на вентиляція) та індивідуальні (спецодяг, захисні оку­ляри, респіратори, рукавиці).

Зуботехнічна лабораторія оснащується устаткуван­ням відповідно до гігієнічних норм, що забезпечує ви­соку продуктивність праці.

Загальні засоби захисту.Придатність приміщення для розміщення зуботехнічної лабораторії визначають місцеві органи Державної санітарної інспекції,

Плануючи розміщення виробничих приміщень лабо­раторії, необхідно врахувати такі вимоги:

1. Площа приміщення на одного працівника має стано­вити 4 — 4,2 м2, об'єм — 13 м3, висота стелі — 3,2 м.

2. Ширина проходів (вільних від устаткування) повин­на становити 1,5 м.

3. Виробничі приміщення повинні бути добре освітле­ними природним світлом. Відношення заскленої пло­щі вікон до площі підлоги (світловийкоефіцієнт) має становити не менше ніж 0,2. На робочі місця світло повинно падати спереду або зліва від праців­ника. Поряд із природним освітленням у виробни­чих приміщеннях застосовують електричне (загальне і місцеве).

4. В основному приміщенні стіни повинні бути гладень­кими, світлого кольору. На підлогу кладуть кахель або лінолеум.

У приміщеннях зуботехнічної лабораторії необхідно контролювати вміст шкідливих речовин (у робочій зо­ні), їх концентрація не повинна перевищувати гранич­но допустиму. Така концентрація речовин у повітрі ро­бочої зони при щоденній роботі протягом 8 год за весь робочий стаж не спричинює в працівника захворювань або змін стану здоров'я (табл. 1).

Приміщення лабораторії, де працюють із хімічно активними, легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами, оснащуються спеціальними системами вентиляції та витяжними шафами (окремо для кожного при­міщення). В основному приміщенні на робочому місці зубного техніка, біля шліфдвигуна встановлюють пило­вловлювач, який з'єднаний із загальною витяжною вен­тиляцією. Природна вентиляція приміщень зуботехнічної лабораторії здійснюється за допомогою кватирок, фрамуг, вікон, дверей (із розрахунку п'ятиразового об­міну повітря в приміщенні протягом 1 год). Штучна вен­тиляція здійснюється вентиляторами і кондиціонерами в контрольованому режимі. Розрізняють загальну штучну вентиляцію, яка забезпечує обмін повітря в цілому приміщенні, і місцеву, яка видаляє шкідливі речовини (пар, пил, аерозоль) з місця їх утворення. За функцією розрізняють припливну і витяжну вентиляцію. Приплив­на вентиляція подає повітря в приміщення, а витяжна видаляє його. В основному приміщенні найчастіше ви­користовують витяжну вентиляцію з природним при­пливом повітря, але може застосовуватись і штучна припливна вентиляція.

Приміщення, в яких виконують гіпсування, форму­вання, полімеризацію, полірування та лиття, оснащують тільки витяжною вентиляцією, окремо від вентиляції основного приміщення.

Умови праці (температура, відносна вологість і швид­кість руху повітря) зубних техніків повинні відповіда­ти гігієнічним нормам (табл. 2). У цих нормах урахо­вані пори року і важкість роботи (важка, середньої важ­кості, легка). За тепловими показниками на робочих місцях розрізняють виробничі приміщення з незначни­ми (до 83,7 кДж/1 м3 за 1 год) і значними надлишка­ми тепла (понад 83,7 кДж/1 м3 за 1 год). Основне при­міщення лабораторії відносять до категорій приміщень із незначними надлишками явного тепла, а полімеризаційну і ливарню — до приміщень зі значним його над­лишком.

До шкідливих факторів у зуботехнічному вироб­ництві відносять також шум, рівень якого в різних при­міщеннях неоднаковий. Шум виникає під час роботи устаткування, апаратури, механізмів. Він супроводжує виробничі процеси (кування, штампування та ін.). До­пустимі рівні звуку встановлено з урахуванням середньометричних частот октавних смуг (у герцах), трива­лості дії шуму, місцезнаходження працівника. У лабора­торних приміщеннях допустимий рівень шуму становить 75 дБ, а на робочих місцях — 85 дБ. Для зменшення шкідливого впливу шуму застосовують індивідуальні за­соби захисту (навушники та ін.).


Читайте також:

 1. Джерело шуму , розташовують у кожусі, внутрішні поверхні якого покривають звукопоглинальними матеріалами. Різновидом цього методу є кабіна керування.
 2. За матеріалами спостережень
 3. Забезпечення підприємства матеріалами
 4. ІV. За матеріалами, отриманими та відвантаженими внаслідок бартерних операцій
 5. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
 6. Прийняття рішень за матеріалами ревізії
 7. Робота з науковою та навчальною літературою, інформаційними та довідковими матеріалами.
 8. Робота зі статистичними матеріалами.
 9. ТЕМА №7. Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ й у справах про порушення в професійній діяльності медичних працівників.
 10. Узагальнення інформації щодо виявлених порушень. Прийняття рішень за матеріалами контролю.
 11. Усне повідомлення без попереднього ознайомлення учасників обговорення з основними матеріалами є малоефективним.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діалогічні та полілогічні види публічних виступів. Інтерв’ю. Суперечка. Дискусія. Диспут. | Зуботехнічні матеріали та їх властивості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.