Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Формування асортименту

Формування асортименту - проблема підбору конкретних товарів, їх окремих серій, визначення співвідношень між «старими» і «новими» товарами, товарами одиничного і серійного виробництва, «наукомісткими» і «звичайними» товарами, упредметненими товарами, ліцензіями та «ноу-хау».

При формуванні асортименту виникають проблеми:

ü встановлення цінової політики

ü вимоги до якості товару

ü визначення гарантій і рівня сервісного обслуговування

ü Важливо також визначити, чи збирається виробник відігравати роль лідера у створенні принципово нових видів продуктів чи змушений слідувати за іншими виробниками.

Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Це спрямована побудова оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших етапів формування асортименту.

Формування товарного асортименту – це розробка асортиментної концепції, що включає планування асортиментної структури та товарної пропозиції і забезпечує найбільш ефективне використання підприємством наявних ресурсів, щоб виробляти вироби з низькими витратами.

Основні етапи формування асортименту:

ü 1) визначення потреб споживачів

ü 2) оцінка товарів конкурентів

ü 3) оцінка торговельного асортименту

ü 4) рішення щодо товарів, які потрібно включити або виключити з асортименту

ü 5) розгляд питання про введення на ринок оновлених та удосконалених

товарів

ü розробка специфікацій нових чи удосконалених товарів

ü вивчення можливостей виробництва нових та удосконалених товарів

ü 8) тестування товарів

ü 9) розробка рекомендацій щодо підвищення якості, зміни фасону, упаковки, сервісу

ü 10) управління асортиментом

Основою формування асортименту є асортиментна концепція. Асортиментна концепція – це формування асортименту з урахуванням матеріально-технічних можливостей виробника і потреб покупців. До матеріально-технічних можливостей виробника належать фінанси підприємства, науково-технічні розробки, маркетингові дослідження, політика розподілу і збуту, реклама і стимулювання збуту.

До споживчих потреб покупців – споживча цінність товару, мотивація купівлі, наявність товару на ринку, ціни конкурентів.

Асортиментна концепціяпідприємства виражається системою таких показників – кількість товарних ліній, розмаїтість видів і різновидів товарів; рівень і частота відновлення асортименту, рівень і співвідношення цін на товари.

Мета асортиментної концепції – зорієнтувати фірму на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і розмаїтості попиту конкретних покупців.

Підкріплена заходами організаційного характеру по забезпеченню випуску продукції, асортиментна концепція може розглядатися як програма із цільовою програмною складовою. Цільова складова – включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна – систему заходів для її досягнення за визначений період. Таке сполучення надає програмі комплексний характер і включає низку питань, пов’язаних з оптимізацією асортименту. У якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні настанови.

Суть проблеми формування асортименту складається в плануванні усіх видів діяльності, спрямованих на добір продуктів для майбутнього виробництва, реалізації їх на ринках та на приведення характеристик цих продуктів у відповідність із вимогами споживачів.

4.Асортиментна концепція

Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Вона являє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів з тим, щоб виробляти вироби з низькими витратами.

Асортиментна концепціявиражається у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів.

До таких показників відносяться:

ü розмаїтість видів і різновидів товарів (з урахуванням типології споживачів);

ü рівень і частота відновлення асортименту;

ü рівень і співвідношення цін на товари даного виду.

ü Ціль асортиментних концепцій - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і різноманітності попиту конкретних покупців.

Підкріплена заходами організаційного та іншого характеру щодо забезпечення випуску продукції у передбачених структурі і наборі асортиментна концепція може розглядатися як свого роду програма з управління розвитком виробництва і реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна - систему заходів для її досягнення за певний період. Цією програмою додає комплексний характер включення в неї питань, пов'язаних з оптимізацією асортименту. В якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.

Питання для самоконтролю:

1. Схема класифікації асортименту товарів?

2. Поясніть термін «номенклатура»?

3. Властивості номенклатури?

4. Асортиментна концепція -це?

5. Асортиментна політика -це?

6. Як здійснюється управління асортиментом?

7. Асортиментний перелік – це?

8. Асортиментний мінімум –це?

9. Як відбувається формування асортименту?

10. Промисловий асортимент –це?

11. Виробничий асортимент –це?

12. Торговий асортимент –це?

Рекомендована література:

1.Балгаш О.М. Управління підприємством в перехідний період. - К., 2001, 240с.

2.Герчікова І.Н. Менеджмент. М.: "ЮНІТІ", 2003. - 430c. 3.Журнали: «Бізнес», «Нові товари», «Легка промисловість».Читайте також:

 1. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 3. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 4. Алгоритм формування статутного фонду банку
 5. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 6. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 7. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 8. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 9. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій
 10. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 11. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 12. Аналіз структури майна та динаміки джерел його формування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Номенклатура, товарний асортимент. | Характеристика окремих форм виховної роботи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.