Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Віртуальна корпорація” як новий спосіб організації партнерства у веденні бізнесу

Уміння і навички

Типове завдання діяльності

Планування

- складання бюджету на впрова-дження і використання інформацій-них технологій;

- розробка структури інформацій-них систем організації;

- організація роботи

Інформаційні технології змінюють життя людей, їх роботу, навчання, дозвілля. Розвиток Інтернет-технологій забезпечує можливість зниження витрат на ведення бізнесу, розповсюдження інформації, міжособистісні комунікації. Відбувається перегляд звичного поняття “ходити на роботу”, відбувається перехід від централізованих робочих місць до сітьових і “вір-туальних”. Термін “віртуальність” використовується для позначення уяв-ності об’єкта. Терміни “віртуальний офіс” і “робота в піжамах” вже широ-ко розповсюджені на Заході. Немає сенсу перевдягатись, виходити з дому та їхати в офіс щоб проглянути кореспонденцію, яка надійшла, відповісти на неї, зробити аналіз тощо: досить поєднати комп’ютер через модем і те-лефонну лінію зі своїм офісом і виконувати всю цю роботу, сидячи вдома за своїм робочим столом.

При цьому робочий колектив може бути рознесений по величезній території. Фірмам вигідно надавати своїм службовцям роботу вдома, оскі-льки це зменшує видатки (плату за приміщення, електроенергію, опалення) і потребу у матеріальному діловому просторі, а компанія заощаджує на не-рухомості й обладнанні. Часто виникає необхідність утримати цінних пра-цівників, які з особистих причин не в змозі проводити вісім годин в офісі.

В цих умовах перспективним є цілеспрямоване конструювання спе-ціальних сітьових організацій. Сітьова організація – це об’єднання незале-жних індивідів, соціальних груп або організацій, які діють скоординовано протягом тривалого часу з метою досягнення узгоджених цілей, мають спільний корпоративний імідж і корпоративну інфраструктуру [104].

Особливістю сітьової структури є те, що вона ґрунтується на горизо-нтальних зв’язках, тобто комунікація здійснюється не по вертикалі, а по горизонталі – не начальника з підлеглим, а рівноправних людей при їх без-посередніх контактах один з одним.

Основними характеристиками сітьової організації є:

1. Незалежність членів мережі.

2. Чисельність лідерів.

3. Об’єднуюча мета.

4. Добровільність зв’язків.

5. Численність рівнів взаємодії.

До організації висуваються такі вимоги:

− кожний учасник мережі повинен мати доступ до будь-якої інформа-ції про організацію;

− використовується стратегія інтеграції даних і відомостей, як забезпечує можливість спеціалістам різних профілів включатись у роботу сітьових організацій;

− спеціальні автоматизовані системи повинні забезпечувати для всіх учасників мережі “бачення” організації – хто, у якій команді задія-ний, над чим вона працює тощо.

Завдяки можливості працювати дома з використанням телетехніки і телекооперації зникає необхідність просторового зосередження персоналу, отже стає можливою організація віртуального офісу.

Віртуальний офіс - це інформаційно-технологічне поєднання близь-ких і віддалених суб’єктів і підрозділів, яке за рахунок віртуальної цілісно-сті дозволяє розглядати його як реально існуюче.

Реалізація “віртуального офісу” можлива завдяки наявності комп’ютерно-телекомунікаційних технологій, які дозволяють швидке пе-редавання у просторі повідомлень, інтеграцію повідомлень, які генерують-ся різними підрозділами офісу у різних форматах, за допомогою комп’ютера в деяку цілісну структуру, і пов’язати віддалені підрозділи че-рез комп’ютерну мережу.

Створення сітьової організації потребує формування інформаційного потоку між її учасниками. При цьому необхідно забезпечити:

− швидкий доступ нових учасників до накопичених інформаційних ма-теріалів;

− швидкий доступ учасників до нових інформаційних матеріалів;

− можливість швидкого встановлення прямих багатосторонніх зв’язків між учасниками.

Технічне рішення цих вимог забезпечується за рахунок Web-сервера, на якому публікуються всі робочі матеріали з докладною рубрикацією у комбінації з системою електронних списків розсилки (на базі електронної пошти і Інтернет-форумів).

Світова комп’ютерна мережа Internet надає можливість обміну послу-гами у світовому масштабі, а також торгівлю будь-яким товаром, тобто іс-нує можливість такої організації і партнерства у веденні бізнесу, при яких не потрібно особистих зустрічей партнерів, оформлення керуючого центру організації у вигляді деякого конкретного офісу, географічної адреси. Над-звичайно ефективним є використання таких організаційних форм у туриз-мі, рекламі, пошуку і наданні робочих вакансій в Україні та за кордоном, комерційному забезпечення освіти і наукової діяльності, маркетинг, орга-нізаційна підготовка проектів майже в усіх галузях комерційної діяльності.

В усіх цих сферах можна знаходити і залучати зарубіжних партнерів через комп’ютерну мережу.

Партнери по бізнесу можуть знаходитись у різних точках планети і не знати один одного особисто, ніколи не зустрічатись і тим не менш ус-пішно вести прибуткову справу. Такий спосіб організації бізнесу за допо-могою комп’ютерної мережі одержав назву віртуальна корпорація. Це особливий тип організації, яка дозволяє знаходити зарубіжних партнерів, вступати з ними у довірчі відносини за схемою “послуга за послугу” або “гроші за послугу” і, проводячи реальні угоди, одержувати прибуток.

Перевага такого способу ведення бізнесу полягає в його демократич-ності. Партнери можуть бути об’єднані тим, що в одному місці планети є товар або можливість надати послугу, які потрібні в іншому місці планети. Якщо у цих місцях з’являються дві людини, одна з яких, використовуючи комп’ютерну мережу, може надати послугу або виробити товар, а інша використати їх або продати у себе і між цими людьми через комп’ютерну мережу здійснюється сталий зв’язок “послуга (товар) - гроші”, то у цьому разі і з’являється прообраз віртуальної корпорації.

Класичним прикладом віртуальної корпорації є сама мережа Internet. Причиною її успіху перш за все є її демократичність, загальнодоступність і відсутність центру, який диктує правила.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. I спосіб.
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 5. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 6. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 7. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 8. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 9. Акти з охорони праці в організації.
 10. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 11. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 12. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
Переглядів: 899

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління інформаційною діяльністю організації: виробничі функції, типові завдання діяльності | Бізнес через Internet

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.