Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основи бізнес-планувания страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика

Страхові компанії в своїй діяльності як головний інструмент управління страховою та іншою діяльністю використовують планування.

Планування діяльності страховика полягає у складанні бізнес-плану.

Бізнес-план розглядається як прогнозна комплексна програма перспективного розвитку страхової компанії. Він є вихідним документом, де узагальнюється вся інформація про ринок страхових послуг.

Бізнес-план є по суті техніко-економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності. Його рекомендується складати на 3-5 років з помісячним розподілом для 1 -го року, з поквартальним - для 2-го року і в річному розрізі для подальших років. Бізнес-план подається в органи нагляду і контролю за страховою діяльністю для отримання ліцензії на проведення страхування.

Структура бізнес-плану повинна включати такі частини (розділи).

1. Загальна характеристика страховика, де наводиться така інформація: повне та скорочене найменування, коли і де проведена реєс­трація і перереєстрація, юридична адреса та фактичне місцезнаходження, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у тому числі кваліфікованим персоналом, напрями (форма, види, місце) його діяльності.

2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сфер діяльності страхової компанії, де узагальнюється така інформація: оцінка за­гальної кількості об'єктів страхування, конкурентність страхового сере­довища, сегментація страхового ринку, виділення сегментів, що планує охопити страхова компанія та інші характеристики стану і перспектив розвитку страхового ринку, які зумовлюють вибір видів діяльності

страховика.

3. Види діяльності страхової компанії, де наводяться основні
особливі характеристики страхового продукту страхової компанії.

4. Стратегія маркетингу, яка охоплює визначення кількості об'єктів, що підлягають страхуванню у розрізі кварталів, потенційний склад клієнтів, заходи просування на ринок страхового продукту компанії та інші маркетингові інструменти.

5. Організаційна структура страховика та її розвиток. У цьому розділі наводиться юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової компанії, що передбачає наявність відповідних структур в складі компанії, укладених відповідних угод на юридичне та аудиторське обслуговування.

6. План функціонування страхової компанії, який включає прогноз розвитку страхових операцій на три або більше років, де визначені за видами страхування такі показники: середні страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір тарифів, середні страхові платежі, кількість зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат, максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування.

7. Оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії, де інформація наводиться на кінець кожного календарного року з розра­хунком нормативного запасу платоспроможності, коефіцієнта платоспро­можності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ступеня ймовірності дефіциту коштів страхової компанії. У цьому розділі також визначаються підходи до перестрахування.

8. Стратегія фінансового планування (фінансовий план), яка розробляється не менше ніж на три роки, де поквартально на першій рік і далі на кожний рік зазначено:

· розмір власних грошових коштів;

· кількість договорів (по особистому страхуванню - кількість застрахованих);

· суму страхових внесків;

· суму страхових виплат;

· розмір створюваних технічних (математичних) резервів (технічні резерви приймають рівними обсягами незароблених страхових премій);

· витрати на проведення страхової діяльності, в тому числі комісійну винагороду агентам (брокерам), і за перестрахування;

· розмір прибутку, що очікується, у тому числі:

>розмір вільних резервів,

> чистий прибуток.

Базовими даними для складання фінансового плану є дані прогнозу.

9. Баланс доходів і витрат страхової компанії (не менше ніж на
три роки).

10. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу і
кредитів).

Бізнес-план може складатися самостійно страховиком або за його дорученням експертами чи консультаційними фірмами. Форма і методи побудови визначені нормативними документами та залежать від особливостей діяльності страховика.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 4. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 5. VІ. План та організаційна структура заняття
 6. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 7. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 8. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 9. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 10. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 11. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.