Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 3. Принципи міжнародного права.

Мета заняття: ознайомити студентів з поняттям принципів міжнародного права, їх характерними рисами, видами, розвитком та значенням для ефективного функціонування сучасного міжнародного права.

1. Поняття та характери риси основних принципів міжнародного права.

2. Принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки.

3. Принципи, пов’язані з міжнародним співробітництвом держав.

 

Основні принципи міжнародного права – це історично зумовлені основоположні загальноприйняті норми, що виражають головний зміст міжнародного права та його характерні риси і мають вищу, імперативну юридичну чинність.

Уперше, як відомо, основні принципи були нормативно закріплені у Статуті ООН. В ст.2 цього універсального акта перераховано сім таких принципів:

• суверенної рівності держав;

• сумлінного виконання прийнятих на себе зобов’язань з міжнародного права;

• розв’язання міжнародних спорів мирними засобами;

• стримання у міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування;

• співробітництва держав (солідарного стримування від надання допомоги будь-якій державі, проти якої ООН починає дії превентивного або примусового характеру);

• рівноправності і самовизначення народів за необхідності підтримання міжнародного миру і безпеки;

• невтручання у внутрішні справи держав.

Поряд із Статутом ООН зміст основних принципів роз­крито в ряді таких міжнародно-правових актів:

• Декларація про принципи міжнародного права, що сто­суються дружніх відносин і співробітництва між дер­жавами відповідно до Статуту ООН від 24 жовтня 1970р.;

• Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р.;

• декларації Генеральної Асамблеї ООН.

Характерно, що зміст основних принципів формулю­ється і розвивається головним чином у міжнародних актах політичного характеру (резолюції Генеральної Асамблеї ООН, міжнародні наради на вищому рівні і т. п.).

Механізм набуття цими актами політичного характеру юридичної чинності полягає у визнанні їх державами (opinio juris). З цього випливає, що головною формою існування основних принципів є звичай, а самі основні принципи набува­ють юридичної чинності як звичаєві міжнародно-правові норми.

Зміст ст. І Статуту ООН свідчить не тільки про систем­ний характер, взаємозалежність основних принципів, а й про наявність елементів ієрархії системи-принципів. Хоч ця ієрархія "не має формально-юридичного характеру жорстко­го підпорядкування".

До принципів підтримання міжнародного миру і безпеки умовно можна віднести також такі принципи з урахуванням ступеня їх узагальненості:

• незастосування сили або погрози силою у міжнародних
відносинах;

• мирного врегулювання спорів;

• непорушності державних кордонів;

• територіальної цілісності держав;

• невтручання.

У преамбулі Статуту ООН проголошується, що народи Об'єднаних Націй сповнені рішучості "знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської осо­бистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і малих націй і створити умови, за яких можуть до­тримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що вип­ливають із договорів та інших джерел міжнародного права". Далі у тексті підкреслюється, що досягнення зазначених ці­лей забезпечується "прийняттям принципів і встановленням методів". Така формула надає основним принципам міжна­родного права, що містяться у Статуті ООН, великого зна­чення як основному регулятору міжнародних відносин.

Принципи, які розглядатимуться нижче, можна умовно віднести до принципів .міжнародного співробітництва дер­жав.

- принцип загального поважання прав людини й основних свобод, як підкреслюється у Статуті ООН, для усіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії — один із ви­знаних лише в сучасну .епоху основних принципів міжнарод­ного права.

- принцип рівноправності і права народів розпо­ряджатися своєю долею визначає, що кожний народ має право самостійно вирішувати всі питання свого внутрішньо­го розвитку і міжнародних відносин.

- принцип суверенної рівності держав.

При цьому поняття суверенної рівності охоплює такі елементи:

• держави юридичне рівні;

• кожна держава користується правами, притаманними повному суверенітетові;

• кожна держава зобов'язана шанувати правосуб'єктність інших держав;

• територіальна цілісність і політична незалежність дер­жав недоторканні;

• кожна держава має право вільно вибирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні і культурні системи;

• кожна держава зобов'язана виконувати повністю і сум­лінно свої міжнародні зобов'язання і жити в мирі з іншими державами.

- принцип співробітництва держав.

- принцип сумлінного виконання зобов'язань з міжнародного права.

1. Кожна держава зобов'язана сумлінно виконувати свої зобов'язання:

а) за Статутом ООН;

б) за загальновизнаними принципами і нормами міжна­родного права;

в) за міжнародними договорами, дійсними відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

2. У разі, якщо зобов'язання, що випливають із міжна­родних договорів, суперечать зобов'язанням членів ООН за Статутом останній має переважну силу.

3. При здійсненні своїх суверенних прав, включаючи пра­во встановлювати свої закони й адміністративні правила, держави повинні .забезпечити узгодження їх законів, адміністративних правил, практики і політики зі своїми зобов'я­заннями за міжнародним правом.

4. Не можна .посилатися на положення свого внутріш­нього права як на виправдання щодо невиконання зобов'я­зань за міжнародним правом.

5. Невиконання або несумлінне виконання зобов'язань, за міжнародним правом має наслідком міжнародно-правову відповідальність.


Читайте також:

 1. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 2. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 3. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 4. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 5. Антикорупційні принципи
 6. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 7. Б/. Принципи виборчого права.
 8. Б/. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
 9. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 10. Базові принципи психології спорту.
 11. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
Переглядів: 1276

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. | Поняття суб'єкта міжнародного права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.