Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бухгалтерський облік некапітальних робіт і тимчасових споруд

Типові проведення з обліку основних засобів

Таблиця 2.1

Зміст господарської операції Дебет Кредит
Придбано об’єкт основних засобів у постачальника
Нарахований податковий кредит у зв’язку з придбанням об’єкта основних засобів
Здійснено монтаж об’єкта основного засобу та доведення його до стану, в якому він придатний до використання 20, 13, 66, 65
Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів
Нараховано амортизацію об’єкта основних засобів 23, 91, 92, 93
Здійснено поточний ремонт об’єкта основних засобів 23, 91, 92, 93 20, 13, 66, 65
Здійснено модернізацію об’єкта основних засобів   23, 13, 66, 65

 

Будівельні підприємства, крім будівельно-монтажних робіт, що виконуються за договорами підряду, здійснюють також некапітальні роботи, пов’язані зі зведенням допоміжних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення нормального ходу будівництва основних об’єктів. Зазначені будівлі і споруди використовуються тільки під час будівництва основних об’єктів і тому носять назву тимчасових. Поряд зі зведенням тимчасових будівель і споруд, будівельні організації виконують й інші роботи, що за характером їх виконання належать до некапітальних робіт, роботи з демонтажу об’єктів, по яких припинене будівництво тощо.

До тимчасових будівель і споруд належать виробничі, складські, допоміжні, житлові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва.

Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульнітанетитульні.

Титульні будівлі та споруди – це тимчасові будівлі і споруди, будівництво яких відбувається відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (глава "Тимчасові будівлі і споруди"). Величина витрат на зведення титульних будівель і споруд визначається або калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва, або за усередненими відсотковими показниками, що надаються Держбудом.

До некапітальних робіт, що належать до зведення титульних тимчасових будівель і споруд і враховуються усередненими показниками, відносять:

1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

2. Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.

3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових і громадських контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним спорядженням, монтаж устаткування, введення інженерних мереж, створення і благоустрій тимчасових селищ (у тому числі вахтових), розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на склад.

5. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, у тому числі з'єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою ("вуса"), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.

6. Улаштування і розбирання мереж зв'язку і тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних пристроїв до окремих об'єктів.

7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення матеріалів і деталей та розбирання їх.

8. Тимчасові матеріально-технічні склади на будівельному майданчику закриті (опалювальні та неопалювальні) і відкриті для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, крім комор виконробів і майстрів, складських приміщень та навісів при об'єктах будівництва.

9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.

10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські тощо) і кузні.

11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні тощо тимчасового призначення.

12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетоно-розчинні вузли та установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або пересувні на лінійному будівництві.

13. Тимчасові установки для приготування ґрунтів, оброблених органічними і неорганічними в'яжучими, тимчасові цементобетонні й асфальтобетонні заводи для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо.

14. Полігони для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів і добірних елементів з пропарювальними камерами.

15. Майданчики, стенди для укрупнювального і попереднього складання устаткування.

16. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії.

17. Будівлі та облаштування в тимчасових кар'єрах, крім доріг.

18. Улаштування і розбирання тимчасових мереж стисненого повітря, води, енергопостачання, зв'язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і метрополітенах.

19. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на будівельних майданчиках.

20. Улаштування основ і фундаментів під машини і механізми, для яких ці витрати не враховано у вартості машино-години (крім рейкових колій під баштові, козлові і портально-стрілові крани).

21. Тимчасові споруди, зв'язані з протипожежними заходами й охороною на території будівництва та у житловому селищі.

22. Тимчасові контори будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків.

23. Спеціальні і архітектурно оформлені паркани та огорожі в містах.

 

Нетитульнітимчасові будівлі і споруди відрізняються від титульних тим, що їхнє спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточний ремонт і переміщення відбувається за рахунок загальновиробничих витрат підрядника.

До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання належать: приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігрівання робітників; настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будівлі, пристрої з техніки безпеки, інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу колисок, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; паркани і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки при виконанні буропідривних робіт; тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд), а також витрати, зв'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються і існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

Витрати на спорудження та розбирання тимчасових (титульних і нетитульних) будівель і споруд включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за умови включення таких витрат у кошторис на будівництво об'єкта.

Витрати на будівництво тимчасових титульних будівель і споруд обліковуються на окремому субрахунку рахунку 23 "Виробництво" і вже з нього списуються у дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації". Після цього такі будівлі та споруди обліковуються на балансі в забудовника.

Витрати на придбання або виготовлення необоротних тимчасових (нетитульних) будівель і споруд обліковуються на субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" рахунку 15 "Капітальні інвестиції". У разі передачі їх в експлуатацію витрати на придбання списуються за дебетом субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".

Оскільки тимчасові нетитульні будівлі і споруди є необоротними активами, то вони підлягають амортизації. Для нарахування амортизації тимчасових (нетитульних) будівель і споруд, як правило, використовують прямолінійний метод. При цьому для визначення вартості, що амортизується, від первісної вартості нетитульних будівель віднімають вартість матеріалів, які передбачають отримати від розбирання цих будівель, за ціною можливого використання або реалізації. Нарахування амортизації тимчасових (нетитульних) будівель і споруд відображається бухгалтерським проведенням за дебетом рахунку 91 „Загальновиробничі витрати“ в кореспонденції з кредитом субрахунку 132 „Знос інших необоротних матеріальних активів“.

Слід зазначити, що майбутня вартість матеріалів, отриманих від розбирання, не є очікуваною величиною, особливо якщо термін будівництва значний. Крім того, за однакового терміну експлуатації ступінь зношеності тимчасових (нетитульних) споруд (наприклад, ходових дошок або настилів) буде різною залежно від місця експлуатації (на відкритому повітрі або у приміщенні) та інтенсивності (швидше зношуються настили, які знаходяться біля входу до будівлі внизу, ніж ті, які розміщуються вгорі, у тупикових відсіках). Тому сальдо по субрахунку 132 „Знос інших необоротних матеріальних активів“ після завершення будівництва може бути більшим або меншим від вартості, що амортизується, тимчасової нетитульної споруди. В першому випадку треба відсторнувати суму зайво нарахованого зносу, а в другому випадку — донарахувати знос додатковою проводкою по дебету 91 в кореспонденції із кредитом 132.

Списання вартості тимчасових (нетитульних) споруд або пристосувань після закінчення будівництва відображається бухгалтерською проводкою по дебету субрахунку 132 і кредиту субрахунку 113. При цьому підприємство зобов’язане оприбуткувати матеріали, отримані від розбирання тимчасових (нетитульних) будівель і споруд, за ціною можливого використання або за ціною можливої реалізації. Вартість оприбуткованих матеріалів списується з кредиту субрахунку 113 в дебет субрахунків 201 „Сировина й матеріали“, 205 „Будівельні матеріали“, 209 „Інші матеріали“.


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. Автоматизація проектних робіт
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Акції та їх облік
 7. Акції та їх облік
 8. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 9. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 10. Аналіз фонду заробітної плати.
 11. Аналіз якості продукції та робіт
 12. Аналітичний та синтетичний облік ГП
Переглядів: 5644

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бухгалтерський облік основних засобів у підрядних будівельних організацій | Облік запасів на складах підрядних будівельних організацій і звітність матеріально-відповідальних осіб

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.