Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Потенціал дії типових кардіоміоцитів шлуночків, механізми походження, фізіологічна роль.

Потенціал дії атипових кардіоміоцитів сино-атріального вузла

Природа автоматії полягає в наявності в А-КМЦ специфічних потенціал-чутливих каналів. Ці канали змінюють свій стан, коли в ході реполяризації мембрани КМЦ (кінець попереднього ПД) мембранний потенціал досягає 60 mV. При цьому в мембрані А-КМЦ: - відкриваються повільні кальцієві канали – йони кальцію за градієнтом концентрації починають повільно входити в клітини; - відкривається повільні натрієві канали – йони натрію за градієнтом концентрації починають повільно входити в клітини; - закриваються калієві канали – зменшується вихід калію з клітини за градієнтом концентрації. Така зміна стану каналів мембран А-КМЦ веде до повільного зменшення мембранного потенціалу (деполяризація мембрани). Ця деполяризація виникає без дії зовнішнього подразника (автоматично), і коли вона досягає критичного рівня (– 45 mV), виникає пік ПД. Ця частина змін в часі мембранного потенціалу клітини, що володіє автоматією, є специфічною для неї і носить назву фази повільної діастолічної деполяризації, або спонтанної деполяризації.

Потенціал дії типових кардіоміоцитів складається з наступних фаз:

0. Фаза швидкої деполяризації; початкова фаза її пов’язана із швидким входом йонів натрію, потім додається вхід йонів кальцію.

1. Фаза швидкої початкової реполяризації – дуже короткочасна. Пов’язана з виходом із Т-КМЦ йонів калію та вхід хлору

2. Фаза повільної реполяризації (плато) під час цієї фази мембранний потенціал Т-КМЦ мало змінюється, оскільки вихід йонів калію зрівноважується входом йонів кальцію.

3. Фаза швидкої реполяризації – пов’язана із швидким виходом із клітин калію – відновлення вихідного рівня мембранного потенціалу.

Мал. Трансмембранний потенціал дії (ТМПД). АРП і ОРП - абсолютний і відносний рефрактерний періоди

Таким чином, велика тривалість ПД пов’язана з наявністю фази плато. Вона в свою чергу виникає внаслідок наявності в Т-КМЦ специфічних потенціал-чутливих кальцій-натрієвих каналів. Ці канали відкриваються під час швидкої деполяризації, коли мембранний потенціал зменшується до рівня (30-40 мВ). Ці канали повільно відкриваються, зате довго лишаються відкритими. Через них довго здійснюється вхід в Т-КМЦ йонів кальцію (значно менше – натрію) за градієнтом концентрації. Спряження (зв’язок) збудження і скорочення в міокарді принципово проходить так само, як і в скелетних м’язах. Тобто, ПД викликає скорочення таким чином: ПД поширюється по мембрані Т-КМЦ, в тому числі і по мембрані Т-трубочок

При збудженні та реполяризації серця виникає електричне поле, яке можна зареєструвати на поверхні тіла. При цьому між різними точками тіла створюється різниця потенціалів, яка змінюється у відповідності з коливаннями величини та напрямку цього електричного поля. Крива змін цієї різниці потенціалів в часі називається електрокардіограмою (ЕКГ). Таким чином, ЕКГ відображає збудження серця, а не його скорочення.

Для розуміння генезу ЕКГ необхідно знати наступні факти:

1. загальне електричне поле серця утворюється в результаті сумації полів чисельних окремих волокон серця;

2. кожне збуджене волокно є диполем, що містить в собі елементарний дипольний вектор певної величини та напрямку;

3. інтегральний вектор в кожен момент процесу збудження є результуючою окремих векторів;

4. величина потенціалу, що вимірюється в точці, яка віддалена від джерела, залежить головним чином від величини інтегрального вектора і від кута між напрямком цього вектора та віссю відведення.

Електрокардіографи - це прилади, які реєструють зміну різниці потенціалів між двома точками в електричному полі серця під час його збудження. Сучасні електрокардіографи відрізняються високою технічною якістю і дозволяють проводити як одноканальний, так і багатоканальний запис. Електрокардіографи складаються з вхідного пристрою, підсилювачу біопотенціалів, що виникають на поверхні тіла при збудженні серця та реєструються за допомогою системи металевих електродів. Незалежно від технічної конструкції кожен електрокардіограф має пристрій для регуляції та контролю підсилювача. Для цього на підсилювач подається стандартна калібрувальна напруга, рівна 1 мВ. Підсилення електрокардіографа встановлюється таким чином, щоб ця напруга викликала відхилення реєструючої системи на 10 мм. Така калібровка підсилення дозволяє зрівнювати між собою ЕКГ, що були зареєстровані у пацієнта у різний час різними приладами. У практичній кардіології швидкість реєстрації ЕКГ складає найчастіше 50 мм/ с або 25 мм/с.

Мал. Електрокардіограф

Щоб уникнути технічних помилок і перешкод при записі ЕКГ необхідно звернути увага на правильність накладення електродів і їхній контакт зі шкірою, заземлення апарата, амплітуду контрольного мілівольта й інші фактори, здатні викликати перекручування кривої.

Методика запису електрокардіограми. Запис ЕКГ повинна проводитися в теплому приміщенні, щоб уникнути тремтіння хворого при максимальному розслаблення м'язів. Планові дослідження проводяться після 10-15 хвилин відпочинку не раніше, ніж через 2 години після прийому їжі. Звичайне положення - лежачи на спині. Дихання рівне, неглибоке.

Накладання електродів. З метою зменшення наведених струмів та покращення якості запису ЕКГ необхідно забезпечити добрий контакт електродів з шкірою. Звичайно це досягається застосуванням марлевих прокладок між шкірою і електродами, змочених 5-10% розчином хлористого натрію або спеціальних струмопровідних паст. При необхідності в місцях накладання електродів попередньо знежирюють шкіру. У випадку значної волосистості ці місця змочують мильним розчином. На внутрішню поверхню передпліччя і гомілок в нижній третині накладають пластинчасті електроди, закріплюючи їх гумовими стрічками. На груди встановлюють один (або декілька при багатоканального запису) грудний електрод, який фіксують гумовою грушею присоском.

Підключення електродів до електрокардіографа. Кожен електрод з'єднується з електрокардіографом відповідним проводом шлангу відведень, які мають загальноприйнятий колір маркування. До електроду, розташованому на правій руці, приєднують дріт, маркований червоним кольором; на лівій руці - жовтим, на правій нозі - чорним; лівій нозі - зеленим. Грудний електрод з'єднують з кабелем, позначених білим кольором. При багатоканальному запису з одночасною реєстрацією всіх шести грудних відведень до електрода в позиції V1 підключають дріт з червоним наконечником, V2 - з жовтим, V3 - з зеленим, V4 - З коричневим, V5 - з чорним, V6 - з синім або фіолетовим.

В подальшому процесі реєстрації ЕКГ немаловажним є:

· Заземлення електрокардіографа.

· Включення апарата в мережу.

· Запис контрольного мілівольта.

Реєстрації ЕКГ повинна передувати калібрування підсилення, що дозволяє стандартизувати дослідження, тобто оцінювати і порівнювати при динамічному спостереженні амплітудні характеристики. Для цього в положенні перемикача відведень "0" на гальванометр електрокардіографа натисканням спеціальної кнопки подається стандартна калібрована напруга в 1 мілівольт. Бажано проводити калібрування запису на початку і наприкінці зйомки ЕКГ.

Контрольна крива і висота основних зубців ЕКГ. Традиційно всі вимірювання зубців і інтервалів прийнято проводити у другому стандартному відведенні, що позначається римською цифрою II. У цьому відведенні висота зубця R в нормі повинна бути рівна 10 мм, або 1 mV.

Нарешті, важливо провести вибір швидкості руху паперу. Сучасні електрокардіографи можуть реєструвати ЕКГ при різних швидкостях руху стрічки: 12,5; 25; 50; 75 і 100 мм/с. Обрана швидкість встановлюється натисканням відповідної кнопки на панелі управління. Найбільш зручною для подальшого аналізу ЕКГ є швидкість 50 мм/с. Менша швидкість (зазвичай 25 мм/с) використовується з метою виявлення та аналізу аритмії, коли є потрібний більш тривалий запис ЕКГ. При швидкості руху стрічки 50 мм/с кожна маленька клітинка міліметрової сітки, розташована між тонкими вертикальними лініями (тобто 1 мм) відповідає 0,02 с. Відстань між двома більш товстими вертикальними лініями, що включає 5 маленьких клітинок (тобто 5 мм), відповідає 0,1 с. При швидкості руху стрічки 25 мм/с маленька клітинка відповідає 0,04 с, велика - 0,2 с.

Тільки після всіх вище перерахованих моментів можна проводити запис ЕКГ. Реєстрація ЕКГ складається з послідовного запису електрокардіографічних відведень, який виконують, повертаючи ручку перемикача відведень. У кожному відведенні записують не менше 4-х циклів.

Запис стандартних відведень проводиться при положенні перемикача відведень в позиціях I, II і III. Прийнято III стандартні відведення реєструвати додатково при затримці дихання на глибокому вдиху. Це роблять з метою встановлення позиційного характеру змін, що нерідко виявляються в даному відведенні.

Запис однополюсних посилених відведень від кінцівок здійснюється за допомогою тих же електродів і при тому ж їх розташування, що і при реєстрації стандартних відведень. У позиції перемикача відведень I записують відведення aVR, II - aVL, III - aVF.

Запис грудних відведень. Перемикач відведень переводять у позицію V. Реєстрацію кожного відведення проводять, послідовно переміщаючи грудний електрод з положення V1 до положення V6.

Запис відведень з Неба. Ці додаткові відведення реєструються за допомогою пластинчатих електродів, які переносять з кінцівок на грудну клітку. При цьому, електрод з правої руки (червоний маркований провід) переміщують в II міжребер'ї до правого краю грудини; з лівої ноги (зеленого маркування проводи) - в позицію грудного відведення V4 (верхівка серця); з лівої руки (жовтого маркування проводи) - на тому ж горизонтальному рівні по задній пахвовій лінії. У положенні перемикача відведень I реєструють відведення D, II - A, III - J.

Перед записом ЕКГ або після його закінчення на стрічці вказують дату проведення дослідження (при екстрених ситуаціях фіксується і час),прізвище, ім'я, по батькові хворого, його вік. Електроди для запису ЕКГ накладають на різні ділянки тіла. Система розташування електродів називається електрокардіографічним відведеннями.

Відведення ЕКГ. Розрізняють біполярні та уніполярні відведення. Для отримання уніполярного відведення накладають активний електрод на яку-небудь точку поверхні тіла і реєструють зміну потенціалу під цим електродом по відношенню до так званого рефрактерного електрода. Можна рахувати, що референтний електрод поміщають в “нульовій точці” диполя, тобто між позитивним та негативним полюсами. До біполярних відведень відносяться: стандартні відведення Ейнтховена (І, ІІ, ІІІ). До уніполярних відведень відносяться: посилені відведення по Гольденбергу (aVR, aVL, aVF); прекардіальні відведення за Вільсоном (V1 – V6).

Перші 3 стандартні відведення були запропоновані ще Ейнтховеном. Електроди при цьому накладаються в такий спосіб:

I. відведення: ліва рука (+) і права рука (-);

II. II. відведення: ліва нога (+) і права рука (-);

III. III. відведення: ліва нога (+) і ліва рука (-).

Три стандартні відведення утворюють рівносторонній трикутник (трикутник Ейнтховена), вершинами якого є права рука, ліва рука і ліва нога зі встановленими там електродами. В центрі рівностороннього трикутника Ейнтховена розташований електричний центр серця, або точковий єдиний серцевий диполь, однаково віддалений від всіх трьох стандартних відведень. Гіпотетична лінія, що сполучає два електроди, що беруть участь в утворенні електрокардіографічного відведення, називається віссю відведення. Осями стандартних відведень є сторони трикутника Ейнтховена. Перпендикуляри, проведені з центру серця, тобто з місця розташування єдиного серцевого диполя, до осі кожного стандартного відведення, ділять кожну вісь на дві рівні частини: позитивну, обернену у бік позитивного (активного) електроду (+) відведення, і негативну, звернену до негативного електроду (-).Осі цих відведень утворюють у фронтальній площині грудної клітки, так званий трикутник Ейнтховена.

Мал. Стандартні відведення

Мал. Стандартні відведення

Реєструють також, посилені відведення від кінцівок:

• аVR — від правої руки;

• аVL — від лівої руки;

• аVF — від лівої ноги.

З посилених однополюсних відведень від кінцівок отримують, сполучаючи електричний центр серця з місцем накладення активного електроду даного відведення, тобто фактично - з однією з вершин трикутника Ейнтховена. Електричний центр серця ніби ділить осі цих відведень на дві рівні частини: позитивну, звернену до активного електроду, і негативну, звернену до об'єднаного електроду Гольдбергера.

Мал. Посилені відведення від кінцівок

До позитивного полюса апарата приєднують провідник електрода від відповідної кінцівки, а до негативного полюса — об'єднаний провідник електродів від двох інших кінцівок. Шість грудних відведень позначають V1 - V6. Електрод від позитивного полюса встановлюють на наступні точки:

V1 — у четвертому межребер’ї біля правого краю грудини;

V2 — у четвертому межребер’ї біля лівого краю грудини;

V3 — посередині між точками V2 і V4;

V4 — у п'ятому межребер’ї по лівій серединно-ключичній лінії;

V5 — на рівні відведення V4 по лівій передній аксилярній лінії;

V6 — на тім же рівні по лівій середній аксиллярній лінії.

Мал. Грудні відведення

Шестиосьова система координат (по Bayley)

Стандартні і посилені однополюсні відведення від кінцівок дають можливість зареєструвати зміни ЕРС серця у фронтальній площині, тобто в площині, в якій розташований трикутник Ейнтховена. Для точнішого і наочнішого визначення різних відхилень ЕРС серця в цій фронтальній площині була запропонована так звана шестиосьова система координат (Bayley, 1943). Вона виходить при поєднанні осей трьох стандартних і трьох посилених відведень від кінцівок, проведених через електричний центр серця. Останній ділить вісь кожного відведення на позитивну і негативну частини, обернені, відповідно, до активного (позитивного) або до негативного електроду (мал.).

Мал. Трикутник Ейнтховена

Мал. Шестивісьова система відведень від кінцівок за Бейлі

Електрокардіографічні відхилення в різних відведеннях від кінцівок можна розглядати як різні проекції однієї і тієї ж ЕРС серця на осі даних відведень. Тому, зіставляючи амплітуду і полярність електрокардіографічних комплексів в різних відведеннях, що входять до складу шестивісьової системи координат, можна достатньо точно визначати величину і напрям вектора ЕРС серця у фронтальній площині. Напрям осей відведень прийнято визначати в градусах. За початок відліку (0 ) умовно береться радіус, проведений строго горизонтально з електричного центру серця вліво у напрямку до позитивного полюса I стандартного відведення. Позитивний полюс II стандартного відведення розташований під кутом +60°, відведення aVF - під кутом +90°, III стандартного відведення - під кутом +120°, aVL - під кутом -30°, а aVR - під кутом -150° до горизонталі. Вісь відведення aVL перпендикулярна до осі II стандартного відведення, вісь I стандартного відведення перпендикулярна осі aVF, а вісь aVR перпендикулярна до осі III стандартного відведення.

Походження зубців, сегментів та інтервалів ЕКГ:

· Сегмент – відстань між двома зубцями.

· Інтервал – сукупність зубця та сегмента.

Для характеристики відносної амплітуди зубців Q, R, S використовують літери q, r, s для позначення зубців з малою амплітудою. Амплітуду зубців вимірюють в мілівольтах (мВ). 1 мВ відповідає відхиленню на 1 см. Ширину зубців і тривалість інтервалів вимірюють у секундах. При швидкості стрічки 50 мм/с 1 мм відповідає 0,02 с, а при швидкості 25 мм/с - 0,04 с. Ширину зубців та тривалість інтервалів оцінюють за тим відведенням, де параметри мають найбільшу величину.

Зубець Р відображає збудження передсердь. В нормі зубець Р позитивний у всіх відведеннях, окрім aVR. Інколи зубець Р може бути двофазним або негативним у відведеннях III, aVL, V1, V2. За амплітудою він не перевищує 0,25 мВ, а за шириною - 0,1 с. Перші 0,02-0,03 с відображають збудження правого передсердя, останні 0,02-0,03 с - лівого передсердя.

Мал. Збудження правого передсердя – висхідне коліно зубця Р

Мал. Збудження лівого передсердя – низхідне коліно зубця Р

 

Інтервал Р-Q вимірюється від початку зубця Р до початку зубця Q. Цей інтервал відображає час, необхідний для деполяризації передсердь, проведення імпульсу через атріовентрикулярне з’єднання, пучок Гіса та його гілки. Таким чином, інтервал Р-Q характеризує проходження імпульсу по найбільшій ділянці провідної системи серця. Тривалість інтервалу залежить від частоти серцевих скорочень і складає 0,12-0,2 с.

Мал. Інтервал Р—Q

Зубець Q є першим направленим вниз зубцем шлуночкового комплексу перед зубцем R. Якщо комплекс QRS представлений єдиним негативним зубцем, то цей комплекс позначають, як зубець QS. Зубець Q відображає деполяризацію міжшлуночкової перетинки. У багатьох осіб він відсутній. В нормі зубець Q не перевищує 1/4 зубця R. «Позиційний» зубець Q значнR- Rс), де k - коефіцієнт, рівний 0,37 для чоловіків та 0,40 для жінок, а R-R - тривалість серцевого циклу в секундах.( Öо зменшується чи зникає при реєстрації ЕКГ на висоті вдоху. За шириною він не повинен перевищувати 0,03 с.

Мал. Збудження міжшлуночкової перегородки (зубець Q)

Комплекс QRS відображає процес деполяризації шлуночків. Ширину комплексу QRS вимірюють від початку зубця Q до кінця зубця S. У нормі ця ширина не перевищує 0,1 с. Зубець R - позитивний зубець комплексу QRS. Цей зубець відображає деполяризацію верхівки, передньої, задньої, бокової стінки шлуночків серця. Висота зубця R в нормі змінюється від 5 до 25 мм. Він максимальний в ІІ стандартному відведенні, а в грудних відведеннях постійно збільшується від V1 до V4, зменшуючись до V6. В окремих випадках при розщепленні комплексу QRS він може мати 2 чи 3 зубці R, що частіше є патологічною ознакою. Ці зубці позначають відповідно R’ та R’’.

Мал. Збудження верхівки серця (зубець R)

Важливе значення для аналізу ЕКГ має показник, який носить назву «час внутрішнього відхилення» і вимірюється відстанню від початку шлуночкового комплексу до проекції верхівки зубця R на ізоелектричну лінію. Якщо комплекс QRS розщеплений і має декілька зубців R, то враховується верхівка останнього зубця R. У відведеннях V1 та V2 (над правим шлуночком) час внутрішнього відхилення в нормі не перевищує 0,03 с, а у відведеннях V5-V6 (над лівим шлуночком) - 0,05 с.

Мал. Час внутрішнього відхилення

Зубець S - це наступний за зубцем R негативний зубець комплексу QRS. Він відображає процес збудження основи шлуночків серця. Його амплітуда змінюється і не перевищує 20 мм. Часто в стандартних відведеннях зубець S може бути відсутнім, а в грудних відведеннях його амплітуда зменшується від V1 доV6.

Мал. Збудження основи серця (зубець S)

Сегмент ST - це відрізок від кінця комплексу QRS до початку зубця T. Він відповідає періоду зменшення збудження шлуночків і початку повної реполяризації. У нормі сегмент ST розташований на ізоелектричній лінії. Інколи в нормі буває зміщення сегмента ST вверх в правих грудних відведеннях, яке не перевищує 2 мм. У лівих грудних відведеннях у нормі можливе зміщення сегменту ST нижче ізолінії не більше, ніж на 1 мм.

Зубець T відображає процес швидкої реполяризації шлуночків. Зубець T в нормі позитивний в усіх відведеннях, крім aVR, де він завжди негативний. Інколи зубець T може бути негативним в ІІІ, аvL та V1. Висота зубця Т знаходиться у певному співвідношенні із зубцем R. Позитивний зубець Т має найбільшу висоту в тому відведенні, де відмічається найбільша амплітуда зубця R. В грудних відведеннях амплітуда зубця Т, так само, як і висота R, постійно наростає від V1 до V4, трохи знижуючись в V5-V6. Ширина зубця Т не перевищує 0,25 с. Інтервал Q-Т вимірюється від початку зубця Q до кінця зубця Т. Тривалість інтервалу Q-Т залежить від частоти серцевих скорочень. Для визначення нормальної тривалості Q-Т використовують формулу Базетта: Q-Т = К·√R–R,

де К – коефіцієнт рівний 0,37 для чоловіків і 0,40 для жінок;

R-R – тривалість одного серцевого циклу або міжциклового інтервалу.

 

Мал. Процеси збудження і реполяризації міокарда

 

План розшифровки ЕКГ: 1. Визначення джерела збудження. 2. Оцінка регулярності серцевих скорочень. 3. Підрахунок числа серцевих скорочень. 4. Оцінка функції провідності. 5. Визначення електричної вісі серця. 6. Аналіз передсердного комплексу. 7. Аналіз комплексу QRS. 8. Аналіз сегменту RS-T. 9. Аналіз зубця Т. 10. Аналіз інтервалу Q-T.

Інтепретацію ЕКГ починають з аналізу серцевого ритму. Необхідно визначити джерело серцевого ритму. Для цього необхідно виявити зубці Р та їх відношення до шлуночкових комплексів. Якщо виявляються зубці Р, які мають нормальну форму та напрямок і знаходяться перед кожним комплексом QRS, то джерелом ритму серця є синусовий вузол.

Визначається регулярність інтервалу R-R в усіх зареєстрованих циклах ЕКГ. Потім визначають частоту ритму шлуночків. Для цього необхідно величину інтервалу R-R перевести у секунди та поділити 60 секунд на отриману величину інтервалу R-R. Якщо ритм шлуночків неправильний та інтервали R-R різні, то для визначення його частоти використовують середню тривалість, вираховану на основі декількох інтервалів R-R.

Електрична вісь серця відповідає напрямкові результуючого вектора серця у фронтальній площині. Положення електричної вісі серця у фронтальній площині визначають за відношенням величини зубців R та S у відведеннях від кінцівок. У здорових осіб електрична вісь серця розташовується від 0 до 90 градусів: • нормальне положення - кут альфа від + 30 до +70. • вертикальне положення - кут aльфа від + 70 до + 90. • горизонтальне положення - кут aльфа від 0 до + 30. • відхилення вісі вправо - кут aльфа від + 90 до + 180. • відхилення вісі вліво- кут aльфа від 0 до - 90 градусів. Визначення положення електричної осі серця Повороти серця навколо передньо-задньої осі супроводжуються відхиленням електричної осі серця (середнього результуючого вектора h QRS) у фронтальній площині і істотною зміною конфігурації комплексу QRS в стандартних і посилених однополюсних відведеннях від кінцівок.

Мал. Зміна результуючого вектора у фронтальній та горизонтальній площинах

Мал. Межі відхилення електричної осі серця

Мал. Нормальне положенння електричної осі серця (нормограма)

 

Для точного визначення положення електричної вісі серця графічним методом достатньо вичислити алгебраїчну суму амплітуд зубців комплексу QRS в будь-яких двох відведеннях від кінцівок. Позитивна чи негативна величина алгебраїчної суми зубців QRS відкладається на позитивну чи негативну частину вісі відповідного відведення в шестивісьовій системі координат Бейлі або, як наведено на рисункові, відповідно трикутника Ейнтховена.

 

Мал. Шестивісьова система відведень від кінцівок за Бейлі.

Мал. Система координат Бейлі. Візуальний метод. При нормальному напрямку електричної осі серця RІІ ≥ RІ ≥ RІІІ.

Візуальний метод визначення положення електричної вісі оснований на двох принципах: 1. Максимальне позитивне значення алгебраїчної суми зубців комплексу QRS спостерігається в тому відведенні, вісь якого приблизно співпадає з розміщенням електричної вісі серця. 2. Комплекс типу RS, де алгебраїчна сума зубців дорівнює нулю, записується в тому відведенні, вісь якого перпендикулярна електричній вісі серця. При нормальному положенні електричної осі серця (кут α від +30° до +69°) амплітуда RII >= RI > RIII, а у відведеннях III або/і aVL зубці R і S приблизно дорівнюють один одному. При горизонтальному положенні електричної осі серця (кут α від 0° до +29°) амплітуда RI >= RII > RIII, а у відведеннях aVF або/і III реєструється комплекс типу RS. При вертикальному положенні електричної осі серця (кут α від +70° до +90°) амплітуда RII >= RIII > RI, а у відведеннях I або/і aVL записується комплекс типу RS. При відхиленні електричної осі серця вліво (кут α від 0° до - 90°) максимальна позитивна сума зубців реєструється у відведеннях I або/і aVL (або aVL і aVR), у відведеннях aVF, aVR, I або II записується комплекс типу RS, і є глибокий зубець S у відведеннях III або/і aVF. При відхиленні електричної осі серця управо (кут α від 91° до ±180°) максимальний зубець R фіксується у відведеннях aVF або/і III (або aVR), комплекс типу RS - у відведеннях I ілі/і II (або aVR), а глибокий зубець S - у відведеннях aVL або/і I.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 3. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 4. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 5. Альдостерон та механізми ренін-ангіотензину
 6. Аналіз трудового потенціалу
 7. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
 8. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
 9. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 10. Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 1 страница
 11. Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 2 страница
 12. Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 3 страница
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 6. ЕКГ, ФКГ, ЕхоКГ як найбільш інформативні методи діагностики в кардіології. Голтерівське моніторування. | Показники ехокардіограми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.