Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Константа кондуктометричної чарунки

У процесі кондуктометричного титрування вимірюють опір розчину R після додавання кожної порції титранту. Одержані дані використовують для визначення електропровідності розчину W. Величину питомої електропровідності розчину χ обчислюють з рівняння (див. також (2) та (3)):

  . (5)

Якщо б розчин проводив струм лише в об’ємі між електродами, то для визначення питомої електропровідності можна було б використовувати відстань між електродами l та їхню площу S. Проте в електролітичній чарунці струм може проводити весь розчин, який у ній міститься. Окрім того, істинна поверхня електродів не є величиною сталою (наприклад, вона змінюється при їхньому платинуванні; можливі також інші фізичні та хімічні впливи на поверхню електродів як у процесі їхнього використання, так і в процесі зберігання та підготовки до роботи). Отож питому електропровідність розчину виражають так:

  , (6)
де К – константа кондуктометричної чарунки (см-1), яка залежить від площі електродів і відстані між ними, а також від форми чарунки та об’єму розчину, який проводить струм.

Електропровідність розчину W є величиною оберненою до опору (1/R), отож маємо:

  . (7)

Отже, для визначення питомої електропровідності розчину необхідно виміряну електропровідність помножити на константу чарунки. Проте, оскільки константа чарунки є величиною сталою, тому нема потреби перераховувати електропровідність розчину W на питому електропровідність χ при здійсненні кондуктометричного титрування та побудові відповідних кривих, оскільки ці величини прямопропорційні одна одній.

Основною вимогою до кондуктометричних чарунок є постійність константи чарунки при незмінному об’ємі розчину в межах тих опорів, які можна виміряти в даній чарунці. Іноді спостерігається деяка зміна константи чарунки, зумовлена різними розглянутими вище електрохімічними та електричними явищами. При використанні чарунки в аналітичних цілях доцільно попередньо перевірити постійність її константи.

Для визначення константи кондуктометричної чарунки вимірюють опір стандартного розчину з відомою питомою електропровідністю. Стандартами слугують розчини KCl, для яких питому електропровідність визначено з високою точністю. Опір стандартних розчинів KCl різних концентрацій (переважно 0,1н та 0,01н) вимірюють при постійному об’ємі розчину. Цей об’єм повинен відповідати початковому об’єму розчинів, які титрують у даній кондуктометричній чарунці. Для надто точних визначень вимірювання здійснюють за постійної температури з використанням термостатів. Константи чарунки мають різні значення від 0,1 до 10 і більше. Зі збільшенням площі електродів та зі зменшенням відстані між ними константа чарунки зменшується.


Читайте також:

  1. Константа електролітичної дисоціації
  2. Константа хімічної рівноваги
  3. Константа хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції
  4. Константа швидкості реакції в гомогенній системі та гетерогенній.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питома та еквівалентна електропровідність розчинів | Вплив концентрації електроліту на електропровідність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.