Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Джерела інформації

Контрольні питання

1. Розкрийте поняття "трудові ресурси", “працездатне населення”, “безробіття”.

2. Які є види безробіття?

3. Що відбувається на ринку праці?

4. На основі чого здійснюється організація праці в будівництві?

5. Розкрийте поняття "продуктивність праці". Назвіть методи і показники її вимірювання. Проаналізуйте недоліки і переваги кожного із них.

6. Охарактеризуйте складові елементи тарифної системи. Обґрунтуйте доцільність її впровадження на підприємстві.

7. Наведіть перелік відомих Вам форм і систем оплати праці. Розкрийте їх методологічні особливості.

8. Що таке коефіцієнти трудової участі (КТУ) і трудового вкладу (КТВ)?

9. Як формується фонд оплати праці?

10. Сформулюйте та обґрунтуйте принципові вимоги до системи мотивації (в т.ч. грошової винагороди) на підприємстві.

11. Розкрийте суть категорії "мотивація". Наведіть класифікацію традиційних методів мотивації.

12. Охарактеризуйте систему управління трудовими ресурсами в будівельній організації.

 

1. Тугай А.М., Шилов Е.Й, Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Міленіум, 2002. – 224с.

2. Гойко А.Ф., Дудіна Е.В., Ізмайлова К.В. Економіка будівництва: Навчальний посібник / За загальною редакцією К.В. Ізмайлової. – К.: КНУБА, 2008. – 172с.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку „Основні засоби”// Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - № 12. – С.33-36.

4. Економіка підприємства. : Підручник. – в 2 т. Т.1 / За ред.С.Ф. Покропивного. – К. : Вид – во “Хвиля – прес”, Донецьк : Мале підприємство “Поиск”. Т – во книголюбів, 1995. – 400 с.

5. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підпри-ємства. – Львів: В – во “Сполом”. – 1998. – 212 с.

6. Экономика строительства/Под ред. И.С. Степанова.-М.: Юрайт.-1997.– 416 с.

7. Руденко А.И. Справочник экономиста – строителя, Минск: “Вышейшая школа”. – 1990. – 381 с.

8. Монфред Ю.Б. Экономика строительства.–М.: Стройиздат.–1987.–424с.

9. Богуславский Л.Д. и др. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции: Учеб.пособие для вузов.-М.: Стройиздат.-1988.

10. Григорьев В.В. и др. Основы экономики архитекрурного проекти-рования и строительства: Учеб. для техникумов.–М.: Стройиздат, 1990. – 272 с.

2. Ионас Б.Я. и др. Экономика строительства: Учеб. для техникумов., - 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 287 с.

3. Педан М.П. Экономика строительства. – М.: Стройиздат.– 1987.– 574 с.

4. Рогожин П.С. Справочник экономиста – строителя. – 4-е изд., перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1980. – 368 с.

5. Педан М.П. и др. Управление экономикой стрительства: Справочник – К.: Вища шк., 1990. – 535 с.

6. Заблоцкий Е.Н. и др. Справочник экономиста в строительстве – К.: Будівельник, 1987 – 462с.

7. Казанский Ю.Н. Опыт организации и управления строительными фирмами в США. – М.: Стройиздат, 1985 – 270с.

8. Цай Т.Н. и др. Организация, экономика и управление строительством: Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1984 – 367с.

9. Петрович Й.М. та інш. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. - 2-е вид. Перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. -405 с. - (Вища освіта XXI).

10. Економіка підприємства: Підручник в 2т.Т.2/За ред.С.Ф.Покропивного.-К.,1995.-280с.


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 4. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 5. Аналіз зовнішньої інформації
 6. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 7. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 8. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 9. Аналіз та інтерпретація інформації
 10. Аналіз та узагальнення отриманої інформації.
 11. Аналіз якості виробничої інформації
 12. Аналітико-синтетична переробка інформації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.