Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Іраціоналізм А. Шопенгауера. Поняття “воля”.

Етика І. Канта

В етичному вченні Кант дотримується принципів, які він розвинув у своїй теорії пізнання. Людина діє з необхідністю, оскільки вона з своїми думками, чуттями розміщується серед інших явищ природи і в цьому відношенні підкоряється необхідності світу. Разом з цим людина є моральною істотою, як моральна істота, вона належить до світу духовного, а в цій якості людина вільна. Моральний закон, який дається лише розумові, це "категоричний імператив", закон, який потребує, щоб кожний індивід діяв так, щоб правило його індивідуального життя, поведінки, ставало правилом поведінки кожного. Поряд з "чистим розумом" — свідомістю, що здійснює розумову діяльність і пізнання, Кант виділяє "практичний розум",під яким розуміє моральність і також піддає його критиці у своєму іншому ключовому здобутку — "Критика практичного розуму":

· чиста моральність— визнана всіма доброчесна суспільна свідомість, яку окремий індивід сприймає як своє Я;

· між чистою моральністю і реальним життям (вчинками, спонуканнями, інтересами людей) існує протиріччя;

· мораль, поведінка людини повинні бути незалежні від усяких зовнішніх умов і повинні підкорятися тільки моральному закону.

Кант сформулював моральний закон,що має вищий і безумовний характер, і назвав його категоричним імперативом, що розуміється в такий спосіб: людина повинна відноситися до іншої людини як до унікальної особистості тільки як до мети, а не як до засобу.

Лекція 10. Основні напрямки некласичної філософії XIX ст.: ірраціоналізм і "філософія життя"

1. Іраціоналізм А. Шопенгауера. Поняття “воля”.

2. "Філософія життя"Ф. Ніцше

Двома основними напрямками некласичної філософії XIX в. були ірраціоналізмі "філософія життя"які, головним чином, представлені творчістю А. Шопенгауера і Ф. Ніцше.

Основна ідея ірраціоналізму полягає в тому, що навколишній світ не має цілісності, внутрішніх закономірностей, законів розвитку, не підконтрольний розуму і підкоряється іншим рушійним силам, наприклад, світовій волі. Артур Шопенгауер(1788 — 1860) універсальним принципом своєї філософії проголосив волюнтаризм,відповідно до якого головною рушійною силою, що визначає все в навколишньому світі, є воля. Воля, по Шопенгауеру, - абсолютний початок усього сущого, ідеальна сила, здатна визначати все суще і впливати на нього. Воля також є вищий космічний принцип, що лежить в основі світобудови й в основі свідомості.

При поясненні волі як загальної сутності речей Шопенгауер спирається на теорію Канта, за якою у свідомості відбиваються лише образи речей навколишнього світу, а їхня внутрішня сутність є непізнаваної ("річчю в собі"). Шопенгауэр використовує дану теорію з позицій волюнтаризму наступним чином:

• навколишній світ є лише світ представлень у свідомості людини;

• сутність же світу, його речей, явищ є не "річ у собі", а воля;

• світ явищ і світ сутності є, відповідно, світом представлень і світом волі;

• точно так само, як воля людини визначає її вчинки, так і діюча в усьому світі загальна воля, воля предметів і явищ викликає зовнішні події у світі, рух предметів, виникнення явищ;

• воля властива не тільки живим організмам, але і неживій природі у вигляді "несвідомої волі;

• навколишній світ по своїй сутності є реалізація волі

Свідомість людиниздійснює пізнавальний процес через представлення суб'єкта шляхом безпосереднього пізнання; відстороненого рефлексивного пізнання; інтуїції. Незважаючи на те, що в основу людини і свідомості Шопенгауер заклав волю, він не вірить у можливість людини панувати не тільки над природою, але і над власною долею. Доля людини знаходиться в загальному світовому хаосі речей і явищ і підкоряється загальній необхідності. Воля окремої людини слабкіше сукупної волі навколишнього світу і придушується нею.

2. "Філософія життя" Ф. Ніцше

Продовжувачем філософських традицій Шопенгауера був Фрідріх Ніцше(1844 - 1900). Філософія Ніцше виникла наприкінці ХIХ століття, коли в західній філософії відбувається поворот від раціоналістичних філософських систем, що затверджували віру в силу і торжество людського розуму, у можливість пізнання світу, у прогрес людства, до філософських систем, що відкидали раціоналізм і прогрес суспільства. Вираженням такого повороту у філософії стала філософія Ф. Ніцше як основоположника "філософії життя".

Основні твори Ф.Ніцше – це «Народження трагедії з духу музики», "Несвоєчасні міркування", "Людське, занадто людське", "Весела наука", "Так казав Заратустра", " По ту сторону добра і зла", "Антихристиянин".

Стрижневим поняттям його філософії є поняття життя,що розуміється якреальність, що існує для конкретної людини, аціль філософії, за Ніцше, — допомогти людині максимально реалізувати себе в житті. Ніцше слідом за Шопенгауером вважає життя, як воно є саме по собі, чимось жахливим і трагічним, що має потребу у творчому перетворенні за допомогою мистецтва. Давні греки, стверджує Ніцше, добре уявляли небезпеки життя, і це знання не відвертало їх від сміливості жити тому, що вони були здатні зробити життя прийнятним, творчо перетворивши його. У їхніх очах світ одержував виправдання як естетичний феномен. Ніцше звертає увагу на два мотиви давньогрецької міфології: діонісійський і аполонівський.
У діонісійському культовому дійстві відбувається злиття його учасників із самою стихією життя, розчинення в ній, прилучення до "первісної єдності". Тому вищі досягнення грецької культури - до того, як їх "зіпсував" раціоналізм, - є результатом гармонічного з'єднання аполонівського (раціонального) і діонісійського начал.

Ніцше протиставляв початок діонісійський –
радісне, світле безпосереднє відношення до життя і початок аполонівський — інтелектуальне умертвіння життя в ім'я пізнання і розуму. У грецькій трагедії, згідно Ніцше, ці два начала знаходяться в єдності.

Якщо існування виправдане тільки як естетичний феномен, то цвітом народу будуть ті, хто перетворить існування в такий феномен, тобто сильні й обдаровані натури. Ніцше стверджує, що саме вони складають базис культури і називає їх терміном “надлюдина”.

Ніцше вважає, що життя – це воля до влади, де поняття влади вживається не в звичному значенні цього слова, а у сенсі прояву сили творчого інстинкту. Є множинності воль, що можуть зіштовхуватися між собою і конкурувати за панування над духовними силами людини. Але єдино реально існуючим фактом життя є влада як сила творчої людини. Ніцше виділяє два основних типи влади: той, котрий виражає висхідний рух життя, і протилежний йому, що втілює занепад життя.

В цьому сенсі Ніцше визначає сучасну йому культуру як стадію занепаду. Мораль розкладає культуру зсередини, оскільки вона є знаряддям керування юрбою, її інстинктами, а християнська моральність і релігія затверджують слухняну "мораль рабів". Тому необхідно здійснити "переоцінку цінностей" і виявити підстави моралі "сильної людини". Ф. Ніцше розрізняє два типи моралі: панську і рабську. Мораль "панів" стверджує цінність життя. Їй протиставляється череда людей, що несе в собі інстинкт самозбереження, який реалізується як проти тих, хто вироджується (злочинців), так і проти "піднесених над юрбою" творчих людей. Лише "вища раса" надлюдей має почуття шляхетності, "аристократичності".

Найбільший інтерес у Ніцше викликають питання творення цінностей моралі через себе, а не через релігію і суспільну думку. Він не відкидає мораль, а призиває до того, щоб мораль йшла не із зовнішніх джерел: релігія, закони, правила поведінки тощо, а була породжена усередині людини, її власною свідомістю. Коли вона йде від душі, а не внаслідок соціального примусу, тоді вона є щирою.

Німецький нацизм, з яким навряд чи б примирився сам Ніцше, витлумачив його міркування у відповідності зі своєю ідеологією знищення "слабких" заради розквіту "вищої раси", тим самим спотворивши його думки, перетворивши Ф. Ніцше в пророка расизму, хоча він сам попереджав про те, що в XX ст. стало очевидним фактом: за видимістю цивілізації ховається майже "тварина", варварство, готове до руйнування і насильства.

Але якщо уважно поставитися до праць філософа, то неможливо не звернути увагу на гуманізм його ідей. Ніцше виступає проти стадності і підпорядкування особистості юрбі, визначає мораль і поняття "добро і зло" тільки як тлумачення соцальні, що ґрунтуються на неморальних цінностях, на державних інтересах. Ніцще прагне обновити християнську віру, повернувши її до євангельських першовитоків. Тому свої думки Ніцше вкладає у вуста одного з персонажів праці "Весела наука": "Де Бог? — вигукнув він. — Я скажу вам! Ми його убили — ви і я! Всі ми убивці!.. Бог помер! Бог мертвий!" Філософ стверджує так тому, що там, де є юрба, людина втрачає саму себе, а разом із собою і Бога, що призводить до виродження релігії. Причиною цього, на думку Ф. Ніцше, стає духовна і культурна криза, почуття розчарованості і втрати всіх моральних норм і сенсів існування, коли вічні цінності знецінюються. Тому Ніцше говорить про необхідність кардинальної переоцінки цінностей культури, філософії, релігії. Необхідно відмовитися від створеного філософією Нового часу культу науки і наукової істини, що став загальним для філософії і культури, оскільки у результаті культу науки, пізнання, логіки відбувається їхнє домінування над життям.

Нічше вважає, що в основі життя лежить воляі виділяє кілька видів волі людини:

• "воля до життя";

• воля усередині самої людини ("внутрішній стрижень");

• некерована, несвідома воля - пристрасті, потяги, бажання;

• "воля до влади".

По своїй природі "воля до влади" – це прагнення до розширення свого творчого "Я" у зовнішньому світі. Ніцше зв'язав волю з феноменом життя, тлумачачи життя як специфічну волю до акумуляції творчої життєвої сили, і цієї сили як влади.

Ніцше вважає, що людство як рід не прогресує, а деградує; людство зіпсоване слабкістю, що протипоставлена силі і владі життя. Рід людський втрачає свої природні інстинкти, перестає зберігати й удосконалювати себе. Через вплив християнства людство вибрало шлях жалю до слабких. Християнська мораль лестить людині, вона лицемірна і не говорить людям правди. А правда, згідно Ніцше, полягає в тому, що людина була дикою твариною і залишається такою на наступних етапах історії. Тим часом християнство і гуманістична мораль фальшиво проголошують людину, завжди готову впасти в дикість, вінцем творення. Лестячи людині, християнство потай вважає його хижим звіром, який варто приручати. А приручити легше слабкого і хворого звіра. “Робити людину слабкою — це і є «християнський рецепт до приручення, примусу в ім'я "цивілізації"» ("Антихристиянин". Афоризм 22). Ніцше критикує християнство за придушення в людині духовної сили, за догматизм і протидію вільному початку людської природи. Наслідком виявилася втрата європейськими націями тих можливостей переоцінки цінностей, що дала епоха Ренесансу.

Таким чином Ніцше відстоює волю, самостійність, самоцінність, активність індивіда, підкреслює, що воля індивіда і його особиста відповідальність — єдиний привілей, що бере на себе надлюдина. Така людина сама собі встановлює "мірило цінності", сама вирішує, кого поважати чи нехтувати. "Домінуючий інстинкт" такої людини — совість. Надлюдина, писав Ніцше, не має нічого спільного з "германцями, що озвіріли,", усі "чесноти" яких — слухняність, тяга до убивства і війни. Головне для надлюдини — заклик до духовних перетворень, внутрішнє дисципліна і виховання власної особистості, відповідальної за майбутнє.

З одного боку, філософія Ницше констатує кризу людства, занепад — декаданс — духу, культури, але з іншого боку, Ніцше вважав, що світ завжди повертається назад до життя, тому що в основі його лежить прагнення до влади, що породжує нову творчу дію. Тому Ніцше писав, що хоче навчити людей не стражданню, а сміху і веселості. Про свою книгу "Весела наука" Ніцше говорив, що вона є "подякою видужуючого", "веселість після довгого безсилля, радість сили, що повертається, що пробудилася, віри в завтра і післязавтра, раптового почуття і передчуття майбутнього...".

Філософія Ніцше, її головні ідеї — вищої цінності для людини життя, "воля до життя", "воля до влади", була попередницею ряду сучасних західних філософських концепцій, в основі яких лежать проблеми людини і життя, таких як екзистенціалізм, Постмодернізм тощо.

 

Лекція 11. Сучасна західна філософія кінця Х1Х – початку ХХ1 століття

1. Напрямки некласичної філософії

2. Психоаналіз як напрямок некласичного філософування (фрейдизм та неофрейдизм)

3. Екзистенціалізм (екзистенціальна філософія С.Кьеркегора, К.Ясперса, Ж.П.Сартра, А.Камю, М.Гайдегера)

4. Постмодерністська філософія

 

 

1. Напрямки некласичної філософії

Сучасна західна філософія кінця Х1Х – початку ХХ1 століття представлена різними напрямками, протиставляє себе класичному філософствуванню, заснованому на пізнання сутності природи і людини для їхнього розумного перетворення, прогресу. Розвиток класичної філософської традиції можна позначити, починаючи з Античності і закінчуючи серединою ХІХ ст. Якщо класичне філософствування характеризується ясністю, раціональністю, системністю, то із середини ХІХ століття починається новий етап розвитку філософської думки, що у ХХ ст. містить у собі посткласичні напрямки: герменевтика, прагматизм, екзистенціалізм, феноменологія, постструктуралізм, фрейдизм і неофрейдизм, Постмодернізм і ін.

Причинами виникнення нової філософії стає криза раціоналістичного світогляду, симптоми якого є вже в традиції “філософії життя”, що з'явилося наслідком переосмислення сутності філософських проблем. Головна особливість некласичного філософствування – антропологічний поворот, тобто осмислення усіх філософських проблем насамперед як проблем людського буття.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки
Переглядів: 6625

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура свідомості за І. Кантом | Психоаналіз як напрямок некласичного філософування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.