Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Базове поняття земле оціночної діяльності.

Викладач Цісар Г.А.

Література.

Економіка нерухомості:
Підручник. А.М.Асаул,
І.А.Брижань, В. Я. Чевганова.-К.,
2004, с. 163-166
2.Харрисон Генри С. Оценка недвижимости: уч. Пос.-М.,19997, с.142-145

 

 

Зв'язок і відмінності понять «земля» і «земельна ділянка»

Земельні ресурси є частиною природи, і в цьому зв'язку земля як об'єкт нерухомості є єдиним об'єктом, що поєднує в собі елементи предмета та засоби праці. У людському суспільстві земля — засіб виробництва, але це предмет праці, тому що в будь-якій сфері діяльності людина тією чи іншою мірою впливає на неї. Сукупність цих двох якостей робить землю специфічним засобом виробництва, що функціонує в усіх галузях народного господарства. Як засіб виробництва земля має низку особливостей:

/ не є результатом попередньої праці;

/ просторово обмежена;

/ незамінна іншими засобами виробництва;

/ має постійне місце розташування; / не зношується при правильному використанні;

/ територіальне різноякісна;

/ характеризується специфічною корисністю кожної конкретної зе­мельної ділянки;

/ має родючість, і в сільському господарстві найбільш ефективно використовуються всі її корисні якості;

/ практично в усіх сферах діяльності людини (крім сільського і лісово­го господарства) постає в основному як просторовий операційний базис, тому нерозривно пов'язана з фізичними об'єктами, на ній розташованими, - будинками, спорудами, дорогами, меліоратив­ними спорудами, іншими матеріальними елементами, створеними працею людини, так званими поліпшеннями.

Таким чином, земля як об'єкт ринкових відносин займає унікальне положення в усій системі підприємницької діяльності людей і суспільства в ці­лому, що зумовлено її невідтворюваним характером та багатофункціональ­ним призначенням.

Варто розрізняти терміни «земля» і «земельна ділянка», що використову­ються в різному значенні.

Земля, як правило, вживається в тому випадку, шли мова йде про неосвоєну власність.

Термін «земельна ділянка» озна­чає частину території, на якій виконані якісь роботи (поліпшення), що дозволяють використовувати цю ділянку відповідно до цільового призначення.

v законодавстві України міститься таке визначення земельної ділянки:це частина земної поверхні з установленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, господарським використанням, правовим ре­жимом та іншими суттєвими ознаками, з визначеними щодо неї правами.

Весь земельний фонд України — це майже 60 мільйонів гектарів землі. Зважаючи на велике значення землі в усіх сферах життєдіяльності україн­ського народу, Конституція відокремила землю від інших об'єктів нерухо­мості й запровадила принцип її особливої охорони з боку держави. Такий порядок лишився незмінним упродовж усієї історії існування спочатку Ра­дянського Союзу, а потім незалежної держави України


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 8. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 9. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 10. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 11. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 12. Аналіз процесу і продуктів діяльності.
Переглядів: 542

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативні та регулюючі документи | Класифікація земель за категоріями

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.