Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Буддизм

Вайшешика і Ньяя

Вайшешика, а також близька до неї школа ньяя, головну увагу приділяють філософським проблемам етики, логіки та теорії пізнання. В основі вчення лежать шість категорій, які уособлюють шість видів реальності, вони ж об'єкти пізнання: субстанція, якість, дія, загальне, особливе і притаманність. Пізніше до них додалася сьома — небуття. Субстанції є першоосновою та першопричиною світу і реалізуються у 9-ти формах: 5-ти матеріальних — земля, вода, вогонь, повітря і ефір та 4-х нематеріальних — манас (розум), простір, час, атман. Субстанції становлять єдність якостей та дій. Одна з якостей є специфічною для даної субстанції (атрибут), інші можуть змінюватися. Всього налічується 24 види якостей. Субстанціональні якості п'яти матеріальних стихій співвідносяться з органами відчуття людей: земля — нюх, вода — смак, вогонь — зір, ефір — слух.

Самі матеріальні субстанції складаються з атомів. Поєднання трьох атомів дає перший об'єкт, доступний органам відчуття (пилинка в промені світла), які самі складаються з однорідних за якістю сприйняття атомів: орган смаку не сам язик, а вода на його поверхні. Простір і час, що є вічними та нескінченними, постають у процесі руху як дискретні та скінченні.

Ньяя, як і вайшешика, визнає реальність довколишнього світу і можливість його пізнання. Видів пізнання виділяють чотири:

1) сприйняття, яке буває внутрішнім — розум (манас) та зовнішнім — органи відчуття;

2) висновок, що є логічним умовиводом;

3) порівняння, тобто зіставлення речі та її найменування;

4) свідчення авторитету, яке застосовується, коли об'єктом пізнання є об'єкт, що не сприймається.

Недостовірне пізнання сприймається як пам'ять, сумнів, помилки та гіпотетичні аргументи. Особливу увагу прибічники ньяі приділяли розробленню логічних проблем. І теорія пізнання, і розроблення проблем логіки слугували засобом обгрунтування шляху спасіння. Атман, взаємодіючи через розум (манас) як тіло зі світом, втягується в кругообіг перероджень. Звільнення душі можливе через правильне пізнання, яке дасть змогу зупинити страждання і досягти стану чистої свідомості, не зв'язаної з манасом.

Виник у VI ст до н. е. в Давній Індії. Засновником вважається Сіддхартха Гаутама (Будда Шакьямуні). Послідовники цього вчення називали його «Дхармою» (Закон, вчення) чи «Буддхадхармою» (вченням Будди). Термін «буддизм» був створений європейцями в XIX ст.

Зміст вчення зводитьсяся до наступних пунктів. Є чотири благородні істини:

· життя повне страждань, під якими розуміли психологічні переживання, нещастя, старість, смерть.

· є причина страждань, яка полягає в нерозумінні людиною того, що життя і є страждання,

· від страждань можна звільнитись, якщо відмовитися від бажань та пристрастей;

· є шлях звільнення, що має 8 ступенів, щоб досягти "правильного зосередження" — незворушності духу, коли навіть думка про наступне звільнення не повинна радувати. Прямуючи цим шляхом, людина досягає нірвани — стану, коли людина звільняється від пристрастей, отже — і від страждань. Нірвана — це не смерть і не життя, а тому вона не піддається описові на підставі земного досвіду.

Прибічники ортодоксального буддизму належать до "хінаяни" (малої колісниці). На початку І тисячоліття формується новий підхід до релігійного ідеалу, де бодхісатва — "істота, яка прагне просвітлення", шляхом якого можуть йти всі. Прибічники цього підходу називали свою концепцію "махаяна" (велика колісниця). Прибічники махаяни зробили ґрунтовну ревізію застарілих уявлень. Замість Будди-особистості з'явився трансцендентальний Будда, який має безліч "відображень" у всіх сферах Космосу. Будда Шак'ямуні — лише одне з його проявлень. Якщо ранній буддизм сповідував шлях особистого спасіння, то в махаяні важливу роль починають відігравати нові заповіді: співчуття та любов. Представники ще одного напряму — тантризму пішли найдальше у перегляді положень раннього буддизму. Вони вважали, що нірвани може досягти будь-яка людина, а за певних умов це можна зробити миттєво. Звідси інша назва тантризму — ваджраяна, що означає "шлях блискавичного просвітлення".


Читайте також:

 1. Буддизм в Україні
 2. Буддизм про свого засновника
 3. Варни і касти, їх роль у розвитку культури. Поширення буддизму та джайнізму.
 4. Виникнення і основні віровчення буддизму
 5. Ідейні джерела буддизму
 6. Культ в буддизмі
 7. Місце художньої культури Індії у світі. Індуїзм та буддизм – релігії індійського регіону.
 8. Місце художньої культури Індії у світі. Індуїзм та буддизм – релігії індійського регіону.
 9. Неортодоксальні школи. Буддизм: позбавлення від бажань і пробудження в нірвані.
 10. Основи віровчення буддизму
 11. Основні поняття буддизму




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міманса і Веданта | Локаята-Чарвака

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.