Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Принципи і типи інвестиційної політики.

Розробка і перегляд інвестиційної політики. Інвестиційна декларація.

Фінансовий посередник повинен визначити основні принципи інвестиційної політики. Будь-який тип фінансового посередника, чи то страхова компанія, пенсійний фонд, комерційний банк та інвестиційна компанія при формуванні інвестиційної політики повинен враховувати вимоги законодавства щодо складу активів. В рамках вимог щодо складу активів фінансовий посередник може обрати будь-яку комбінацію різних фінансових інструментів, які на його думку відповідатимуть вимогам приватних інвесторів.

Вибір інвестиційної політики повинен проводитись згідно з вимогами законодавства, та з урахуванням інвестиційних декларацій.

Для інвестиційних компаній, які надають послуги з колективного інвестування, законодавством передбачено, що інвестиційна декларація - документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування.

Проектом Закону “Про недержавні пенсійні фонди” також передбачається, що інвестування пенсійних активів здійснюється на підставі інвестиційної декларації, що затверджується недержавним пенсійним фондом. Інвестиційна декларація є невід’ємною частиною пенсійних схем і подається до державного органу при реєстрації недержавного пенсійного фонду. В інвестиційній декларації визначаються основні напрями інвестування пенсійних активів, вимоги щодо ліквідності та доходності активів, диверсифікації інвестицій, відомості про об’єкти інвестування.

На першому етапі інвестиційного процесу розробляється інвестиційна політика, яка включає в себе:

визначення інвестиційних цілей;

структуру інвестиційного портфелю за типами вкладень;

критерії вибору об’єктів інвестування (методику інвестиційного аналізу).

Інвестиційна політика фінансових посередників розробляється з метою досягнення конкретної кінцевої мети - максимізації очікуваного доходу інвесторів та збереження вкладеного капіталу. В залежності від розмірів очікуваного доходу, термінів його отриманнята джерел формування можуть бути вироблені відмінні форми інвестиційної політики, на базі яких формуються інвестиційні портфелі фінансових посередників.

 

Принципи інвестиційної політики:

На першому етапі інвестиційного процесу розробляється інвестиційна політика, яка включає в себе:

визначення інвестиційних цілей;

структуру інвестиційного портфелю за типами вкладень;

критерії вибору об’єктів інвестування (методику інвестиційного аналізу).

Цілі інвестування визначаються, виходячи з тих зобов’язань, які взяв на себе фінансовий посередник перед персональними інвесторами. Крім того, визначаючи інвестиційні цілі, фінансовий посередник повинен враховувати інвестиційні ризики, оскільки між ризиком і доходом існує обернено пропорційна залежність. З урахуванням та законодавчо встановлених обмежень щодо складу інвестиційного портфелю, фінансовий посередник визначає види фінансових інструментів, з яких складатиметься інвестиційний портфель, та потенційну частку кожного з них. Крім того інвестиційна політика має містити основні принципи формування та управління інвестиційним портфелем (або тактику інвестиційного менеджменту).

Загальним для усіх типів фінансових посередників принципом інвестиційної політики є диверсифікація, тобто таке комбінування елементів портфелю, при якому досягається мінімальний ризик при максимальному доході. Таким чином, диверсифікація як стандарт інвестиційної політики, є фактором зменшення інвестиційних ризиків.

Загальні принципи диверсифікації полягають у таких вимогах:

·частка цінних паперів одного емітента в інвестиційному портфелі фінансового посередника не може перевищувати 5%;

·фінансовий посередник не може володіти більш ніж 10% акцій з правом голосу одного емітента.


Читайте також:

 1. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 2. Активний характер соціальної політики.
 3. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 4. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 5. Антикорупційні принципи
 6. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 7. Б/. Принципи виборчого права.
 8. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 9. Базові принципи психології спорту.
 10. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 11. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інвестиційний процес та його основні етапи. | Типи інвестиційної політики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.