Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Патологічний стан, патологічний процес, патологічна реакція.

Поряд з терміном «хвороба» часто вживають терміни «патологічний про­цес», «патологічний стан», «патологічна реакція».

Патологічний процес (ПП) - це закономірна послідовність реакцій ор­ганізму на пошкоджуючу дію патогенного фактора. Він поєднує в організмі процеси руйнуван-ня (пошкодження) і захисно-пристосувально-компенсаторні реакції, що виникають на різних рівнях організації організму: молекуляр­ному, клітинному, тканинному, органному, системному, організменному.

У порівнянні з хворобою ПП є більш загальним поняттям. Виникнення ПП ще не означає обов'язковий розвиток хвороби, проте не може бути хво­роби без ПП. ПП пе-ретворюється у хворобу лише після того, як досягне рівня організму в цілому, тобто порушить його життєдіяльність.

Число окремих захворювань у багато разів перевищує число ПП. По су­ті , кожна хвороба складається з деякої сукупності ПП. Наприклад, при та­кій хворобі як крупо-зна пневмонія розвиваються такі ПП як запалення, га­рячка, гіпоксія. Але вони вини-кають і при інших захворюваннях та в ком­бінації й активній взаємодії з іншими ПП. Як наслідок, створюється кар­тина іншого захворювання.

У процесі еволюції виробились і закріпились певні закономірності у розвитку пе-вних ПП. Це типові патологічні процеси, які розвиваються за однаковими законами, незалежно від причини, локалізації, виду організ­мів і їх індивідуальних особливос-тей. Прикладами таких процесів можуть бути запалення, пухлини, місцеві розлади кровообігу, гіпоксія, голодування, гарячка.

Патологічний стан (ПС) у широкому розумінні - це сукупність патологічних змін в організмі, які виникають внаслідок розвитку ПП. У вузькому розумінні слова – це стійке відхилення від норми, яке має біологічно не­гативне значення для організму і розвивається дуже повільно. ПС можуть виникати внаслідок деяких генетичних де-фектів або вад внутрішньоутробного розвитку (наприклад, полідактилія - наявність додаткових пальців на руках або ногах, заяча губа і т.д.). Часто ПС є наслід­ком ра-ніше перенесеного патологічного процесу або хвороби. До таких ПС можна віднести карби (рубці) після травм, втрати кінцівки, горб після перенесеного в дитинстві ту-беркульозу хребта і т.д. Вони практично здат­ні піддаватися лише віковим змінам (наприклад, втрата зубів, пониження гостроти зору та слуху).

Іноді ПС можуть перейти у ПП під впливом різних додаткових чинників Так, ро-дима пляма внаслідок дії ультрафіолетового опромінення може пе­реродитися у мела-ному /злоякісну пухлину/.

Патологічна реакція /ПР/ - неадекватна та біологічно недоцільна (шкідлива чи некорисна) відповідь організму або окремих йогосистем на вплив звичайних (на-приклад, харчових продуктів) або надзвичайних патогенних подразників. Прикладом ПР можуть бути алергічні реакції, патологічні рефлекси і т.д.


Читайте також:

 1. Бюджетний процес, його поняття і складові етапи
 2. Виробничий процес, його різновиди і структура
 3. Втома породжує у працівника стан, який призводить до помилок в роботі, небезпечним ситуаціям і нещасним випадкам.
 4. Гіпервітаміноз D — це стан, що виникає в разі передозу­вання холекальциферолу або за умови підвищеної чутливості організму до його препаратів.
 5. Економічна освіта: стан, досягнення, проблеми розвитку
 6. Етнонаціональний розвиток сучасної України: стан, проблеми, перспективи.
 7. Контроль — це процес, який забезпечує досягнення організацією постав­леної мети.
 8. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЧАСТИНА 1
 9. Культурно-історичний процес, його основні принципи та властивості.
 10. Лейкоцитоз – стан, при якому вміст білих кров’яних тілець перевищує 10 000 в 1мкл крові, якщо ж їх менше 4000 в 1мкл крові, то цей стан називається лейкопенією.
 11. Питання . Платіжний баланс України: стан, структура, динаміка
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна нозологія | Періоди хвороби.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.