Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Правове регулювання контролю

за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Державний контроль за цінами здійснюється головним чи­ном при встановленні і застосуванні державних фіксованих та ре­гульованих цін і тарифів. Щодо сфери дії вільних цін контро­люється правомірність їх застосування шляхом декларування та додержання вимог антимонопольного законодавства.^

Контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюють спеціальні органи—державні інспекції з контролю за цінами, систему яких очолює Державна інспекція з контролю за цінами.

Закон України "Про ціни і ціноутворення" не регулює де­тально правовий статус державних органів контролю за цінами, права та обов'язки їхніх посадових осіб. Він лише містить норму, відповідно до якої державні органи, що здійснюють контроль за цінами, та їх посадові особи мають права, виконують обов'язки і несуть відповідальність, передбачені Законом України "Про дер­жавну податкову службу".

Відповідно до положень Закону України " Про ціни та ціно­утворення" державні інспекції з контролю за цінами мають право:

— здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності перевірки грошових доку- V, ментів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших фінансовихдокументів;

 

- одержувати від службових осіб у письмовій формі пояс­нення, довідки, відомості з питань, що виникають під час перевірок;

- обстежувати виробничі, складські, торговельні приміщен­ня підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та місця їх знаходження;

- вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій усунення виявлених по­рушень законодавства про ціни;

- призупиняти операції підприємств за розрахунковими, ва­лютними , іншими рахунками в банках у разі відмови у про­веденні документальної перевірки та в інших передбачених законом випадках;

- накладати адміністративні штрафи на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій за пору­шення державноїдисципліни цін.

Закон України "Про ціни і ціноутворення" зобов'язує госпо­дарюючих суб'єктів у встановленому порядку подавати необхідну інформацію для здійснення контролю за правильністю встанов­лення і застосування цін.

Відповідальність господарюючих суб'єктів запорушення дер­жавноїдисципліни цін встановлена ст. 14 "Про цінні ціноутво­рення" . Відповідно до цих законодавчих актів вся необгрунтова­но одержана господарюючими суб'єктами сума виручки в резуль­таті порушення державноїдисципліни цін підлягає вилученню до відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприє­мства, організації. Крім того, у позабюджетні фонди місцевих бюд­жетів стягується штраф у двократному розмірі необгрунтовано одержаної суми виручки. Вказані суми списуються з рахунків підприємств і організацій у банківських установах за рішенням суду чи господарського суду на підставі рішення державної інспекції з контролю за цінами. У разі незгоди підприємства, ус­танови, організації з рішенням державної інспекції з контролю за цінами воно може бути оскаржене в господарському суді.

Відповідно до п. 24 Положення про поставки продукції ви­робничо-технічного призначення та п. 19 Положення про постав­ку товарів народного споживання покупець в односторонньому порядку має право відмовитися від виконання договорів при за­вищенні постачальником цш на продукцію.

 

Контрольні запитання

1 Що становить основу ціни як економічної категорії?

2. Які функції виконує ціна в період становлення ринкових відно­син?

3. Що забезпечує в Україні політика ціноутворення?

4. За якими способами розподіляються ціни?

5. Які особливості має ціноутворення при здійсненні експортно-імпортних операцій?

6. Що таке індикативна ціна?

7. Яким органом здійснюється в Україні контроль за додержанням державноїдисципліни цін?

8. Які функції Державної інспекції з контролю за цінами?

9. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за порушення державної дисципліни ціноутворення?

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 4. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 5. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 6. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 7. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 8. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 9. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 10. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 11. Автоматичне регулювання.
 12. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
Переглядів: 667

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Страхування цивільної відповідальності перевізників | АКЦІОНЕРНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.