Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Короткий огляд прикладного програмного забезпечення

До прикладного програмного забезпечення відноситься програмне забезпечення загального призначення і програмне забезпечення функціонального призначення.

Пакети програм загального призначення. Редактори. Редактором називається пакет програм, призначений для створення і зміни текстів, документів, графічних даних і ілюстрацій. Вони призначені, в основному, для автоматизації документообігу у фірмі.

Редактори по своїх функціональних можливостях можна підрозділити на текстові, графічні і видавничі системи.

Текстові редактори призначені для обробки текстової інформації і виконують, в основному, наступні функції:

q запис тексту у файл;

q вставку, видалення, заміну символів, рядків, фрагментів тексту;

q перевірку орфографії;

q оформлення тексту різними шрифтами;

q вирівнювання тексту;

q підготовку змісту, розбиття тексту на сторінки;

q пошук і заміну слів і виразів;

q включення в текст нескладних ілюстрацій;

q друк тексту.

Найбільшого поширення набули текстові редактори Microsoft Word, Word Perfect (в даний час належить фірмі Corel), і ін.

Графічні редактори призначені для обробки графічних документів, включаючи діаграми, ілюстрації, креслення, таблиці. Допускається управління розміром фігур і шрифтів, переміщення фігур і букв, формування будь-яких зображень. З найбільш відомих графічних редакторів можна назвати PC Paintbrush, Boieng Graf, Fanvision та інші (зокрема, пакети Corel DRAW, Adobe Photoshop і Adobe Illustrator).

Видавничі системи сполучають в собі можливості текстових і графічних редакторів, володіють розвиненими можливостями по форматуванню смуг з графічними матеріалами і подальшим висновком на друк. Ці системи орієнтовані на використання у видавничій справі і називаються системами верстки. З таких систем можна назвати продукти PageMaker фірми Adobe і Vеntura Publisher корпорації Corel.

Електронні таблиці. Електронною таблицею називається ППП, призначений для обробки таблиць. Дані в таблиці зберігаються в осередках, що знаходяться на перетині стовпців і рядків. У осередках можуть зберігатися числа, символьні дані і формули. Формули задають залежність значення одних осередків від вмісту інших осередків. Зміна вмісту осередку приводить до зміни значень в залежних від неї осередках.

До найбільш популярними ППП цього класу відносяться такі продукти, як Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro тощо.

Системи управління базами даних. Для створення внутрішньомашинного інформаційного забезпечення використовуються спеціальні ППП — системи управління базами даних.

База даних — це сукупність спеціальним чином організованих наборів даних, що зберігаються на диску.

Управління базою даних включає введення даних, їх корекцію і маніпулювання даними, тобто додавання, видалення, витягання, оновлення тощо. Розвинені системи управління базами даних (СУБД) забезпечують незалежність прикладних програм, що працюють з ними, від конкретної організації інформації в базах даних. Залежно від способу організації даних розрізняють: мережеві, ієрархічні, розподілені, реляційні СУБД.

З наявних СУБД найбільшого поширення набули Microsoft Access, Microsoft. FoxPro, а також СУБД компаній Oracle, Informix, Ingres, Sybase, Progress і ін.

Інтегровані пакети. Інтегрованими пакетами називаються ППП, об’єднуючі в собі функціонально різні програмні компоненти ППП загального призначення.

Сучасні інтегровані ППП можуть включати:

q текстовий редактор;

q електронну таблицю;

q графічний редактор;

q СУБД;

q комунікаційний модуль.

Як додаткові модулі в інтегрований пакет можуть включатися такі компоненти, як система експорту-імпорту файлів, калькулятор, календар, системи програмування.

Інформаційний зв’язок між компонентами забезпечується шляхом уніфікації форматів подання різних даних. Інтеграція різних компонентів в єдину систему надає користувачеві незаперечні переваги в інтерфейсі, але неминуче програє в частині підвищених вимозі до оперативної пам’яті.

З наявних пакетів можна виділити наступні: Framework, Startnave, Microsoft Office, Star Office.

CASE-технології. CASE-технології застосовуються при створенні складних інформаційних систем, що зазвичай вимагають колективної реалізації проекту, в якому беруть участь різні фахівці: системні аналітики, проектувальники і програмісти.

Метод-орієнтовані ППП. Метод-орієнтовані ППП відрізняються тим, що в їх алгоритмічній основі реалізований який-небудь економіко-математичний метод рішення задачі.

До них відносяться ППП:

•математичного програмування (лінійного, динамічного, статистичного і т. д.);

•мережевого планування і управління;

•теорії масового обслуговування;

•математичної статистики.

Пакети програм функціонального призначення.Це найбільш широкий клас пакетів прикладних програм (ППП). Практично немає жодної наочної галузі, для якої не існує хоч би одного ППП.

ППП функціонального призначення називаються програмні продукти, призначені для вирішення завдань в конкретній функціональній галузі.

Зі всього різноманіття ППП виділимо групи, призначені для комплексної автоматизації функцій управління в промисловій і непромисловій сферах і ППП наочних областей.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II. Відкриття і подолання схоластичного світогляду
 3. II.1 Програмне забезпечення
 4. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 5. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 6. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 7. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 8. Аналітичний огляд
 9. Аналітичний огляд використання вторинної сировини і відходів
 10. Апаратне забезпечення USB
 11. Апаратне забезпечення мереж
 12. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Короткий огляд сучасних операційних систем | Кількісна оцінка інформації і даних

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.