Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимірювання потужності в колах постійного струму.

В колах постійного сруму потужність можна визначити як добуток показів амперметра і вольтметра P=UvIA , ввімкнених за такими схемами


Похибка вимірювання складаєтся з власних (інструментальних) похибок амперметра і вольтметра та похибок метода. Методична похибка залежить від схеми вмикання амперметра і вольтметра. Тому для схеми а маємо ,

, де , .

Тут Rх – значення вимірянної потужності, Рv – потужність, споживана вольтметром. Значення Ра визначене за показом вимірювальних приоладів в схемі а перевищує значення Рх на величину Рv. Звідки можна записати, що відносна методична похибка .

Для схеми б маємо ,

, де

.

При вимірюванні великих потужностей і dМа та dМб ®0.

Тому в цьому випадку методичними похибками можна знехтувати. Але при вимірюванні незначних потужностей методичні похибки залежно від значення Рv і РА можуть досягати досить великих значень. Очевидно, що в цьому випадку для розглянутих схем вольтметр і амперметр треба вибирати з можливо меншим споживанням потужності. Значення Рv і РА можна визначити за виразами , . Недоліком метода вимірювання потужності за допомогою амперметра і вольтметра є необхідність одночасного відліку показів двох вимірювальних приладів і подвльших обчислень. Тому потужність більш зручно вимірювати шляхом прямого вимірювання за допомогою ватметра.


Ватметр має дві обмотки: струмову і обмотку напруги. Нерухома катушка ватметра є струмовою (послідовною) і підмикається послідовно з досліджуваним об`єктом. Рухома катушка є обмоткою напруги (паралельна) і вмикається паралельно об`єкту .Через те що напрямок відхилення рухомої частини ватметра залежить від взаємних напрямів струмів у катушках для забезпечення правильності підмикання ватметра у вимірювальне коло, один із зажимів послідовної і паралельної обмоток має позначення *, ” Г ” і називається генераторним. Через те, що ватметр має дві обмотки як і при застосуванні метода амперметра і вольметра принципово можливе використання двох схем підімкнення ватметра (а, б).

А Б

 

Ці дві схеми аналогічні схемам а, б вимірювання потужності амперметром і вольтметром. Якщо струмову обмотку і обмотку напруги ватметра розглядати як аналоги амперметра і вольтметра. Звідси вітікає, що аналіз методичних похибок і відповідних рекомендацій для схем а, б вимірювання потужності методом амперметра і вольтметра можна застосовувати для відповідних схем вимірювання потужності ватметром.

Але слід зауважити, що для технічних вимірювань вибір схеми підмикання вольтметра не потребує проведення вище розглянутого аналізу і для технічних вимірювань як правило можлива застосовувати як схему а тае і б, орієнтуючись тільки на границі вимінювання ватметра за струмом і напругою.

Результатом вимірювання потужності ватметром визначається по показу ватметра. При цьому ціна поділки шкали однограничного ватметра у ватах, кіловатах, мегаватах позначена на шеалі ватметра, а у багатограничних ватметрах ціна поділки шкали залежить від границі вимірювання ватметра за струмом і напругою.

Наприклад:багатограничний ватметр типу Д-566/11 має шкалу від 0 до 150, границі вимірювання за струмом 5; 10 А, за напругою – 75; 150; 300В.

Визначення ціни поділки шкали ватметра базується на тому ,що відхилення стрілки ватметра на всю шкалу буде, якщо він виміряє потужність, що дорівнює добутку границь за струмом і напругою. Отже:

1) ціна поділки шкали на границях 5 А і 150 В дорівнює

 

=5 Вт/под

 

2) на границях 10 А і 300 В

 

=20 Вт/под

 

3) на границях 10 А і 75 В

 

=5 Вт/под

 

Похибка вимірювання потужності ватметром визначається його класом точності у відсотках від нормованого значення шкали, що дорівнює її максимальному значенні на даній границі вимірювання.

 


Читайте також:

 1. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 2. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 3. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 4. Автоматичне розвантаження по струму.
 5. Активна та повна потужності
 6. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 7. Б. Особливості диференціації навчання у школах Великобританії
 8. Баланс потужностей у колі гармонічного струму.
 9. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 10. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 11. Будова машин постійного струму
 12. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 7. Вимірювання електричної напруги, струму і потужності | Вимірювання потужності у колах перемінного струму.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.