Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Зведення інженерних споруд спеціального призначення опускним методом

ЗВЕДЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ОПУСКНИМ МЕТОДОМ

ЛЕКЦІЯ 2

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОРУД

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНОГО ОПУСКНОГО КОЛОДЯЗЯ

МОНТАЖ КРИНИЦІ ІЗ ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

РОЗРОБКА БУДГЕНПЛАНУ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І ОХОРОНА ПРАЦІ

 

 

При зведенні промислових комплексів різних галузей, соціально-побутових об'єктів, об'єктів житла і побуту, необхідно вирішувати цілий ряд питань з енергозабезпечення цих комплексів, екології і побутових умов. Вирішуючи ці проблемні питання, виникає необхідність зводити цілий ряд споруд спеціального призначення: підземні помпові станції для перекачування питної води, очисні споруди, резервуари для зберігання води і паливно-мастильних продуктів і багато інших.

Дуже часто такі об'єкти зводяться в складних геологічних умовах: високий рівень ґрунтової води, складні ґрунти, пливуни, глибоке занурення цих споруд в ґрунти, що суттєво впливає на розробку їх конструктивно-технологічних рішень. В залежності від розроблених конструктивно-технологічних рішень, а також природно - геологічних умов, вибирають метод зведення споруди, ті чи інші механізми.

Найпоширенішими спорудами такого типу, які приходиться будувати при зведенні промислових і соціально-побутових комплексів є - заглиблені помпові станції різноманітного призначення, технологію зведення яких ми і розглянемо.

Класифікуються такі споруди за будівельно-технологічними ознаками наступним чином:

І група - споруди глибокого закладання у вигляді колодязів і шахт, помпові станції першого і другого підйомів, системи водопостачання, системи перекачування каналізаційних стоків. Споруди цієї групи зводять або у відкритих котлованах з огороджуючими шпунтовими стінами, або методом опускання підземного колодязя (метод опускання).

 

II група - заглиблені споруди ємкісного типу - це всі ємкісні споруди системи водопостачання і каналізації (резервуари, горизонтальні відстійники, радіальні відстійники, фільтри і ін.). Такі споруди, в залежності від конструктивних рішень (збірні, чи монолітні), зводять тим чи іншим методом.

Підземні колодязі помпових станцій в плані бувають прямокутні, з максимальними розмірами 260,0 x52,0 м, і круглі, максимальним діаметром до 70 м. Колодязі помпових станцій найчастіше зустрічаються діаметрами 6...32 м, з зануренням в груза до 23 м. В окремих випадках будують помпові станції діаметром 66,1 м і з зануренням 70 м (м. Санкт-Петербург).

Будівельно-конструктивні рішення найбільш поширених монолітних споруд показано на рис. 2.1.

При зведенні підземної частини заглибленої споруди виконують методом опускання колодязя (рис. 2.2): її зводять у вигляді колодязя відповідної (проектної) форми з ріжучою частиною (ножем) в нижній його частині. Із колодязя, безпосередньо з під стін ножа, екскаватором розробляють і вилучають грунт, в результаті чого колодязь від власної ваги занурюється в грунт. Після того, як колодязь досягне проектної відмітки, в ньому влаштовують дно, перегородки, перекриття, зводять надземну частину, монтують обладнання.

 

 

Рис. 2.1. Будівельно-конструктивна схема помпової станції.

 

1 - надземна частина; 2 - підземна частина (колодязь); 3 - монолітні (збірні) з/бетонні стіни колодязя; 4 - дно; 5 - перегородка; 6 - перекриття; 7 - ніж колодязя; 8 - кутик (№150-200); 9 - технологічний люк; 10 - технологічні отвори для труб; 11 - цегляні стіни; 12 - монолітне перекриття; 13 - бетон ножа.

Опускні колодязі класифікуються за наступними ознаками:

- По конструкції зовнішніх стінколодязя діляться на монолітні та із збірного залізобетону.

- По методу опусканняділяться на ті, що опускаються з поверхні землі і ті, що зштучних насипних островів.

- По формі в планіопускні колодязі можуть бути круглими, квадратними, прямокутними, багатокутними, овальними.

 

 

Рис. 2.2. Принципова схема будівництва опускного колодязя.

а) - розріз; б) план; 1 - стіни колодязя з ножем; 2 - екскаватор; 3 - ємність для ґрунту; 4 - опалубка з підмостками; 5 - кран; 6 - піонерний котлован; 7 - бульдозер; 8 - виїзна траншея; 9 - відвал; 10 - самоскид; 11 - екскаватор.

Зовнішні стіни опускних колодязів можуть бути циліндричні, конічні і з уступами.

Особливості опускання колодязя.Сили тертя, які утворюють опір опусканню колодязя, залежать від структури ґрунту, глибини опускання і форми зовнішніх стін. Щоб частково зняти силу тертя і зменшити опір при опусканні колодязя, необхідно в зовнішній частині стін влаштовувати уступи, змінюючи січення стін, тобто надаючи їм конічної форми. Колодязь буде опускатись тільки тоді, коли його маса буде перевищувати силу бокового тертя, не менше 25%.

Якщо, в результаті перевірки, виявимо, що маса колодязя недостатня для переваги над силами тертя по ґрунту, то необхідно або збільшити масу колодязя за рахунок потовщення стін, або використати привантаження колодязя, або застосовувати розлив ґрунту навколо стін колодязя.

Отже, при розробці проекту виконання робіт на зведення колодязів опускним методом, потрібно мати достовірну геологію будівельного майданчику, виконати всі розрахунки по опусканню колодязів, після чого приймати рішення з технології виконання робіт.

Технологія зведення опускного колодязя полягає в послідовному виконанні арматурних, опалубочних, бетонних, гідроізоляційних робіт, а також робіт, пов'язаних із зануренням колодязя. До початку робіт по зведенню самого колодязя необхідно виконати роботи підготовчого періоду: збудувати під'їзні шляхи, підвести енергетичні мережі, встановити та обладнати побутові приміщення, встановити центр кола опускного колодязя, спланувати майданчик. Після чого по осі кола (майбутніх зовнішніх стін колодязя), розкладають дерев'яні бруски довжиною до 1,5 м, товщиною (або діаметром) не менше 150мм, перпендикулярно до осі стін колодязя по всьому периметру (рис. 2.3). На ці бруски влаштовують попередньо зігнуте на вальцях металеве кільце із кутового металу відповідного проекту профілю, розрізане на декілька сегментів.

 

 

 

Рис. 2.3. Організаційно-конструктивна схема бетонування ножа.

1 - дерев'яні підкладки; 2 - кутик; 3 - арматурні сітки ножа; 4 - арматура дна; 5 - анкерні випуски із стін ножа для приварювання арматури дна; 6 - дно; 7 - стіни ножа; 8 - електрозварювання.

 

Після вирівнювання металевого кільця (воно повинно бути в одній горизонтальній площині), до нього приварюють арматуру ножа колодязя по всьому периметру вище проектної відмітки дна. По периметру колодязя з внутрішньої і зовнішньої сторін встановлюють опалубку. Для цього застосовуються наступні види опалубки: підвісна і розбірно-переставна із окремих щитів; залізобетонні тонкостінні плити - оболонки, які залишаються в конструкції колодязя; металеву, в тому числі, яку залишають в якості гідроізоляції; стаціонарну дерев'яну. Опалубка повинна бути простою при влаштуванні і розбиранні. Після влаштування опалубки першого ярусу (висота ярусу пропонується 0,8... 1 м для надійності ущільнення бетонної суміші), іззовнішньої сторони влаштовують риштування з перспективою нарощування їх на всю висоту колодязя. По закінченні вкладання бетонної суміші, в конструкцію ріжучої частини (ножа) в кількості 1-го, 2-ох і більше ярусів, монтують арматуру стін колодязя та влаштовують анкерні випуски для з'єднання з арматурою дна, перегородок і перекриття, встановлюють опалубку першого ярусу стін колодязя і вкладають бетонну суміш. Бетонну суміш до місця вкладання, в залежності від об'єму, подають в цебрах або бетонопомпами. У випадку, коли опускання колодязя проектом виконання робіт поярусне, після закінчення бетонування стін колодязя кожного ярусу, їх зовнішню частину торкретують і наклеюють гідроізоляцію; вибираючи із середини колодязя грунт, опускають його на висоту одного - двох ярусів. Цей цикл повторюють до повного бетонування і важливо, під час виконання арматурних і бетонних робіт, влаштувати технологічні отвори на проектних відмітках.

Найвідповідальнішим моментом при зведенні підземних колодязів опускним методом є влаштування дна колодязя, особливо з високим рівнем ґрунтової води. Організацію відведення ґрунтової води при влаштуванні дна опускного колодязя невеликих діаметрів (6... 18 м) показано на рис. 2.4.

 

 

 

Рис. 2.4. Організація відведення води відкритим методом із опускного колодязя.

1 - опускний колодязь; 2 - ніж; 3 - дренажний перфорований зумпф; 4 - дно; 5 - драбина; 6 - підвісна площадка для розміщення помп; 7 - помпа; 8 - огорожа площадки; 9 - всмоктуючий рукав помпи; 10 - відвідний рукав помпи; 11 - перфоровані дренажні азбестоцементні труби 100 мм; 12 - дренажна гравійна обсипка труб; 13 - рівень чистої підлоги.

Бетонна підготовка ножа і залізобетонне дно колодязя є найвідповідальнішими конструкціями. Бетонувати їх потрібно таким чином, щоб не створити підпору ґрунтової води до 70% твердіння бетону. В протилежному разі, ґрунтова вода з бетонної суміші буде вимивати в'яжучий матеріал - цемент. Для цього в центрі колодязя встановлюють перфорований металевий зумпф (3) із труб 0 500...800 мм на висоту ножа, враховуючи товщину дна і чистої підлоги, плюс 100 мм. До зумпфа по дну колодязя влаштовують гравійно-щебеневу подушку товщиною 150 мм, по якій, радіально, в чотирьох напрямках, від зумпфа до стін ножа, вкладають дренажні перфоровані азбестоцементні труби 0 100 мм (11) і обсипають її гравієм (12). Монтують, заздалегідь підготовлені, конструкції підвісної площадки (6) для розміщення на ній 2-х основних помп (в залежності від притоку води) і одного резервного. Все це виконують після того, як за допомогою побічних засобів повністю видалили воду з опускного колодязя.

При бетонуванні бетонної підготовки ножа (тим більш дна колодязя) необхідно цілодобово помпувати воду з зумпфа, до набирання бетоном міцності не менше 70%. Після чого, видаливши воду з зумпфа, верхню виступаючу частину зрізують і заварюють глухим фланцем. Висота зумпфа не повинна виступати з чистої підлоги. Впевнившись, що протікання дна не має, необхідно демонтувати підвісну площадку і приступити до влаштування перегородки, перекриття, надземної частини і монтажу технологічного обладнання.

Окрім відкритого водовідведення, при будівництві застосовують штучне зниження рівня ґрунтової води, тимчасове закріплення скельних ґрунтів шпунтовим рядом, влаштування проти фільтруючих завіс.


Читайте також:

 1. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 2. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 3. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 4. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 5. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 6. Банку за методом кумулятивного гепу, (тис. грн.)
 7. Бізнес-планування, його суть та призначення
 8. Блискавкозахист споруд
 9. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 10. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 11. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні підйомники, їх призначення, класифікація та конструкція.
Переглядів: 1743

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості навчання української мови у школах з російською мовою викладання | Монтаж опускних криниць

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.11 сек.