Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Стратегії втручання у соціальній роботі

Термін «соціальна технологія» певною мірою відоб­ражає процес стандартизації («машинізації») майже всіх сфер суспільного життя під впливом науково-тех­нічного прогресу, інформатизації суспільства. У зв'яз­ку з цим вживання у соціальній роботі словосполучення «соціальні технології» викликає певні застороги, ос­кільки технологія передбачає набір стандартних про­цедур, послідовність операцій тощо. А соціальна робота за своєю суттю далека від раціонального процесу із заз­далегідь заданим порядком роботи, заснованим на стан­дартних, одноманітних процедурах і операціях, які не передбачають творчого, індивідуального підходу до кожного випадку. У ній немає рецептів і універсальних порад, а опанування навичками і знаннями відбуваєть­ся переважно в процесі практичної діяльності, часто на власному досвіді. Соціальний працівник, який глибоко усвідомлює мету, призначення, значущість своєї діяль­ності, мусить завжди добирати адекватні конкретній життєвій ситуації, часто унікальні методи роботи, уни­каючи будь-якої «шаблонізації».

Ґ) соціальну терапію — допомогу на емоційному, когнітивному і поведінковому рівні у визнанні і розв'язанні клієнтом власних труднощів.

Деякі науковці до загальних технологій соціальної роботи відносять також: соціальне забезпечення (перед­бачена законодавством система матеріального забезпе­чення і обслуговування громадян у разі цілковитої або часткової втрати працездатності, у старості, а також членів сім'ї, які втратили годувальника; основними ви­дами є: пенсія, допомога, пільги, утримання непраце­здатних громадян у будинках для людей похилого віку й інвалідів тощо); соціальне страхування (матеріальне забезпечення громадян у разі безробіття, захворюван­ня, нещасного випадку, а також у старості; формується за рахунок внесків до спеціально створених страхових фондів); опіку і піклування (особлива форма державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів). Про­те ці технології збігаються з напрямами соціальної полі­тики й здебільшого не передбачають участі в них соці­альних працівників.

Спеціальні (прикладні) технології соціальної роботи у своїй основі становлять певні технологічні процедури надання допомоги соціально вразливим групам сус­пільства. Масив прикладних технологій утворюють:

а) соціальна робота з конкретними групами клієн­тів — безробітними громадянами; з особами девіантноїповедінки; з особами, що мають психічні розлади аборозумову відсталість; з людьми похилого віку; людьми,які мають функціональні обмеження; з дітьми-сирота-ми і тими, хто залишився без батьківського піклування;з бездомними та безпритульними тощо;

б) прикладні технології соціальної роботи в пенітенціарних (виправних) установах, армії, на виробництві,за місцем проживання та ін.;

в) вирішення соціально-етнічних проблем.Соціальні технології поділяють також на інновацій­ні (спрямовані на впровадження нововведень) і рутинні.


Читайте також:

 1. Альтернативні стратегії за матрицею Мак-Кінсі.
 2. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 3. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 4. Арт-терапія в роботі з дітьми, які перенесли сексуальне насильство
 5. Арт-терапія в роботі з правопорушниками
 6. Базові конкурентні стратегії Портера
 7. Базові корпоративні стратегії
 8. Базові стратегії і стратегічні альтернативи
 9. БАР’ЄРИ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ
 10. Взаємозв'язок інноваційної стратегії з фазами життєвого циклу продукту
 11. Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації
 12. Вибір наступальної стратегії
Переглядів: 924

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Серед технологій соціальної роботи виокремлюють загальні та спеціальні (прикладні). | Рівні соціальної роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.