Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Метод – це спосіб за допомогою якого можна отримати наукові факти, зафіксувати їх, проаналізувати, але завжди це той самий спосіб, який веде до розкриття закономірностей.

Основні методи психологічного дослідження

Зв'язок психології з іншими науками

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як і кожна наука, що є галуззю людського пізнання, психологія, крім предмету, має ще й свої методи дослідження.

 

За рівнем застосування методи поділяються на:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Універсальними методами називаються ті методи, які використовуються не тільки в психології, а й в інших галузях наукового знання.

 

ü Центральним методом універсальної групи є метод __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Залежно від об’єкту спостереження, розрізняються два види методу спостереження:

____________________ (спостереження власного психічного життя; передбачає перехід від “внутрішніх” до зовнішніх проявів результатів дослідження, що виливається в формі “словесного звіту”);

_____________________ (безпосереднє спостереження за психічним життям інших людей, тобто за їх поведінкою, різними проявами та творчістю; спостереження спрямоване до зовнішньої сторони проявів психічного).

 

За допомогою методу спостереження вивчають психічні процеси (пам’ять, мислення, увагу), психічні властивості особистості (темперамент, характер, здібності), психічні стани (афекти, пристрасті).

 

Перевага цього методу полягає у тому, що під час спостереження не порушується природний перебіг психічних явищ; можливе використання різних технічних засобів; може бути короткочасним і тривалим, вибірковим і суцільним.

Недоліки: суб’єктивність результатів (залежність від дослідника); неможливість контролювати ситуацію, втручатися в хід подій; неможливість повторити спостереження.

 

ü Провідне місце серед методів психологічного дослідження займає _______________________ (лат. experimentum –проба, дослід) – _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Такий метод характеризується можливістю активного втручання в досліджувану ситуацію з боку дослідника.

Експеримент поділяється на види:

________________________ вивчають наявні психічні факти без зовнішнього втручання.

_________________________ психічні якості особистості досліджують у процесі навчання і виховання.

За місцем проведення й особливостями оснащення експеримент поділяють на:

________________________(О.Ф.Лазурський, 1910) здійснюється у природних умовах діяльності людини і побудований так, що хворий не знає по те, що він є об’єктом психологічного дослідження.

_________________________ проходить в штучних (лабораторних) умовах, коли експериментатор сам: ініціює лікувальний процес, організовує ситуацію; штучно моделює всі необхідні умови, використовує спеціальну апаратуру.

Перевага методу:

- забезпечується висока точність результатів;

- можливі повторні дослідження в аналогічних умовах;

- здійснюється майже повний контроль за всіма перемінними;

- активна позиція експериментатора;

- можливість вносити зміни під час експерименту;

- можливість повторного проведення дослідження;

- можливість застосовувати апаратуру, щоб об’єктивно зафіксувати результати дослідження.

Недоліки цього методу (у випадку лабораторного експерименту) є негативний вплив «ефекту лабораторії» на психічний стан того кого досліджують, що відображається на одержаних результатах; умови діяльності не відповідають реальності; піддослідні знають про те, що вони є об’єктами дослідження.

 

Допоміжні методи:

ü Бесіда – ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Особливість бесіди як наукового методу виявляється в тому, що завдяки безпосередньому контакту зі співрозмовником є можливість, не змінюючи мети, переформулювати запитання, одержані відповіді. Найкраще застосовувати для отримання відомостей про минуле людини, пояснення її теперішніх дій і вчинків.

 

Метод бесіди може дати цінні результати за таких умов:

1) чітке визначення дослідником мети бесіди;

2) чітке планування системи запитань;

3) система запитань має відповідати віковим та індивідуальним особливостям обстежуваних, бути динамічною, тобто зміст наступного запитання має залежати від змісту відповіді на попереднє тощо;

4) бесіда має бути невимушеною, доброзичливою.

 

ü Інтерв’ю (англ. interview – зустріч, побачення) – _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У психології цей метод поділяють на чотири види:

· Стандартне (формулювання і послідовність запитань визначено заздалегідь);

· Напівстандартне (з певною кількістю можливих запитань);

· Глибинне (з’ясовують одне запитання, запитання і відповіді мають вільну форму);

· Вільне (запитання лише вказують на певну тему);

· Опосередковане (запитання є опосередкованими, мета їх респонденту відома);

· Екстенсивне (має кілька етапів, охоплює численних респондентів, результати відображають закономірності)

 

ü Анкетування (лат. inquerere – розслідувати, шукати) – __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Анкети бувають:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ü Біографічний метод у психології використовує ретроспективний погляд на життя особистості за допомогою системи дослідження, діагностики та проектування життєвого шляху людини.

Основним інструментом пізнання в даному методі виступає автобіографія. Автобіографії розподіляється на спонтанні (коли ініціатива перегляду свого життя належить самій особистості) та провоковані (коли особистість спонукають розповідати про себе за визначеним планом).

 

ü Аналіз продуктів діяльності – це метод психологічного дослідження, який спрямований на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності людини. До нього відносяться аналіз малюнків, певних зображень.

 

Розглядаючи групу спеціальних методів психологічної діагностики в сучасній психології, можна зазначити, що одним з провідних є метод тестування.

Тест_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Тестовий метод дає змогу з певною ймовірністю виміряти індивідуальні відмінності, встановити актуальний рівень розвитку необхідних знань, навичок, особистісних характеристик індивіда.

Термін “тест” ввів в лексикон вчений Д.Кеттел (1860-1944) у своїй статті “Розумові тести та виміри” в журналі “Mind” в 1890р.: “Психологія не може стати надійною та точною, як фізичні науки, якщо не буде базуватися на експерименті та вимірюваннях. Крок в цьому напрямку може бути зроблений шляхом застосування серії розумових тестів до більшості людей. Результати можуть мати значну наукову цінність у відкритті постійності психічних процесів, їх взаємозалежності та змін в різних обставинах”.

 

Тестування проводиться в три етапи:

1) вибір тесту;

2) проведення тесту;

3) інтерпретація результатів.

Тести поділяються на окремі групи. Вербальні та практичні – поділяються за особливостями задач, які використовуються в процедурі. Групові та індивідуальні – за формою процедур дослідження. Тести швидкості та результативності – розрізняються між собою залежно від довжини обмежень у часі, відведеному для проведення вимірюваних процедур.

Слід окремо виділити тести, які розрізняються за функціональною ознакою призначення щодо предмета дослідження. Для виявлення розумового потенціалу індивіду, застосовуються тести інтелекту: культурно-вільний тест інтелекту Кеттела, шкала вимірювання інтелекту Векслера, аналітичний тест інтелекту Мейлі.

З метою вивчення та оцінки творчих здібностей особистості використовуються тести креативності. Найбільш відомі тести Дж.Гілфорда та Е.Торанса.

Тест досягнень. Застосування цієї методики дає змогу оцінити ступінь володіння особистістю конкретними знаннями, навичками, вміннями в ході виконання конкретної діяльності з конкретними завданнями та вимогами.

У сучасній психології існують дві великі групи методів, результати дії яких забезпечуються сукупністю методик (тестів).

Перша група це – проективні методи дослідження особистості, в основі яких лежить механізм виявлення проекцій в отриманих даних експерименту з наступною їх інтерпретацією.

Сюди входять три види тестів:

1) асоціативні;

2) інтерпретаційні;

3) експресивні.

 

Друга група методів пов’язана з наданням конкретної психологічної допомоги на запит конкретної людини. Це так звані клінічні методи, які постають як цілісна, процедурно обумовлена техніка подання критичної ситуації психологічного життя людини. Клінічний метод – це синтез дослідницьких, аналітичних, перетворюючих технік взаємодії з клієнтом, які одноманентно поєднані один з одним та використовуються у просторі проблеми, з якою людина звернулася до спеціаліста.

 

Також прийнято виділяти ще дві окремі групи тестів: тест-опитувальник та тест-завдання.

Тест-опитувальник – це метод, який дає змогу оцінити розвиток даної характеристики об’єкту дослідження, на основі кількості відповідей (на поставлені запитання), які збігаються за своїм змістом з уявленням про неї.

Тест-завдання – метод, де судження про психологічні характеристики даної людини здійснюється на основі аналізу успішності виконання поставлених завдань, що дає змогу оцінити їх присутність чи відсутність, а також ступінь їх розвитку.

 

Серед психодіагностичних методів дослідження, що використовуються у зарубіжній медичній психології, слід виділити: багатофакторний особистісний опитувальник (ММРІ), опитувальник Кеттела та опитувальник Айзенка.

Опитувальник ММРІ ґрунтується на аналізі 550 стверджувальних відповідей, вивчення яких допомагає визначити самопочуття обстежуваного, ставлення до себе і до навколишнього світу. За цими твердженнями складається профіль особистості, який містить 10 шкал, а саме: жіночність, параноя, психастенія, шизофренія, гіпоманія, інтроверсія – іпохондрія, депресія, істерія, психопатія, мужність.

Опитувальник Кеттела побудований на оцінюванні полярних якостей особистості, наприклад, самовпевнений – невпевнений, хвалькуватий – скромний, об’єднаних у системокомплекси, такі як циклотимія – шизотимія, збудливість – загальмованість, розумова здібність – розумова недостатність. Опитувальник Кеттела буде корисним для визначення таких властивостей особистості, як екстра- та інтроверсія, нейротизм і психотизм (відхилення від психічної норми).

Фактори екстра-, інтроверсії та нейротизму можна вивчати також за допомогою опитувальника Айзенка, що складається з 57 запитань, з них 4 – за шкалою екстраверсії, 24 – за шкалою нейротизму та 9 – за шкалою неправди.

 

Серед проективних методів, основна мета яких вивчення особистості як єдиного цілого, використовують тест Роршаха, ТАТ (тематичний апперцепційний тест).

Тест Роршаха полягає в тому, що досліджуваному по черзі демонструють 10 карток, на яких зображені чорнильні плями різних конфігурацій та кольору. Розглядаючи кожну картку, людина має відповісти на запитання: “Що це може бути?” На підставі одержаних відповідей визначається, поряд з іншими показниками, багатство уяви, здатність до синтезу, критичність розуму, інтелектуальна активність. Цей метод є цінним для клінічних досліджень, а не для класифікації людей.

Тематичний апперцепційний тест (ТАТ), створений американськими психологами, складається з набору (від 6 до 30) картин із певними зображеннями. Крім того, пропонується один аркуш без зображення, на якому обстежуваний може зобразити на власний розсуд будь-яку картину. Як правило, для опису зображення обстежуваному пропонують більше 20 картин. По кожній картині він складає оповідання, яке записують на магнітофон чи стенографують або ж обстежуваний записує своє оповідання на папері.

Для правильного оцінювання одержаних даних (інтерпретації описаних оповідань) необхідно мати певні відомості про минуле і теперішнє обстежуваного.

 

Завдання або запитання, з яких складається тест, повинні добиратися за критеріями валідності (відповідно психічному явищу, яке вивчається), надійності (сталості результатів вимірювання).

 

Своєрідним представником психологічних методів, є метод соціометрії –використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв’язків у групі. Методично соціометрія являє собою цикл вимірюваних процедур та математичних методів для обробки первинних даних опитувальної методики. Метод соціометрії використовується для вивчення соціальних ролей у малих групах та групі в цілому. Робочим інструментом в соціометричному дослідженні є так званий “соціометричний критерій”. Цей критерій поділяється на дві групи. До першої групи належать комунікативні та гностичні; до другої – офіційні та неофіційні.

 

Широке застосування у психологічних дослідженнях займають математичні методи. Найчастіше використовується дві групи математичних методів, які розрізняються залежно від їх функціонального призначення: 1) методи математичного моделювання (полягає в побудові алгоритмів дій та перетворюючої діяльності, у вигляді пояснювальних, розвиваючих, навчальних та комп’ютерних моделей); 2) методи математичної статистики: види: кореляційний аналіз (комплекс процедур статистичного дослідження взаємозалежності змінних, що перебувають у кореляційних відношеннях); факторний аналіз (використовується з метою виявлення деяких прихованих від безпосереднього спостереження факторів, визначається міра зв’язку та виявляються основні фактори, що лежать в основі вказаних перетворень); регресійний аналіз (дає змогу вивчати залежність середнього значення будь-якої величини від варіацій іншої величини або декількох величин).

 

Загалом більшості психологічних методик притаманні деякі загальні риси їх проведення. Як правило, дослідження розподіляється на чотири основні етапи.

Перший етаппідготовчий, де визначається предмет дослідження та його первинний аналіз. В ході цього етапу дослідник проводить теоретизацію предмета пізнання, тобто розглядає його як багатовимірне цілісне і самостійне явище, яке взаємодіє з іншими явищами. Головне в цьому етапі те, що дослідник формує гіпотезу про сутність психологічного факту, що вивчається. Ця гіпотеза повинна бути ним зафіксована та перевірена.

Другий етапконкретно експериментальний, що визначає емпіричні критерії розглянутого явища. Під час проведення цього етапу дослідження дослідник має можливість безпосередньо контактувати з сутністю даного явища, що становить центральний момент експерименту.

Третій етапкількісний аналіз, інтерпретація та тлумачення даних, отриманих першими двома способами. Це дає змогу стверджувати про достовірність отриманих даних, які спрямовані на підтвердження першочергово поставленої гіпотези. При ньому досить часто використовуються математичні методи психології.

Четвертий, завершальний етапінтерпретація отриманих даних. Цей етап передбачає “з’ясування правильності чи помилковості гіпотези дослідження”.

 

Як і в кожній науці, методи сучасної психології відтворюють об’єктивний процес наукового пізнання, тому їхнє широке використання забезпечує високий рівень досліджень.

 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I спосіб.
 5. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 8. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 9. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 10. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 11. АгротехнІЧНИЙ метод
 12. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
Переглядів: 1383

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні напрями в сучасній психології | Склад особистості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.