Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюджетний процес: поняття, роль, та значення у проведенні бюджетної політики.

 

В бюджетній системі України важливе місце посідає бюджетний процес, згідно якого складаються та затверджуються бюджети різних рівнів, здійснюється їх виконання та контроль тощо. Тому необхідно розглянути задачі, принципи, методи та основи побудови бюджетного процесу, порядок складання проекту державного бюджету і місцевих бюджетів

Бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства (БКУ, ст.2).

В економічній літературі не всі автори погоджуються з традиційним визначенням бюджетного процесу, це зумовлює необхідність дослідити різні підходи авторів до визначення даного поняття, що представлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Наукові підходи до визначення поняття «Бюджетний процес»

 

Автор Період Поняття “бюджетний процесˮ
1. А. Ангелов сер. ХХ ст. сукупність процедур із розробки бюджету як обов’язкового державного акта, який потребує виконання.
2. І. Розпутенко кінець ХХ ст. формування, затвердження та виконання бюджету, у якому закладається стратегія економічної та соціальної політики, інструмент стабілізації економіки, засіб контролю державних видатків.
3. К. Павлюк поч. ХХІ ст. діяльність законодавчих, виконавчих і судових органів влади, пов’язану з формуванням цілей і завдань бюджетної політики на наступний бюджетний рік і середньострокову перспективу, складанням, розглядом і затвердженням бюджетів, оцінкою отриманих результатів і контролем на всіх цих етапах, організацією управління такою діяльністю.
4. М. Карасева поч. ХХІ ст. найбільша з політизованих сфер соціальної діяльності, оскільки саме в ході його реалізації “перетинаються” інтереси різних політичних груп, гілок влади, що в результаті призводить або до своєчасного прийняття і, відповідно, виконання бюджету або до неприйняття бюджету до початку фінансового року.
5. Л. Воронова поч. ХХІ ст. форма або засіб здійснення матеріальних бюджетних прав, якими наділяє учасників бюджетного процесу законодавство, та визначає його як регламентовану правовими нормами діяльність державних органів із складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, а також із складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання.
6. Дем'янишин Г. поч. ХХІ ст. таке універсальне економічне явище, у якому відображаються всі бюджетні відносини, виявляються їхні позитивні і негативні якості,рівень впливу цих відносин на розвиток економіки, соціально-культурної сфери, добробут населення.
7. І. Нагребецька поч. ХХІ ст. постійний процес визначення пріоритетів, завдань і функцій держави, розроблення відповідних цільових програм, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, визначення управлінських стратегій або бюджетного менеджменту.

 

Узагальнюючи різні визначення, сказати що, бюджетний процес – це регламентована нормами бюджетного права діяльність держави та територіальних громад зі складання, розгляду та затвердження бюджету, його виконання, а також зі складення та затвердження звіту про його виконання.

Визначення бюджетного процесу в українському законодавстві дається більш розширено, оскільки процедура бюджетного процесу починається зі складання бюджету і закінчується затвердженням звітів про їх виконання.

Бюджетні етапи (стадії) складаються з послідовних, взаємозалежних дій органів влади з питань розробки й використання розпису доходів і витрат держа­ви. Розрізняють великі й дрібні етапи. Великих, як правило, виділяють чотири: планування, затвердження, виконання, висновки. Дехто з авторів (Л. Дробозіна, М. Родіонова) наводить іншу четвірку, виділяючи розгляд. У закордонній фі­нансовій літературі (наприклад, у книзі Ш. Бланкарта "Державні фінанси в умовах демократії") вказуються ще й контроль та аналіз. Але вирізнення їх у самостійні етапи, на нашу думку, не виправдане. Щоправда, розгляд проекту бюджету в законодавчому органі відбирає у депутатів більше часу і сил, ніж сам акт затвердження. Ось чому проходження проекту бюджету через парламент у більшості країн прийнято іменувати етапом затвердження.

Усі стадії бюджетного процесу повторюються систематично, щороку. Так втілюється принцип щорічності бюджету. Бюджет складається і затверджується на рік, який має назву бюджетного року, або бюджетного періоду. В Україні він збігається з календарним роком: з 1 січня до 31 грудня. У Франції, Бельгії, Швейцарії бюджетний рік також збігається з календарним. Разом з тим слід зазначити, що не в усіх країнах цей період збігається з початком року. Так, у Великій Британії, Канаді, Японії він починається з 1 квітня, в Італії з 1 липня, в США з 1 жовтня.

В усіх розвинутих країнах бюджет виконується протягом року, але робота з його розроблення і висновку охоплює ще приблизно два роки. У поточному році один бюджет складається, другий виконується, третій звітується. Отже, бюджет­ний календар триває близько трьох років. Із країн ринкової орієнтації тільки США мають триваліший календар.

Від початку складання бюджету до затвердження звітів про його виконання весь бюджетний процес контролює ВРУ та місцеві органи самоврядування. Згідно із цим перед бюджетним плануванням ставляться такізавдання:

1) найбільш повно виявити резерви у галузях народного господарства і спрямувати їх на виконання плану економічного та соціального розвитку;

2) визначити обсяг доходів за окремими джерелами і загальний обсяг доходів бюджету з урахуванням резервів їх збільшення та напрями використання коштів;

3) забезпечити виконання плану економічного і соціального розвитку необхідними бюджетними коштами з дотриманням оптимальних фінансових пропозицій.

Основні принципи бюджетного процесу:

· принцип розподілу повноважень ВРУ ВРАРК, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування означає, що кожному органові, який бере участь у бюджетному процесі, належить певна компетенція, за межі якої він не може виходити. Втручання інших органів в процес складання, затвердження і виконання бюджету не допускається, крім випадків, зазначених у законодавстві.

· принцип реальності включення показників доходів і видатків. Доходи мають включатися до бюджету за джерелами, видатки - за цільовим призначенням.

· принцип гласності. Він полягає тому, що показники бюджету і звіту про його виконання можуть і повинні оприлюднюватися через засоби масової інформації.

· принцип наочності, означає, що відображання показників бюджету у взаємозв’язку із загальноекономічними показниками в Україні і за її межами відбувається шляхом використання засобів для максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

Бюджетний кодекс України (ст.18) виділяє чотири стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів. Усі стадії бюджетного процесу грунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планування, додержання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видатків. Усі стадії бюджетного процесу базуються на одних принципах організації бюджетної діяльності і мають відповідну правову регламентацію.

Великі стадії бюджетного процесу складаються із безлічі послідовних дрібних етапів. Сукупність послідовних бюджетних етапів становить бюджетний круго­обіг. Подібно до обігу капіталу у виробництві бюджетний кругообіг віднов­люється і повторюється, але, на відміну від першого, відновлюється щорічно і триває у середньому три роки.

Так, розглянемо етапи бюджетного процесу в Україні та терміни їх виконання (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Стадії бюджетного процесу та бюджетного календаря за чинним законодавством

Стадія Складові стадії Виконавці Контрольні терміни  
 
І. Складання проекту бюджету 1. Проект основних засад грошово-кредитної політики НБУ До 15 березня  
2. Розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики Міністерство фінансів України До 20 березня  
3. Проект кошторису доходів і витрат Національного банку України НБУ До 1 квітня  
3. Розгляд та схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики КМУ До 1 квітня  
4. Подання проекту основних напрямів бюджетної політики до ВРУ КМУ Протягом трьох днів  
5. Парламентські слухання щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики Прем'єр-міністр або міністр фінансів До 1 червня  
       
6. Постанова Верховної Ради щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики Верховна Рада    
7. Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів МФУ Визначає МФУ  
8. Розроблення бюджетних запитів Головні розпорядники бюджетних коштів Установлює  
Міністерство  
фінансів  
9. Аналіз бюджетних запитів, розроблення проекту Державного бюджету України та подання на розгляд до КМУ МФУ    
 
10. Прийняття рішення про схвалення проекту бюджету і його подання на розгляд Верховній Раді КМУ До 15 вересня  
II. Розгляд та ухвалення закону 1. Подання проекту закон Верховній Раді Міністр фінансів Не пізніше, ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів  
2. Доповідь про відповідність проекту Закону про Державний бюджет України Бюджетному кодексу та іншим юридичним актам Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету    
  3. Подання проекту Закону для його повторного представлення - з урахуванням пропозицій Верховної Ради (у разі відхилення). КМУ Протягом семи днів з дня набрання чинності рішенням про таке відхилення  
  4. Прийняття до розгляду проекту закону в першому читанні ВРУ До 1 жовтня  
  4. Розробка висновків і пропозицій, порівняльної таблиці з дотриманням вимог, передбачених ст. 118 Регламенту, та проект відповідної постанови Верховної Ради. Комітет ВРУ з питань бюджету До 15 жовтня  
  5. Прийняття проекту закону в першому читанні ВРУ До 20 жовтня  
  6. Подання доопрацьованого проекту бюджету на друге читання Верховній Раді КМУ До 3 листопада  
  7. Завершення другого читання проекту закону ВРУ До 20 листопада  
  8. Винесення проекту бюджету на трете читання Голова комітету ВРУ з питань бюджету До 25 листопада  
  9. Прийняття Закону про Державний бюджет України Верховна , Рада До 1 грудня  
  10. Підписання закону Президент України Удвотижневий термін після ухвалення  
  11. Опублікування закону в "Урядовому кур'єрі" та інших офіційних виданнях Міністерство фінансів    
  11. Опублікування закону в "Урядовому кур'єрі" та інших офіційних виданнях Міністерство фінансів    
III. Виконання бюджету 1. Затвердження розпису відповідно до бюджетних призначень МФУ У місячний термін після набрання чинності законом  
2. Виконання Державного бюджету КМУ Протягом року  
3. Загальна організація та управління виконанням Державного бюджету МФУ Протягом року  
4. Бухгалтерський облік усіх надходжень та видатків ДКСУ Протягом року  
5. Здійснення видатків Головні розпорядники Протягом року  
6. Внесення змін до закону МФУ, КМУ, ВРУ У разі необхідності  
IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету 1. Закриття всіх рахунків, відкритих у поточний бюджетний період ДКСУ 31 грудня поточного року  
2. Зведення, складання та подання звітності про виконання бюджету ДКСУ    
3. Складання та подання звітності про виконання кошторисів Головні розпорядники    
4. Подання річного звіту про виконання Закону про Державний бюджет України Верховній Раді України КМУ До 1 травня року, наступного за звітним  
5. Висновки щодо використання коштів Державного бюджету Рахункова палата У двотижневий термін після подання  
6. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету ВРУ В двотижневий термін після висновків Рахункової палати  
7. Рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету ВРУ    
8. Опублікування звіту про виконання Державного бюджету України МФУ    

 

У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, до якого належать перші три стадії бюджетного процесу, а саме порядок складання проекту бюджету, розгляду та його затвердження, оскільки від правильності визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання.

З одного боку, бюджетне планування займає центральне місце у фінансовому плануванні, оскільки воно пов'язане а показниками фінансових планів підприємств, організацій та установ різних форм власності. З іншого — бюджетне планування має тісний зв'язок з економічним і соціальним плануванням в Україні. Низка показників бюджету базується на показниках плану економічного і соціального розвитку. Водночас, окремі його показники також неможливо визначити без показників бюджету.

До методів бюджетного планування належать:

1) метод прямого розрахунку, який передбачає обчислення показників бюджету, ґрунтуючись на реальних потребах у розрізі окремих статей доходів і видатків по кожному підприємству, організації, установі чи фізичній особі;

2) нормативний метод, сутність якого полягає у тому, що за основу беруться нормативи, що регламентують види надходжень і видатків (при цьому враховується економічний стан підприємств, установ, галузей народного господарства, фізичних осіб), і він дає можливість повністю виявити бюджетні резерви та сприяє їх економії;

3) балансовий метод, за допомогою якого вдається досягти узгодженості між джерелами доходів і видатків за видами та регіонами;

4) аналітичний метод, що передбачає обчислення планових показників на основі визначення впливу на них різноманітних факторів і базується на моделюванні бюджетних показників;

5) програмно-цільовий метод, який використовується за фінансування окремих державних програм економічного і соціального розвитку.

Бюджетне планування може здійснюватися трьома формам:

1. Зведене бюджетне планування активно використовується у процесі складання проектів бюджетів з метою забезпечення їх збалансованості на всіх рівнях. Зведені бюджети складаються на державному рівні і на кожному рівні регіонального управління. Показники зведеного бюджету розраховуються на основі макроекономічних показників держави, нормативів бюджетного забезпечення, збільшених норм і спеціальних розрахунків та використовуються з метою визначення обсягів регулюючих доходів і бюджетних трансфертів до бюджетів нижчого рівня.

2. Територіальне бюджетне планування здійснюється органами законодавчої та представницької влади самостійно. Вони складають, розглядають і затверджують свої бюджети, які с їх безпосередньою фінансовою базою.

3. Адресне бюджетне планування тісно пов'язане з територіальним, мета якого полягає у встановленні конкретних зв'язків показників бюджетів із показниками фінансових планів усіх суб'єктів господарювання, що беруть участь у бюджетному процесі. Така адресність забезпечується, з одного боку, централізацією бюджетного планування, а з іншого — тісним зв'язком та узгодженістю показників бюджету з показниками фінансових планів головних розпорядників коштів.

Найважливішою умовою успішного проходження бюджетного процесу , є дотримання бюджетного календаря. Воно потребує від учасників процесу чіткого визначення суті Бюджетного поняття, його історичного характеру, технологічної послідовності, оптимальних і критичних термінів розроблення й затвердження бюджету, пізнання особливостей календаря різних витрат і бюджетів.

Дотримання бюджетного календаря можливе за наявності та дотриманні бюджетного регламенту. Бюджетний регламент — документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання.

Риси бюджетного регламенту:

1) визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління;

2) встановлює всю документацію, яка використовується у бюджетному процесі;

3) визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несвоєчасного затвердження;

4) визначає відповідальність органів за порушення бюджетного регламенту.

Таким чином, бюджетний процес посідає важливе місце в проведенні бюджетної політики. Процес складання бюджету є складним та тривалим і це вимагає скоординованих дій між усіма учасниками бюджетного процесу. Чітке визначення бюджетного процесу, його розуміння, складання й дотримання дозволяють створити в Україні якісний бюджет, та позитивно впливати на економічний розвиток та перерозподіл бюджетних ресурсів.

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 6. Iсторичне значення революції.
 7. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 8. Ocнoвнi визначення здоров'я
 9. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 10. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 11. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 12. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
Переглядів: 3271

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основна | Бюджетний механізм та його підсистеми: забезпечуючі, оперативні, ретроспективні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.