Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема: Апарати, установки для дезінфекції та дезінсекції

Голова циклової методичної

Мікробіологічних досліджень

На засіданні циклової комісії

Протокол №____від_______р.

комісії:_________Л.В. Довженко

 

Лекція №____ Спеціальність"МПС"Курс ІV

Мета:1. Ознайомити студентів з апаратурою, яку застосовують для

вологої дезінфекції та дезінсекції.

2. Ознайомити студентів з апаратурою, яку застосовують для

розпилення порошковидних форм.

3. Ознайомити студентів з апаратурою, яку застосовують для

аерозольної дезінфекції та дезінсекції.

 

 

План лекції:

1. Правила роботи з гідропультом, автомаксом, дезінфалем.

2. Правила роботи з апаратами для розпилювання порошків і дустів.

3. Правила роботи з аерозольною апаратурою.

 

 

Наочність: Таблиці:1. Дезапаратура

 

Викладач ____________________ І.О. Соколова

Апарати, установки для дезінфекції та дезінсекції

Для цілей медичної дезінфекції в залежності від стану речовини, що розпоро-шується, застосовують такі апарати:

- обприскувачі - апарати для перетворення в аерозольний стан рідин,

- запилювачі - апарати для переведення в аерозольний стан порошків і дустів.

Розпилення рідин і порошків за допомогою ручної апаратури відбувається за рахунок використання трьох основних фізичних ефектів:

1. Гідропульти - гідравлічні розпилювачі, в яких робочий розчин подається в ци-ліндр з ємності самопливом або примусово. Рух поршня в циліндрі в будь-яку сто-рону видавлює препарат через форсунку.

Кінетична енергія струменя і конфігурація форсунки визначають розмір кра-пель і дальність струменя препарату.

2. Автомакс, Дезінфаль - розпорошення препарату відбувається за рахунок енергії стисненого повітря, накопиченого в герметичному резервуарі з розчином. З резер-вуару під тиском повітря розчин надходить в розпилюючу форсунку.

3. Поршневі пневматичні розпилювачі, де робочий розчин або порошок подають-ся в камеру за рахунок розрідження, створюваного рухом поршня. Зворотний рух поршня забезпечує надходження препарату в суміші з повітрям в розпилюючу форсунку.
По виду використовуваної енергії апарати діляться на ручні та механічні. Сту-пінь розпилення препаратів залежить від того, з якою метою їх розпилюють. Так, препарати, призначені для обробки поверхонь, розпилюють рідини і порошки до крупнодисперсного стану. Апарати, призначені для боротьби з мікроорганізмами та комахами, що знаходяться в повітрі, розпорошують препарати до дрібнодис-персного стану.

Ручні обприскувачі-гідропульти призначені для зрошення різних поверхонь предметів і приміщень.

По конструкції гідропульти розрізняють: поршневі і скальчаті.

У поршневому гідропульті є поршень зі шкіряною манжеткою, в скальчатому - поршнем служить пустотіла трубка (качалка).

Скальчаті гідропульти складаються з корпусу, всмоктуючого і нагнітаючого шлангів, поршня і системи клапанів, що забезпечують засмоктування робочого розчину з негерметичної ємності і його видавлювання через розпилюючу форсун-ку. Продуктивність ручного гідропульта 1,5-2 л/хв, довжина струменя - до 3 м, діаметр факела на відстані 1 м від форсунки - 0,5-0,8 м. Зазвичай гідропульт об-слуговують 2 людини, один з яких забезпечує постійну подачу розчину, другий проводить безпосередню обробку поверхонь. При розпиленні суспензій приготов-лену рідину слід процідити через дрібне сито або два шари марлі.

Звичайним варіантом гідропульта є двоходові поршневі обприскувачі ОГ-210 і НГР-02 «Туман», А5 «Матабі» (Іспанія). Обприскувачі комплектуються змінними форсунками, компактні і легкі. В якості ємності для робочого розчину можна ви-користовувати відро, каністру й інші підсобні засоби.

Обприскувач «Дезінфаль» складається з металевого резервуару ємністю 1,2 л, ручного поршневого насоса і трубки зі змінними розпилюючими форсунками діаметром 0,6 і 1 мм. Тиск повітря до 3 атм. в герметичному резервуарі створю-ється за рахунок 40-50 ходів поршня і забезпечується розпилення 500-700 мл ро-бочого розчину без додаткового підкачування. Довжина струменя «Дезінфаля» - до 1,2 м, ширина факела - до 0,5 м.

Ручні ранцеві обприскувачі типу «автомакс» по ГОСТ 22999 - 81/88 - приз-начені для обробки великих поверхонь всередині і поза приміщенням. Джерелом енергії в «Автомаксі» є енергія стиснутого до 5 атм повітря. Під впливом тиску, створюваного шляхом накачування повітря в резервуар з робочим розчином ріди-на надходить в шланг з випускним клапаном і розпилюючу форсунку. Довжина факела до 3,5 м, діаметр - 0,5-0,8 м, продуктивність до 2 л/хв. Обприскувачі комп-лектуються змінними конічними та цільовими форсунками різної конструкції, забезпечуючими хороший розпил робочого розчину.

Перед початком роботи «Автомаксу» необхідно перевірити з'єднання розпилю-вача на герметичність. Для цього в корпус заливають 8 л води, щільно закривають кришку і доводять насосом тиск до 0,1 мПа (1 кгс/см²). Якщо після закінчення 2-3 хв. тиск на моніторі не впаде, то розпилювач вважається готовим до роботи. Якщо тиск падає, то необхідно з'ясувати місця витоку повітря та затягнути відповідні з'єднання.
Раніше найбільш часто зустрічався ранцевий обприскувач АО-2 ємністю 12 л. Аналогічні по конструкції і технічним характеристикам обприскуючи марки ОРП чотирьох модифікацій, ОР-14 (ОП-1-14), ОП-201.

Одним з найбільш масових у даний час обприскувачів типу «Автомакс» є обрис-кувач «Квазар» різної ємності (3, 5, 6, 9, 12 літрів). Ці обприскувачі виготовлені з удароміцного поліпропілену, легкі і зручні в застосуванні, забезпечують хороший розпил робочого розчину. В якості додаткових комплектуючих постачаються те-лескопічні шланги довжиною 3 м і форсунки різних типів. Недоліком «Квазарів» являється можливе розтріскування накидних гайок на різьбових з'єднаннях взим-ку через різного коефіцієнту теплового розширення полімерних деталей. Щоб уникнути цього, необхідно послаблювати всі різьбові з'єднання під час транспор-тування і зберігання обприскувачів при температурі нижче 0°С.

Механізовані обприскувачі діляться на пневматичні, гідравлічні і пневмогід-равлічні. Цю апаратуру використовують в виробничих приміщеннях, складах, для обробки водних поверхонь і рослинності.

Найбільш простим є пневматичний обприскувач – розпилювач низького тис-ку до пилососа (РНД-1-П). Він складається з резервуару для розчину інсектициду ємністю 750 мл, змішувальної камери, форсунки і спускового пристрою. Резер-вуар обприскувача з'єднаний повітряним шлангом з вихідним отвором пилососу. У момент натискання курка спускового пристрою рідина, яка надходить самопли-вом в змішувальну камеру, змішується з повітрям і викидається через форсунку. Продуктивність апарату становить 0,3 л/хв і залежить від потужності пилососа і регулювання подачі повітря. Довжина струменя - до 3 м, діаметр факела - 0,4 м.
Гідравлічні обприскувачі - забезпечують розпилення робочого розчину за ра-хунок надлишкового тиску, створюваного насосом, привід якого - електродвигун або двигун внутрішнього згоряння.

Для обробки невеликих площ можна використовувати електрофарборозпилю-вачі типу ЕВКБ або аналогічні імпортні (220 V). Їх продуктивність - 30-100 мл/хв. Ємність камери з розчином - 0,5-3 л. При включенні електродвигуна поршень, з'єднаний з його якорем, засмоктує рідину в робочу камеру. При зміні напрямку руху поршня розчин препарату прямує з камери в розпилюючу форсунку. Довжи-на, форма факелу і дисперсність крапель рідини регулюються гайкою на форсунці
Насадки-розпилювачі - НРК, ПМДУ, Р-1 призначені для комплектації дезін-фекційних машин і устаткування. Підключаються в будь-яку магістраль, яка за-безпечує тиск рідини не менше 1,5 атм, дальність струменя до 15 м, витрата робо-чого розчину 15-40 л/хв. Ці насадки застосовують для обробки відкритої місце-вості.
Моторні розпилювачі рідин - МРЖ-2 і ОМП-2 («Олень») на базі двотактного двигуна внутрішнього згорання від бензопили «Дружба-4» використовуються як для обробки великих приміщень, так і для відкритої місцевості, а також для меха-нізованого приготування робочих розчинів, емульсій, суспензій.

Розпилювач складається з двигуна, шестереночного насосу, шлангів і двох фор-сунок центробіжного типу. Один з шлангів призначений для барботування (про-пускання через рідину газу або пари під тиском) робочого розчину в ємності, з якої проводиться його забір. Маса обприскувача 40 кг, продуктивність - 12-20 л/хв (при роботі двох форсунок), довжина струменя 2-5 м, діаметр факела - 0,8 м. Роз-пилювач МРЖ-2 монтується в кузові мотоцикла, в якому також може бути вста-новлений резервуар для робочого розчину ємністю 100 л. Обробку місцевості можна проводити в русі зі швидкістю до 4 км/год. ОМП-2 - переносний агрегат і призначений для обробки тварин у важкодоступній місцевості.

Апарати для розпилювання порошків і дустів - для цієї мети застосовуються прості, різної ємності, поршневі розпилювачі, гумові груші, а також механізовані розпилювачі. Розпилення порошкоподібних дезинфікуючих засобів на великих ді-лянках здійснюється з застосуванням спеціальних установок, змонтованих на ав-томобілях.
Поршневі ручні розпилювачі типу ПР-3 складаються з резервуара, в який за-сипається порошок, що розпорошується,щілинної чи кульової розпилювальної го-ловки з отворами і поршня (повітряного насоса). При русі поршня порошок (дуст) з потоком повітря через розпилювальну головку рівномірно розподіляється по об-роблюваній поверхні. Ручні дустери зарубіжного виробництва - Pulminor фірма "Матабі" (Іспанія) і Bobby фірми "Бірхмайер" (Швейцарія), в яких повітряподаю-чим пристроєм являється хутро з полімерного матеріалу.

Ручний вентиляторний розпилювач порошків ОР-1 (РВД-1) використовують для суцільної обробки приміщень проти повзаючих комах або для дустації важко-доступних місць (нір гризунів і т.д.). Повітря у ранець-резервуар з порошком по-дається за допомогою вентилятора, що обертається вручну. З резервуара потік по-вітря з порошком надходить у шланг і розпилювальну форсунку, забезпечуючи рівномірне і глибоке до 3 м пропилювання. Маса запилювача 12 кг, продуктив-ність - до 50 г/хв.

Ранцевий запилювач ОРМ складається з циліндричного бункера, механізму подачі повітря за допомогою хутра, приводу. Продуктивність запилювача 30-50 г порошку в хвилину. Промислово в даний час не виробляється. Однак простота конструкції дозволяє виготовити його в будь-яких майстернях. Закордонний ана-лог запилювач Polmax фірма «Матабі» (Іспанія).

Механічний ранцевий розпилювач порошків КВАЗАР VP-6 (Польща) скла-дається з резервуара для порошку ємністю 6 л, поршневого повітряного насоса, що створює надмірний (0,2-0,3 МПа) тиск в резервуарі, і випускної системи, що складається з клапана, шланга і форсунки. При натисканні випускного клапана порошок в потоці повітря наноситься на поверхню. Аналог - запилювач ДК 5 ємністю 5 л фірми «Бірхмайер» (Швейцарія).

Моторні запилювачі призначені для обробки великих площ, в основному для боротьби з блохами та кліщами, що мешкають на гризунах у вогнищах особливо небезпечних інфекцій.

Моторний запилювач АДП продуктивністю до 500 г/хв встановлюється в ку-зові автомобіля і складається з ємності для дустів з перемішуючим пристроєм, центробіжного вентилятора, закріпленого на валу відбору потужності від двигуна внутрішнього згоряння, дозатора і камери, де відбувається змішування порошку з повітрям. З камери повітряно-пилова суміш надходить в брезентовий і гумовий рукав, який вставляють в отвір нори на глибину до 0,5 м.

Запилювач МРП-2, продуктивністю до 8 кг/хв, монтується в колясці мотоциклу. Складається з двигуна внутрішнього згоряння, бункера для порошку, вентилятора і живильника з дросельною заслінкою для подачі препарату. Аналогічною є уста-новка КДУ (комбінована дезінфекційна установка).

 

Самохідні дезінфекційні установки.

Раніше на базі автомобілів ГАЗ-15/63/66, ЗІЛ-150/151 (СРСР) випускали навісні автомобільні обприскувачі НАО-2. Широко поширена, має промисловий випуск установка ДУК-2 на базі автомобіля ГАЗ-63, яку застосовують для дезінфекції та дезінсекції виробничих приміщень великого обсягу.

У комплект автомобіля для дезслужби АДС на шасі УАЗ-452А входять:

• бак для робочого розчину ємністю 200 л;

• два розпилювача моторного типу МРЖ;

• два гідропульта;

• Автомакс АО-2;

• Дезінфаль;

• два рідинних розпилювача ЖР-6;

• розпилювач порошків ПР-3.

Автомобіль має пасажирське відділення для дезінфекторів. На базі моторолера виготовлена ​​пересувна розпилююча установка МРЖ-2У. Як розпилювача рідин в ній використовують обприскувач МРЖ-2. У колясці мотоцикла змонтована комбі-нована дезінфекційна установка, що включає обприскувач МРЖ-2 і обприскувач ПР-3. Обробку можна проводити на швидкості до 4 км/год.

 

Аерозольна апаратура.

Застосування будь-яких засобів дезінфекції та дезінсекції передбачає процеси диспергування робочої речовини і його нанесення на оброблюваний об'єкт. Аеро-золі у порівнянні з іншими способами (обприскування, обпилювання тощо) мають менш великі краплі.

Аерозолі- це тверді або рідкі частинки розміром менше 100 мікрон, що утво-рюють завись в повітрі і осідають на поверхні протягом тривалого часу. Аерозолі поділяються на три групи: тумани, дими і пилі.

Тумани - суспензія рідких водних або неводних частинок в повітрі, отримана з механічних або термомеханічних аерозольних генераторів.

Дими - дрібні краплі рідини або суміш рідких і твердих частинок, отриманих шляхом сублімації із піротехнічних засобів або конденсацією гарячих парів води і органічних розчинників, випарених за допомогою термічних або термомеханічних генераторів. Часто тумани і дими об'єднують в одну групу.

Пилі- високодисперсні порошки, отримані шляхом подрібнення природних мі-нералів (тальк, діатоміт) або хімічно синтезовані (аеросили), або отримані шляхом конденсації (кристалізації) з рідких або газоподібних речовин (хлорид амонію). Пилі використовуються як носії (сорбенту) ДР.

Апарати для отримання аерозолів (генератори аерозолів) за характером вико-ристовуваних методів діляться на пристрої, що створюють аерозолі диспергацій-ного походження, і апарати для утворення аерозолів конденсаційним методом. За-лежно від агрегатного стану розпорошуваної речовини розрізняють обприскувачі (апарати для перетворення в аерозольне стан рідини) та запилювачі (для переводу в аерозольний стан порошків).

Один з найважливіших принципів роботи апаратів для отримання аерозолів - це можливість змінювати розмір часток і регулювання кількості речовини, розпи-люваної в одиницю часу. За способом отримання розрізняють механічні та тер-мічні аерозолі.

Механічні аерозолі отримують шляхом розпилення рідин або порошку за допо-могою механічних пристроїв різного типу: аерозольних балонів, дискових і стру-минних пневматичних генераторів. Дисперсність аерозолю, одержаного механіч-ним способом, становить 15-100 мікрон.

Аерозольні балони - найбільш масовий вид аерозольних генераторів. Це авто-номний портативний пристрій для отримання стійких аерозолів в обмежених об-сягах або для рівномірного покриття тонким шаром інсектициду необхідних за площею поверхонь. Вони являють собою металевий, полімерний або скляний со-суд, частково заповнений розчином препарату в органічному розчиннику або його емульсією у воді. У незаповненій частині балона перебуває або стиснене повітря, або пропелент - речовина, що легко випаровується, додана в розчин препарату і забезпечує постійний надлишковий тиск насиченої пари в балоні. При натисканні на головку, що розпилює, розчин препарату по сифонній трубці, опущеної до са-мого дна балона, потрапляє в розпилювач і викидається у вигляді струменя. На виході з балона пропелент скипає і розбиває струмінь препарату на дрібні краплі. Використання як пропелентів хладонів обмежено. Як розчинник найчастіше використовують дезодоровані гас, нефраси, ізопропиловий спирт.

Електричний ручний аерозольний генератор ЕП-03 працює за центробіжно-інжекторним принципом. Розчин препарату з бачка об'ємом 2,5 л під впливом присмоктуючого ефекту лопастей вентилятора надходить на обертові диски і з їх країв зривається у вигляді дрібних крапель. Діаметр частинок аерозолю менше 30 мікрон, довжина факела - не менше 3 м, діаметр факела до 50 см, продуктивність до 0,35 л/хв. Маса генератора 5 кг.

Центробіжний аерозольний генератор ЦАГ призначений для дезінфекції та дезінсекції закритих приміщень, вагонів, трюмів судів. Його продуктивність 1-3 л робочого розчину в хвилину, темп обробки - до 140 кубометрів на хвилину. Гене-ратор підвішують в оброблюваному приміщенні і включають на кілька хвилин. У разі необхідності генератор разом з резервуаром, заповненим препаратом, пере-міщують по приміщенню.

При наявності зовнішнього джерела стисненого повітря для отримання аерозо-лів можна використовувати пневматичні вихрові насадки ПВАН і ТАН. Ці насад-ки дозволяють отримати аерозоль, розміром 15-30 мікрон. Продуктивність наса-док - 80-1000 мл/хв. Одна насадка розрахована на обсяг приміщення в 900 кубо-метрів. При достатній потужності повітряного компресора кілька насадок можна змонтувати в лінію. Надзвукові аерозольні форсунки САФ (А-012, А-014) пра-цюють від тиску 8-10 атм., забезпечуючи розпорошення робочого розчину (розмір часток 5-25 мікрон).

Електричні ультрамалооб'ємні аерозольні генератори - дозволяють оброб-ляти як приміщення, так і відкриті простори (Osmonds Six (Великобританія); Dyna Fog (США) Ураган, Ураган Ультра, Циклон, Циклон Ультра, Торнадо). Витрата робочої рідини таких генераторів - 60-100 мл/хв, довжина факела - до 30 м, дис-персність крапель 5-60 мікрон. Як джерело електроенергії можна використову-вати автомобільні акумулятори. Правильна тактика та облік можливого вітрового зносу аерозолю гарантує потрапляння препарату на поверхню, віддалену від точ-ки пуску на 200-300 м.

Однак при обробках відкритих просторів краще використовувати більш продук-тивні термічні та термомеханічні аерозольні генератори.

Найпростішим представником термічного аерозолю є піротехнічний пристрій димова шашка. Принцип дії - випаровування активно-діючої речовини з твердої піротехнічної суміші при її горінні (тлінні) з подальшою конденсацією інсекти-циду в більш холодному повітрі в краплі або кристали, які осідають на поверхні. Сучасні димові шашки (СІТІ, Піроцід, Росія); Канон-плюс (ЮФЛ, Індія) призна-чені для обробки закритих приміщень, особливо мають велику висоту і складну конфігурацію, проти літаючих та повзаючих побутових комах і шкідників запасів. Застосування димових шашок для обробки природних біотопів поки економічно не вигідно.

Термічний аерозольний генератор - генератор складається з бака для пально-го (бензин, дизельне паливо), що розподіляє системи (карбюратора), джерела пос-тійного струму (батарейки або акумулятори), магнето (свічки запалювання), каме-ри згоряння, вихлопної труби, бака для робочого розчину і трубопроводу від ньо-го до форсунки, закріпленої в кінці вихлопної труби. Принцип роботи - пальне з бака надходить в карбюратор і впорскується в камеру згоряння, де відбувається його вибух від іскри запалювання. Розпечені вихлопні гази викидаються в вихлоп-ну трубу і миттєво випаровують розчин препарату, що надходить у форсунку. По-тік газів, що виходять з генератора, охолоджується в повітрі і конденсується в ту-ман, що складається з крапель води в суміші з препаратом. Такі генератори ство-рюють високодисперсний аерозоль - від 0,5 до 10 мікрон, довжина факела до 30 м залежно від потужності генератора. У термічних генераторах можна використо-вувати тільки водні розчини, емульсії та суспензії препаратів. Характерними представниками групи термічних аерозольних генераторів є переносні апарати "Superhaw K", "Golden Eagle", "Patriot" і фірми Dyna Tog (Кертіс Дінапродукт Корп., США). Апарат Golden Eagle здатний розпорошувати дезінфектанти, інсек-тициди та інші розчини на масляній основі. Даний генератор оснащений новою системою електричного запуску, яка забезпечує більшу надійність, економна ви-трата палива і зручний при проведенні обробки.

Термомеханічний генератор - принцип роботи полягає в нагріванні повітря, що подається повітряним нагнітачем частково в камеру згоряння, а частково в жа-рову камеру. У камері згоряння встановлений ​​бензиновий пальник, що нагріває повітря і викидає його в жарову трубу, де продукти згоряння бензину змішуються з повітрям, що надходять від нагрівача, охолоджуються з 1000°С до 380-600°С, проходять з великою швидкістю через сопло і розпилюють розчин препарату, що надходить у розпилювач. У таких генераторах можна використовувати як водні, так і масляні розчини препаратів. Найбільш поширені генератори типу АГ-УД-2 (Росія), монтовані на шасі автомобіля. Їх продуктивність - 0,3-9 л/хв. Модифікація АГ-УД-2 має назву ГА-2 і відрізняється тим, що монтується в причепі, а в якості повітряного нагнітача використовується трифазний електродвигун. Такі генера-тори застосовуються в медичній дезінсекції для обробки біотопів від гнусу та клі-щів.
Більш потужні аерозольні генератори марки ТДА, або аналогічні йому (МАГ-3, НДР), встановлюються на шасі автомобіля. Потужність такого генератора - не менше 10 л робочого розчину за хвилину (МАГ-3 до 400 л/хв). Цілеспрямоване використання в дезінфекційної практиці всіх вищевказаних апаратів, установок і машин може забезпечити при необхідності своєчасне проведення широкомасш-табних дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних заходів.

 


Читайте також:

 1. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 4. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 5. Бурові установки для буріння стволів, їх призначення і класифікація.
 6. Види дезінфекції
 7. Джерела ВЕР в установки для їх перетворення
 8. Дробильно-сортувальні установки
 9. Етап установки
 10. Короткі відомості про установки для буріння свердловин в акваторіях
 11. ЛЕКЦІЯ 2.ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
 12. Лекція 3.Тема: Мікробіологічні основи екології навколишнього середовища.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ставки податку. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.