Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття юстиції, її ознаки та правове регулювання.

Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.

Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції

Поняття юстиції, її ознаки та правове регулювання.

Тема 19 Адміністративно-правове регулювання юстиції

Охолоджуючі агенти

Охолодження до звичайних температур (10-30оС) проводять повітрям і водою. Вода має в порівнянні з повітрям більшу теплоємність, коефіцієнт тепловіддачі, охолоджує до більш низьких температур. Іноді використовують зворотню воду і її попередню охолоджують в градирнях шляхом часткового випаровування. Вода з теплообмінника повинна мати температуру не вище 40-50оС (виключається кристалізація солей). Використовують охолодження водою при частковому її випаровуванні, яке називають випаровуюче охолодження. Повітря широко використовується для охолодження і цей процес часто вигідніший економічно, ніж охолодження водою. Однак повинна бути вимушена циркуляція (вентилятора0.

Охолодження до низьких температур за допомогою води або повітря. До води додають лід, коли допустимо змішування з середовищем, в яке додають холодну воду або лід. Для охолодження до температур значно нижчих 0оС застосовують спеціальні холодоагенти (рідкий аміак, СО2 і др).

Конденсація парів (газів) може бути проведена або охолодженням або охолодженням і стисненням одночасно.

При конденсації шляхом охолодження утворюється вакуум, оскільки об‘єм конденсату в тисячі раз менше об‘єму парів. Через нещільності попадають в зону конденсації пари і повітря. Зменшується розрідження в зоні конденсації, зростає їх парціальний тиск, зменшується a. Тому використовують вакуум-насоси для відкачування інертних газів.

В конденсаторах змішування має місце безпосередній контакт води із парою. Це проводять тоді, коли пари, що конденсуються не мають цінності. Для кращої конденсації збільшують поверхню контакту фаз шляхом розбризкування води у вигляді крапель.

Конденсатори змішування діляться на сухі і мокрі. В мокрих – вода, конденсат і гази відкачуються одним і тим же вакуум-насосом. В сухих (барометричні) гази відкачуються окремо від води і конденсату. В поверхневих конденсаторах тепло забирається від пари через стінку. Найбільше пара конденсується на зовнішній або внутрішній поверхні труб, яка з другої сторони омивається повітрям або водою.

 

План:

 

Ключові терміни: юстиція, адміністратив­но-правове забезпечення у сфері юстиції, акти цивільного стану, адвокатура, нотаріат, нотаріус

Юстиція (лат. justitia) - справедливість, правосуддя. Останнє саме по собі не є об'єктом вивчення адміністративного права, оскільки воно пов'язано перш за все з діяльністю судів, які суку­пно складають незалежну гілку влади – судову.

Адміністратив­но-правове забезпечення у сфері юстиції - це діяльність суб'єктів державного управління, спрямована на забезпечення законності та правопорядку в державі, захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Становлення України як демократичної соціально орієнтованої держави су­проводжується зростанням ролі та значення органів юстиції, розширенням сфери їхньої діяльності. Важливого значення набу­ває термін «правова політика держави», яка реалізується насам­перед у діяльності органів юстиції.

З позицій адміністративно-правового забезпечення необхідно вказати, що до характерних рис юстиції належать:

- багатооб'єктність (об'єктами юстиції є органи реєстрації актів громадянського стану, нотаріат, адвокат ура, судово-експерт­ні установи тощо) Це дає можливість свідчити, що юстиція є сис­темним утворенням, котре об'єднує значну кількість як об'єктів регулювання, так і суб'єктів державного управління.

- комплексність (за рахунок функції державної реєстрації нор­мативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади) Міністерство юстиції України є органом, який самостійно та через відповідні визначені структури здійснює державну реєст­рацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади Вихо­дячи з того, що характер правових актів, перелік органів, які спря­мовують документи на державну реєстрацію, є значним, можна говорити про комплексність діяльності органів системи Міністер­ства юстиції України;

- різноманітність форм і методів управління. Вказана риса ви­пливає з попередньої та свідчить про те, що залежно від об'єкта регулювання, від повноважень суб'єкта державного управління за­лежить сутність впливу держави у цій сфері. Скажімо, коли стосов­но державної реєстрації нормативно-правових актів у системі Міні­стерства юстиції України можна говорити як про значний вплив держави на цей процес, то регулювання процесу діяльності адвокатів має переважно організуючий, рекомендаційний характер, оскільки адвокати є незалежними у своїй професії;

- значні контрольні повноваження. Вони проявляються у тому, що Міністерство юстиції та відповідні органи на місцях мають виражені контрольні повноваження стосовно діяльності об'єднань громадян, а також діяльності органів та організацій, правові акти яких реєструються в органах юстиції;

- реалізація на практиці взаємодії держави та недержавних інституцій. Йдеться про те, що такі недержавні інституції, які діють у сфері юстиції (адвокати, приватні нотаріуси, незалежні експерти тощо) повинні діяти за загальними правилами, що вста­новлюються компетентними державними органами (Верховна Ра­да України, Президент, Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції тощо).

Нормативно-правовою базою адміністративно-правового забезпечення управління у сфері юстиції є положення наступ­них документів: Закон України «Про адво­катуру», Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Закон України «Про нота­ріат», Закон України «Про Вищу раду юстиції», Закон України «Про вико­навче провадження», тощо.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Автоматичне регулювання.
 5. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 10. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 11. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 1261

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Водяна пара. | Державна служба України з питань захисту персональних даних

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.