Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні чинники суспільного виробництва, їх взаємодія.

ПЛАН

1. Виробництво як процес, його суть і зміст. Рівень розвитку виробництва та типи його технологічних способів.

2. Основні чинники суспільного виробництва, їх взаємодія.

3. Економічний потенціал і межа виробничих можливостей.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. – К.: «Вища школа».- 1999. – С. 67 – 80.

2. Мочерний С. В. Економічна теорія.- К.: «Академія».- 1999. – С. 96 – 115.

 1. Ніколенко Ю. В. Політекономія. – К.: «ЦУЛ». – 2003. – С. 43 – 61.
 2. Панчишин С. Економіка. – К.: «Либідь». – 2004. – С. 36 – 45.

 

1. Виробництво як процес, його суть і зміст. Рівень розвитку виробництва та типи його технологічних способів.

 

Основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних і духовних благ: щоб жити, трудитися, створювати блага, люди повинні їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно споживати матеріальні і духовні блага.

А споживати можна лише те, що створено людською працею. Тому суспільство завжди має виробляти засоби до життя. Процес виробництва матеріальних та духовних благ являє собою трудову діяльність людей.

Виробництво – це процес створення життєвих благ, необхідних для існування і розвитку людського суспільства.

 

Суспільне виробництво за своєю структурою складається з таких елементів або фаз:

1. Власне виробництво;

2. Розподіл;

3. Обмін;

4. Споживання.

Фази виробництва тісно між собою пов’язані, хоча кожна з них відносно відособлена, має свої характерні особливості. Насамперед тісний зв'язок існує між власне виробництвом та споживанням(використанням створених благ).

Споживання буває 2 типів: виробниче й особисте.

Виробниче споживання – це використання засобів виробництва і робочої сили працівника для виготовлення суспільно-необхідного продукту. Отже, даний вид споживання фактично означає виробництво.

З ним пов’язане особисте споживання, як процес задоволення потреб суспільства і кожного його члена в матеріальних і духовних благах. В процесі особистого споживання відбувається відтворення робочої сили.

Споживання визначає мету виробництва і його структуру. Виробництво створює предмет споживання, породжує нове споживання, визначає його спосіб.

Натуральне виробництво (для споживання всередині господарства, що виробило продукти. Виникло в первіснообщинному ладі) → товарне виробництво (його виникнення зумовили 3 великі суспільні поділи праці: виділення пастуших племен з маси первісних → регулярний обмін між общинами; у період рабовласницького ладу ремесло відокремлюється від землеробства, що означало виникнення товарного виробництва, тобто виробництва, розрахованого для обміну → виникнення металевих грошей, виділення класу купців, появу торговельного капіталу(3-й великий поділ праці).

У 20 ст. у розвинутих країнах світу відбувся 4 великий поділ праці – відокремлення нематеріального виробництва (науки, освіти, охорони здоров’я тощо) від матеріального, внаслідок чого посилилася тенденція до розширення товарного виробництва.

Основними рисами товарного виробництва є:

1. суспільний поділ праці;

2. приватна власність на засоби виробництва;

3. повна соціально-економічна відокремленість виробників;

4. економічні зв’язки між відокремленими товаровиробниками через обмін;

5. стихійний та анархічний характер розвитку.

Передусім як надійти до споживання, продукт передусім має бути розподіленим (пройти стадію розподілу).

Розрізняють такі види розподілу:

1. Розподіл засобів виробництва;

2. Розподіл трудових ресурсів;

3. Розподіл предметів споживання.

У процесі розподілу встановлюється частка кожного (трудового колективу чи окремої особи) в одержанні суспільного продукту. Але щоб отримати саме те, що необхідно для задоволення конкретних потреб суспільства, кожного виробничого підрозділу й окремої людини, продукт має пройти стадію обміну.

Обмін виступає у 3 видах:

1. Обмін діяльністю і здібностями;

2. Обмін засобами виробництва;

3. Обмін предметами споживання.

 

До основних чинників суспільного виробництва відносять:

1. Робоча сила – трудові колективи, люди, зайняті суспільно корисною працею в галузях матеріального і нематеріального виробництва.

Робоча сила – це здатність людини до праці, або сукупність її фізичних та розумових здібностей, що використовуються в процесі створення матеріальних і духовних благ.

2. Засоби виробництва – предмети й засоби праці. Це – речові елементи виробництва, за допомогою яких люди створюють матеріальні й духовні блага.

Предмети праці включають всі ті предмети, на які спрямована праця людини, а саме:

- предмети, дані природою;

- сировина;

- вторинні ресурси;

- штучно створені матеріали.

 

Засоби праці:

- знаряддя праці (машини, верстати, автомати);

- «безмашинна» техніка (електричне розрядження, хімічний і електричний процеси), пануючою стає технологія виробництва;

- судинна система виробництва (трубопроводи, цистерни та інше обладнання);

- виробничі будови, споруди, шляхи

 

Узагальнюючим результативним показником виробничої діяльності суспільства виступає сукупний суспільний продукт –вся сума матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу.

Сукупний суспільний продукт поділяється на:

1. Валовий суспільний продукт – сума виробленої за рік або інший проміжок часу валової продукції всіх галузей матеріального виробництва.

2. Кінцевий суспільний продукт – вся маса виробленої за певний період часу готової продукції.

3. Валовий національний продукт – кінцевий продукт + вартість виготовлених нематеріальних благ та наданих послуг.

- Валовий внутрішній продукт – вартість кінцевих товарів, вироблених всередині країни.

4. Чистий продукт – частина валового національного продукту.

5. Національне багатство – це сума матеріальних і духовних благ, які є в розпорядженні суспільства.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 4. Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту.
 5. Артеріальний пульс, основні параметри
 6. Багатопродуктового виробництва, тис. грн.
 7. Банківська система та її основні функції
 8. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 9. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 10. Будова й основні елементи машини
 11. Будова оптоволокна та основні фізичні явища в оптоволокні.
 12. Бюджетування (основні поняття, механізм).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Економічний потенціал і межа виробничих можливостей.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.