Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Соціологічна думка в Україні.

Українські автори та твори Період теоретичних розробок Основні соціологічні ідеї
Іларіон — «Слово про закон і благо­дать»; Нестор «Повість временних літ»; Володимир Мономах «Повчання дітям» Київська Русь XI -XIII ст. — Самостійність Русі, її захист — Єдність та незалежність Русі — Моральні принципи, настанови — Взаємна допомога у боротьбі з ворогами — Місце та роль держави
Д. Наливайко, І. Вишенський, П. Могила, Ф. Прокопович та інші Запорізька Січ. Визвольна боротьба ХУ-ХУІІ ст. — Демократизм, справедливість — Турбота про соціальний розви­ток освіти, виховання — Самостійність та незалежність України — Національний патріотизм — Завдання держави: забезпечення потреб людини
Г. Сковорода XVIII ст. — Рівність між людьми — Права людини на щастя та сво­боду. — Виховання людини через само­виховання — Самореалізація індивіда через «сродну працю»
М. Ковалевський М. Драгоманов, І. Франко та інші Початок XX ст. — Рівність та справедливість — Конституційне право людини та суспільства — Самоврядування — Прогнозування соціально-демографічного розвитку — Національне визволення
М. Грушевський В. Липинський М. Шаповал Початок XX ст. — Сутність суспільства та його генеза — Трансформація суспільства від традиційних форм до індустрі­альних — Спеціалізація праці та перетво­рення людини — Якісні характеристики україн­ської нації — Необхідність незалежної, наці­ональної церкви

 

Соціологічна думка в Україні як цілісний еволюційний процес практично ще недостатньо досліджувалась аж донедавна. Втім українська соціально-політична теорія має давню історію. Перші спроби осмислення соціального буття ми зустрічаємо в «повчаннях», «проповідях», «патериках», «житіях святих» та літописах доби Київської Русі. В оригінальних літературних творах, як «Слово про Закон і благодать» митрополита Іларіона, «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Слово о полку Ігоревім» відображено не тільки моральні принципи і настанови, але й роздуми про історію вітчизни, значення влади у побудові сильної державності. У «Повісті минулих літ» Нестора, Галицько-Волинському, Київському та інших літописах ми зустрічаємо відомості про склад населення, густоту розселення та його розшарування, маємо відомості, що у 1257 р. відбувався перший перепис населення для сплати данини.

Червоною ниткою через усі літописи проходить ідея єдності руських земель. Київська Русь — Козацька держава — Запорізька Січ — стали символом українства.

Історія суспільно-політичних ідей в Україні мас особливості у зв'язку з відсутністю протягом багатьох століть своєї державності.

В епоху литовсько-польської доби думки соціальної справедливості, збереження культури, мови та православ'я знаходимо у полемічній літературі І. Вишенського, братів С. і Л. Зизаніїв, братів Г. і М. Смотрицьких.

Значну роль в обороні батьківської віри і культури відіграли Братстваяк специфічний соціальний інститут.

Вагомий внесок у розвиток соціологічної теорії зробив Г.С. Сковорода (1722-1794), який найголовнішою з наук вважав науку про людину та її щастя. Його концепція спорідненої праці, шо становить не лише засіб існування, а й найвищу насолоду для людини, мас актуальність і донині.

Обов'язково треба звернути увагу на розвиток національно-визвольної ідеї Кирило-Мефодіївського братства та праць М. Костомарова, Т. Шевченка, II. Куліша, що формували соціально-політичну та соціологічну думку.

Початком української соціології прийнято вважати кінець XIX -— початок XX ст. Серед учених, які досліджували проблеми українського суспільства, слід виділити насамперед М.Драгоманова, X. Вовка, І. ІІодолинського, М. Ковалевеького, О. Потебню, Б. Кістяківського, М. Шаповала, В. Липинського.

Автор двотомної праці «Соціологія» М. Ковалевський вважав, що тільки соціологія здатна відкрити чинники, необхідні для існування суспільного порядку та блага, дотримувався позитивістської класифікації наук О. Конта.

Потебня О. першим започаткував в Україні дослідження проблематики, що в західній соціології відома як «психологія народів», вивчав мову як основу етносу,

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної соціології зробив М. Грушевський. У своїх численних працях він довів, що українська державність веде свій родовід ще з Київської Русі, яка була першою державою саме українського народу. Справжнім осередком вітчизняної соціології стала створена і очолена ним у 20-х р. XX ст. Кафедра соціології при соціально-скономічному відділіВУАН.


 

 


Читайте також:

 1. АРХІТЕКТУРА НАРОДНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ.
 2. Банківська система в Україні.
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 4. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 5. Будівельний комплекс та його особливості в Україні.
 6. Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні.
 7. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України
 8. Вибори у демократичному суспільстві. Виборчий процес в Україні.
 9. Види земель в Україні.
 10. Види страхових організацій в Україні.
 11. Виділяють три етапи розвитку ЗЕД в Україні.
 12. Визрівання передумов скасування кріпацтва. Ска­сування кріпацтва в Західній та Східній Україні. Економічний розвиток у пореформений період
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класична соціологія початку XX ст | Держави Стародавнього Сходу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.