Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Результати процесу виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання

Інтеріоризація — процес перетворення зовнішніх, реальних дій з предметами на внутрішні, ідеальні.
Завдяки інтеріоризації зовнішні факти людської по­ведінки переходять в усталені внутрішні якості особисто­сті. Результати виховного процесу значною мірою зале­жать від індивідуальних особливостей вихованців, їх став­лення до навколишньої дійсності, насамперед до спрямо­ваних на них виховних впливів, їх взаємин з однолітка­ми, дорослими, ставлення до педагогів і батьків. Оскільки школярі різняться індивідуальними особливостями, то й результати їх виховання різні.

Для практичної діяльності педагога доцільно всіх учнів класу залежно від рівня їх вихованості поділити на групи:

Дуже низький рівень. Характеризується негативним досвідом поведінки, що важко піддається педагогічному впливу, саморегуляція і самоорганізація не розвинуті.

Низький рівень. Характеризується слабким виявом позитивного, ще не стійкого досвіду поведінки, спосте­рігаються зриви, поведінка регулюється переважно ви­могами старших та іншими зовнішніми стимулами, са­морегуляція та самоорганізація інтуїтивні.

Середній рівень. Йому властива стійка позитивна по­ведінка, наявність регуляції та саморегуляції, організації й самоорганізації, хоч активна позиція щодо діяльності та вчинків однокласників ще не виявляється.

Високий рівень. Для нього визначальним є стійкий і позитивний досвід поведінки, саморегуляції разом з прагненням до організації та регуляції діяльності по­ведінки інших людей, виявом активної позиції.

Основні показники рівня вихованості школяра — зов­нішній вигляд, культура поведінки у школі та за її ме­жами, громадська активність, самостійність у всіх ви­дах діяльності, сформованість наукового світогляду, національної самосвідомості, ставлення до навчання, ін­терес до знань і усвідомлення їх ролі в своєму розвит­ку, прилучення до національної та світової культури, мистецтва, літератури, фізичне здоров'я, захоплення фі­зичною культурою і спортом, працелюбність, орієнтова­ність на майбутню професію.

Оцінити рівень вихованості особистості можна і за її ставленням до навколишньої дійсності: до суспільст­ва — патріотизм, суспільна дисципліна, громадська ак­тивність, працьовитість, відповідальність, солідарність, відданість справі; до інших людей — поважання їх гід­ності, піклування, терплячість; до себе — гідність, са­мокритичність, самоконтроль, ініціатива, оптимізм; до культури — повага до культурних цінностей, контак­ти з діячами культури, розуміння прекрасного; до при­роди — повага до всіх форм життя, милування приро­дою, примноження її багатств і раціональне їх викори­стання; до моральних цінностей — демократизм, гума­нізм, поважання волі.

Методами визначення рівня вихованості учнів можуть слугувати методи науково-педагогіч­ного дослідження: педагогічне спостереження, бесіда, ан­кетування, вивчення продуктів діяльності учнів та ін.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IV. План навчального процесу.
 5. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 6. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 7. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 8. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
 9. Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.
 10. Альтернативні парадигми організаційного процесу
 11. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 12. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
Переглядів: 709

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи | Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.