Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Багато уваги приділяється підготовці засідань педагогічних рад.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ.

Алгоритм підготовки педради. Різновиди форм проведення педрад

Планування педрад можна здійснювати двома шляхами:

1) Запланувати всі теми на рік. Остання у році педрада — це підсумки аналі­тичної роботи за результатами проведення педрад.

2) Тематику педрад не треба розписувати на рік. Достатньо визначити тему першої як етапу вирішення порушеної науково-практичної проблеми. Рішення цієї педради буде темою наступної.

Теми педрад придумуються швидко, а інтуїція спрацьовує безвідмовно у тш директорів, завучів, які знають психолого-педагогічну літературу та орієнтуються в науково-дослідній проблематиці, мають свою бібліографію газетних, журналь­них публікацій, створюють бази ідей.

Обираючи тематику педрад, варто керуватися такими критеріями:

1. Тема педради має бути:

актуальною, тобто сучасною і своєчасною; нестандартною, тобто цікавою;

перспективною, тобто працювати на майбутнє і відповідати вимогам наступ­ництва, щоб не втратити зв'язку з минулим.

2. Формулювання мети містить у собі або передбачає проблему, яка: практично вагома;

важко вирішується, але реально розв'язується.

Під час підготовки педрад, крім загальних, визначаються методичні завдання: навчання членів педколективу певним формам дослідно-аналітичної роботи, «за­нурення у проблему» шляхом інтенсифікації самоосвітньої роботи з певної про­блеми, у розробку організаційних заходів, контроль та коригування прийнятих рішень.

Оскільки планування роботи на наступний рік проводиться наприкінці навчального року, то відповідальним за підготовку педради з початку навчально­го року формується робоча творча група, яка розробляє план та організовує робо­ту з даної проблеми, аналізує її, вивчає існуючий досвід роботи в інших школах, вивчає обґрунтування його в науковій та методичній літературі, залучає наукові кадри.

Робочою творчою групою визначається зміст засідання педради, обсяг ма­теріалу, форма проведення, яка повинна бути відповідною змісту, цілям та за­вданням педагогічної ради. Педагогічна рада школи повинна вирішувати най­більш важливі питання професійного зростання усього педагогічного колективу.

Робоча творча група з підготовки та проведення засідання педради розробляє план проведення, конкретизує безпосередньо перед педрадою коло питань, які необхідно розглянути та обговорити, організовує та проводить підготовчі заходи, визначає відповідальних за кожну ділянку роботи, проводить відбір інформації за даним питанням, її аналіз та узагальнення результатів, визначає форму пред­ставлення її членам педради.

Бібліотекарі добирають літературу, складають бібліографічну картотеку за те­мою педради. Психологи розробляють рекомендації, оформлюють їх у вигляді пам'яток, добору матеріалів (папки), списків літератури, виставок нових книг.

Згідно із затвердженим планом, визначається відповідальний за доповідь, учи­телі, які виступатимуть зі співдоповідями, подаватимуть цікаві матеріали та про­позиції. Готуються виставка методичних матеріалів, інформаційні бюлетені, спи­сок літератури.

Контроль за підготовкою педради здійснюється поетапно: за місяць, півмісяця, тиждень.

На першому етапі надається практична допомога членам творчих груп. Роль директора і заступника полягає у забезпеченні цілеспрямованого відвідування уроків, позакласних заходів, розробленні вузлових питань теми, пам'яток. Уч­ням пропонується різноманітне анкетування.

На другому етапі звертається увага на рівень змістовної якості доповіді, на третьому — колегіально готується проект рішення.

Реалізація рішення педради контролюється дирекцією, приймається адмініст­ративне рішення, яке складається з видання наказу, проведення нарад, засідань предметних консиліумів, творчих груп. Розробляються заходи щодо виконання рішення. Дирекція інформує педагогічний колектив про остаточне виконання ухвали та знімає його з контролю.

Алгоритм підготовки педради. Різновиди форм проведення педрад

У багатьох школах розробляються алгоритми підготовки педагогічних рад. Розглянемо один із варіантів алгоритму підготовки педагогічної ради.

1. Визначення цілей та завдань педради.

2. Формування малої творчої групи (мозкового центру) педради.

3. Добір літератури з аналізованого питання та підготовка первинного матер алу силами малої творчої групи.

4. Обговорення первинного матеріалу розширеною творчою групою, корщ вання цілей, завдань.

5. Складання плану підготовки та проведення педради.

6. Усі питання педради, план проведення, література, графіки анкетуванні графіки відкритих уроків вивішуються з початку чверті (циклу).

7. Розробка анкет та проведення анкетування учнів, якщо необхідно — вчит лів, батьків.

8. Відвідування уроків заступниками та проведення аналізу уроків за певної схемою (4 тижні).

9. Відвідування уроків провідними спеціалістами (керівниками методични об'єднань) та проведення аналізу уроків за певною схемою. (4 тижні і 4 уроки кожний.)

10. Обговорення, обробка цифрового матеріалу силами малої творчої групи.

11. Проведення відкритих уроків за темою педради.

12. Семінар або лекція за темою педради (лектор інституту вдосконалення вчі телів або університету).

13. Обговорення питань педради на засіданнях творчих лабораторій (методи них об'єднань вчителів).

14. Проведення творчих майстерень вчителями-майстрами педагогічної праці

15. Підготовка питань для роботи (обговорення) у малих групах до підсумкове го засідання педради або під час його проведення.

16. Програвання ходу обговорення зкерівниками малих творчих груп два разі (один раз — попереднє, один раз — підсумкове).

17. Підготовка зали та необхідних матеріальних засобів для проведення педрі ди: паперу, фломастерів, плакатів, кодограм, мікрофона, музики тощо.

18. Залучення до роботи служби психологів:

• опитування дітей;

• опитування батьків;

• підготовка роботи малих творчих груп;

• опитування головуючого на педраді.

19. Попередня робота з прес-центром (літератор, художники).

20. Підготовка проекту рішення педради.

21. Аналіз роботи педради.

22. Підсумковий наказ щодо заохочення вчителів, творчих груп за внеско» в роботу кожного.

23. Оформлення папки з матеріалами педради.

24. Формування наступних цілей і завдань.

Форми проведення педради, крім традиційних (доповідь та її обговорення можуть бути різними. Це подання розробок окремих під проблем педради групами вчителів, інколи із внесенням елементів змагання цих груп (оцінку кожній з них дає експертна комісія) це форма «круглого столу» з включенням елементів ділових ігор, психологічного або педагогічного тестування.

Можливе використання демонстраційних аудіовідео матеріалів, інформації, нової для вчителів, результатів та аналізу проведе

 

 


Читайте також:

 1. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
 4. Б. Громадсько-політичний рух 60-90 рр. ХІХ ст. інтелігенції Росії та України, в центрі уваги яких був народ, селянська община та соціальна революція.
 5. Багатоаспектне класифікування об’єктів винаходу
 6. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень
 7. Багатовимірні випадкові величини. Система двох випадкових величин
 8. Багатоелектронні атоми.
 9. Багатозначних слів
 10. Багатозначні слова
 11. Багатозначні слова
Переглядів: 658

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види педагогічних рад | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.