Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Орієнтовні питання до екзамену

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Рівень.

Вкажіть, яке з тверджень є правильним.

1. На початку травня 1996 р. постановою Верховної Ради була створена депутатська Тимчасова спеціальна комісія з доопрацювання проекту Конституції;

2. На початку травня 1996 р. постановою Верховної Ради була створена депутатська Тимчасова спеціальна комісія з доопрацювання проекту закону про вибори;

3. На початку травня 1996 р. постановою Верховної Ради була створена депутатська Тимчасова спеціальна комісія з доопрацювання проекту закону про всеукраїнський референдум.

А. Тільки 1-й варіант правильний. Б. Тільки 2-й варіант правильний.

В. Тільки 3-й варіант правильний. Г. Усі варіанти правильні.

209. "Ліберальна партія, партія західноукраїнського "істеблішменту", виступала за конституційну демократію та незалежність України. Підтримувала політику "органічного розвитку" та аграрних реформ. Відносно гнучка за своєю тактикою. Друкований орган — газета "Діло". Так характеризує О.Субтельний ( яку партю на Зах.Укр.)?

1. Проаналізуйте історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917-1920 рр.

2. Охарактеризуйте Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни. Оцініть історичний внесок українського народу в перемогу у Другій світовій війні.

3. Зробіть аналіз розвитку культури в 30-ті рр. Розкрийте зміст поняття “розстріляне відродження”.

4. Встановіть основні риси політики суцільної колективізації та розселянювання в Україні, її соціально-економічні наслідки.

5. Визначте особливості і наслідки радянської індустріалізації в Україні.

6. Охарактеризуйте спроби та наслідки реформування економіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр. М.Хрущов.

7. Проаналізуйте початок формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х на початку 90-х років ХХ ст.

8. Розкрийте основні риси нової економічної політики та особливості її впровадження в Україні.

9. Проаналізуйте процес прийняття Конституції України 1996 р. та оцініть її історичне значення.

10. Розкрийте причини та наслідки катастрофи на ЧАЕС.

11. Розкрийте джерела, хід та наслідки відбудови економіки України після Великої Вітчизняної війни.

12. Розкрийте сутність та реалізацію нацистського “нового порядку” в Україні в 1941-1944 рр. Голокост.

13. Зазначте основні принципи та заходи внутрішньої та зовнішньої політика Української Держави. П.Скоропадський.

14. Розкрийте причини та хід Української революції у 1917р, утворення Центральної Ради. Роль М.Грушевського, В.Винниченко.

15. Розкрийте процес проголошення державної незалежності України в другій половині ХХ ст..

16. Перелічите кроки України на шляху до європейської інтеграції.

17. Охарактеризуйте становище України в 1919-1920 рр. Назвіть основні принципи та наслідки політики “Воєнного комунізму”.

18. Охарактеризуйте зміни, що сталися внаслідок приходу до влади М.Горбачова. Детальніше розкрийте процес розгортання національно-демократичного руху в Україні.

19. Порівняйте причини та наслідки всіх років голоду в радянській Україні.

20. Доведіть, що в умовах десталінізації відбувалось пожвавлення літературно-мистецького життя України. “Шістдесятники”, що Ви знаєте про них?

 

1. Початок людського суспільства та його еволюція на території України.

2. Трипільська культура.

3. Кочові народи на півдні України. Політичний лад і спосіб життя кіммерійців, скіфів та сарматів.

4. Основні теорії походження Київської Русі.

5. Перші київські князі, їх внутрішня та зовнішня політика.

6. Християнізація Русі та її значення.

7. Реформаторська діяльність Володимира Святославича.

8. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі.

9. Етапи політичної історії Галицько-Волинської держави.

10. Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького.

11. Українська культура Давньоруського періоду.

12. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

13. Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва. Реєстрове козацтво.

14. Брестська церковна унія 1596 року та її історичне значення.

15. Постать Б. Хмельницького в українській історії. Оцінки діяльності.

16. Причини, характер та періодизація національно-визвольної війни 1648-1676 рр.

17. Україна після смерті Б.Хмельницького. Гетьмани І.Виговський та Ю.Хмельницький.

18.Андрусівське перемир'я 1667р. "Вічний мир" та його наслідки для України.

19. Гетьман І.Мазепа: оцінки діяльності.

20. Конституція П. Орлика та її історичне значення.

21. Українська політика Петра І. Наступ Росії на українську автономію.

22. Українська політика Катерини II. Ліквідація Гетьманщини.

23. Декабристський рух в Україні.

24. Національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні в другій половині XIX cт.

25. Польське панування на Правобережній Україні у XVIII cт. Гайдамацький рух.

26. Козацько-селянські повстання кін. XVI ст. та 20-30-х рр. XVII ст., їх наслідки.

27. Реформаторська діяльність Ярослава Мудрого.

28. Політика гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

29. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Г. Шевченко.

30. Модернізація економіки України в другій половині XIX cт.

31. Аграрна політика П.А.Столипіна в Україні, її наслідки.

32. Активізація революційно-визвольної боротьби в Україні на поч. XX cт.

33. Український національний рух в роки Першої світової війни.

34. Україна в Першій світовій війні.

35. Заснування Української Центральної Ради, її соціальна база і програма.

36. І і II Універсали Центральної Ради.

37. IV Універсал. Брестський мир і Україна.

38. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

39. Директорія УHP, її склад, внутрішня та зовнішня політика.

40. Уроки і наслідки української національно-демократичної революції 1917-1920 pp.

41. Соціально-економічні перетворення в Україні на основі непу.

42. Колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 pp.

43. Сталінська політика індустріалізації.

44. Напад Німеччини на СРСР. Початковий період Великої Вітчизняної війни.

45. Німецький окупаційний режим і антинацистський опір в Україні.

46. Визволення України від німецьких загарбників. Закінчення Другої світової війни. Вклад України в розгром гітлерівської Німеччини і її сателітів.

47. Соціально-економічні перетворення та національна політика в західних областях України в післявоєнні роки. Політична платформа і тактика боротьби ОУН-УПА в 1945-1953 рр.

48. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х - на поч. 50-х рр. Сталінські репресії.

49. Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946-1947 pp.

50. Україна в системі міжнародних відносин після Другої світової війни. Возз'єднання українських земель.

51. Проблеми розвитку народного господарства України в середині 50-х першій половині 60-х рр. XX ст.

52. Хрущовські реформи, їхні позитивні та негативні наслідки.

53. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя України у другій половині 50-х - першій половині 60-х рр. ХХ ст. Шістдесятники.

54. Дисидентський рух в Україні.

55. Посилення кризових явиш в соціально-економічному житті України протягом 60-80-х рр. XX ст.

56. Перебудовчі процеси в СРСР. Зростання суспільно-політичної активності населен­ня України наприкінці 80-х - на поч. 90-х рр.

57. Декларація про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності України. Вибори першого Президента.

58. Розпад СРСР та створення СНД. Україна в системі СНД.

59. Розбудова незалежної української держави. Вибори до Верховної Ради України в березні 1998 р. Вибори Президента України в листопаді 1999 р., їх результати.

60. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні в сучасних умовах.

61. Розвиток культури в Україні в сучасних умовах. Сучасна релігійна ситуація в Україні

62. Україна на міжнародній арені. Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.

 


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відповідаючи на питання, будьте впевнені в своїй перемозі і все у вас вийде.
Переглядів: 932

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виберіть ОДНУ вірну відповідь | Зміцнення Київської держави у X ст.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.